جلد 2017 -                   جلد 2017 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ke Cheng, Andrew Law, Menghu Guo, L. Susan Wieland, Xueyong Shen, Lixing Lao. Acupuncture for acute hordeolum. 3. 2017; 2017
URL: http://cochrane.ir/article-1-1275-fa.html
پیشینه
گل‌مژه (hordeolum)، التهاب چرکی و حاد حاشیه پلک است که معمولا با مسدود شدن سوراخ غدد چربی (غدد سباسه) پلک ایجاد می‌شود. این شرایط که در آن غدد سباسه داخلی یا خارجی تحت تاثیر قرار می‌گیرد، شایع است. وقتی غدد میبومین (meibomian gland) در صفحه تارسال تحت تاثیر قرار می‌گیرد، گل‌مژه داخلی رخ می‌دهد، در حالی که زمانی که غدد Zeis یا Moll مرتبط با فولیکول‌های مژه تحت تاثیر قرار می‌گیرند، گل‌مژه خارجی یا گل‌مژه رخ می‌دهد.
آغاز گل‌مژه معمولا خودمحدود است، و ممکن است طی حدود یک هفته با تخلیه خودبه‌خودی آبسه برطرف شود. هنگامی که بیماری شدید است، ممکن است به غدد و بافت‌های مجاور گسترش یابد. عود بسیار شایع است. تا زمانی که گل‌مژه داخلی درمان‌نشده باقی بماند، می‌تواند به برآمدگی پلک یا سلولیت پلک عمومی تبدیل شود. طب سوزنی یک درمان پزشکی سنتی چینی با هدف درمان بیماری است که از سوزن برای تحریک نقاط خاص روی بدن استفاده می‌کند. با این حال، مشخص نیست که آیا طب سوزنی یک درمان موثر و ایمن برای گل‌مژه حاد است یا نه.
اهداف
هدف از این مرور، بررسی اثربخشی و ایمنی طب سوزنی برای درمان گل‌مژه حاد در مقایسه با عدم درمان، طب سوزنی ساختگی یا درمان فعال دیگر بود. ما همچنین اثربخشی و ایمنی طب سوزنی را به همراه درمان دیگر با همان درمان به تنهایی مقایسه کردیم.
روش های جستجو
ما CENTRAL، Ovid MEDLINE، Ovid MEDLINE In-Process and Other Non-Indexed Citations، Ovid MEDLINE Daily، Embase، PubMed، Latin American and Caribbean Health Sciences Literature Database (LILACS)، سه بانک اطلاعاتی بزرگ چینی، و همچنین ثبت کارآزمایی‌های بالینی را تا 7 جون 2016 جست‌وجو کردیم. ما لیست مراجع به‌دست آمده را از مطالعات بالقوه واجد شرایط برای شناسایی کارآزمایی‌های کنترل‌شده تصادفی‌شده اضافی (RCTs) مرور کردیم.
معیارهای انتخاب
ما RCTهای مربوط به افرادی را انتخاب کردیم که مبتلا به hordeola داخلی یا خارجی تشخیص داده شدند. ما RCTهایی را که طب سوزنی را با طب سوزنی ساختگی یا عدم درمان و درمان‌های فعال دیگر مقایسه کردند یا طب سوزنی را همراه با درمان دیگر در مقابل همان درمان به‌تنهایی مقایسه کردند، انتخاب کردیم.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
ما از روش‌های متدولوژیکی استاندارد استفاده شده توسط کاکرین استفاده کردیم.
نتایج اصلی
ما 6 RCT را با مجموع 531 شرکت‌کننده از چین انتخاب کردیم. میانگین سنی شرکت‌کنندگان در محدوده 18 تا 28 سال بود. چهار RCT، شرکت‌کنندگان مبتلا به گل‌مژه حاد اولیه را با مدت زمان کمتر از هفت روز انتخاب کردند؛ یک RCT، شرکت‌کنندگان مبتلا به گل‌مژه حاد اولیه را بدون تعیین مدت زمان و یک RCT، شرکت کنندگان مبتلا به عود گل‌مژه حاد با را میانگین طول مدت 24 روز انتخاب کرد. حدود 55% (531/291) از شرکت‌کنندگان زن بودند.
سه RCT، شرکت کنندگان مبتلا به گل‌مژه خارجی یا داخلی را انتخاب کرد؛ یک RCT، شرکت‌کنندگان مبتلا به گل‌مژه خارجی را انتخاب کرد؛ و دو RCT، نوع خاصی از گل‌مژه را انتخاب نکردند. در همه RCT های انتخاب‌شده، پیگیری پس از درمان، بیش از هفت روز نبود. هیچ داده‌ای در مورد پیامدهای طولانی‌مدت در دسترس نبود. به‌طور کلی، اطمینان شواهد برای تمام پیامدها، پایین تا بسیار پایین بود، و ما تمام RCT ها را در معرض خطر بالا یا نامشخص تورش (Bias) ارزیابی کردیم.
سه RCT، طب سوزنی را با درمان معمول مقایسه کردند. ما داده‌های به‌دست آمده را از این RCTها ترکیب نکردیم چرا که درمان‌های معمول در میان کارآزمایی‌ها مشابه نبود. دو کارآزمایی نشان داد که برطرف شدن گل‌مژه حاد در گروه طب سوزنی در مقایسه با گروه آنتی‌بیوتیک‌های موضعی (1 RCT؛ 32 شرکت‌کننده؛ نسبت خطر (RR): 3.60؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.34 تا 9.70؛ شواهد با اطمینان پایین) یا آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی به‌علاوه کمپرس گرم (1 RCT؛ 120 شرکت‌کننده؛ RR: 1.45؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.18 تا 1.78؛ شواهد با اطمینان پایین) بیشتر محتمل بود.
در کارآزمایی سوم، هنگامی که طب سوزنی با آنتی‌بیوتیک‌های موضعی به‌علاوه کمپرس گرم مقایسه شد، تفاوت کم یا عدم تفاوت در برطرف شدن گل‌مژه مشاهده شد (1 RCT؛ 109 شرکت‌کننده؛ RR: 1.00؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.96 تا 1.04؛ شواهد با اطمینان پایین). یک RCT به عوارض جانبی اشاره و بیان کرد که هیچ عوارض جانبی مرتبط با طب سوزنی وجود نداشت.
سه RCT، طب سوزنی را به‌علاوه درمان‌های معمول در مقابل درمان‌های معمول به‌تنهایی مقایسه کردند (دو RCT از آنتی‌بیوتیک موضعی و کمپرس گرم استفاده کرد، یک RCT فقط از آنتی‌بیوتیک‌های موضعی استفاده کرد). یکی از سه RCT، با شواهد با اطمینان بسیار پایین، برطرف شدن گل‌مژه حاد را گزارش نکرد. با این حال، گزارش کرد که تسکین گل‌مژه حاد ممکن است هنگام ترکیب طب سوزنی با درمان معمول بالاتر از گروه درمان معمول به‌تنهایی باشد (60 شرکت‌کننده؛ RR: 1.80؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.00 تا 3.23).
تحلیل کلی به‌دست آمده از دو RCT باقی‌مانده، با شواهد با اطمینان پایین، برطرف شدن گل‌مژه حاد را در گروه درمان ترکیبی در مقایسه با گروه درمان معمول به‌تنهایی طی 7 روز پیگیری، کمی بالاتر برآورد کرد (210 شرکت‌کننده؛ RR: 1.12؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.03 تا 1.23؛ 0% = I2). هیچ یک از سه RCT، عوارض جانبی را گزارش نکردند. در میان RCTهای انتخاب شده، چهار شرکت‌کننده، دو شرکت‌کننده از گروه طب سوزنی به‌علاوه درمان‌های معمول و دو شرکت‌کننده از گروه درمان‌های معمول به‌تنهایی، به دلیل تشدید علائم انصراف دادند/از مطالعه خارج شدند.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
شواهد با اطمینان پایین نشان می‌دهد که طب سوزنی با یا بدون درمان‌های معمول در مقایسه با درمان معمول به‌تنهایی، می‌تواند منافع کوتاه‌مدتی را برای درمان گل‌مژه حاد فراهم کند. عمدتا به دلیل حجم کوچک نمونه، تخصیص پنهان‌سازی ناکافی، فقدان پوشش ارزیابان پیامد، روش تصادفی‌سازی ناکافی یا نامشخص و تعداد بالا یا گزارش نشده کناره‌گیری از مطالعه، اطمینان شواهد بسیار پایین بود. همه RCTها در چین انجام شدند، که ممکن است قابلیت تعمیم آن را به جمعیت غیرچینی محدود کند.
از آنجا که هیچ یک از RCTها، طب سوزنی ساختگی معتبری را انتخاب نکردند، ما نمی‌توانیم اثر بالقوه مورد انتظار/ دارونمای مرتبط با طب سوزنی را رد کنیم. به عنوان تحلیل آن بر اساس مشاهدات بالینی، این پیامد ممکن بود توسط دانش اختصاص داده شده به درمان مشاهده‌کنندگان تحت تاثیر قرار بگیرد. عوارض جانبی طب سوزنی به ندرت در RCT های انتخاب شده گزارش شد و هنگامی که گزارش شد، نادر بودند. RCTهایی با متدولوژی بهتر، پیگیری‌های طولانی‌تر که در میان جمعیت‌های دیگر انجام شود، به‌طور کلی برای ارائه شواهد بیشتر در مورد مزایای طب سوزنی برای درمان گل‌مژه مورد نیاز است.
خلاصه به زبان ساده
طب سوزنی برای گل‌مژه حاد (stye یاHordeolum)
هدف از این مرور چیست؟
هدف از این مرور کاکرین، مقایسه مزایا و مضرات طب سوزنی در مقابل درمان‌های معمول مورد استفاده در درمان گل‌مژه حاد (گل‌مژه) بود.

پیام‌های کلیدی
طب سوزنی، یا به‌تنهایی یا در کنار درمان‌های معمول، ممکن است احتمال بهتر شدن گل‌مژه را افزایش دهد (شواهد با اطمینان پایین). در مورد عوارض جانبی اطلاعاتی وجود ندارد. برای گفتن اینکه آیا طب سوزنی واقعا یک درمان مفید است، مطالعاتی با پیگیری بلندمدت و جمعیت مورد مطالعه متنوع‌تر مورد نیاز است.

در این مرور چه چیزی مورد مطالعه قرار گرفت؟
گل‌مژه یک نام پزشکی برای گل‌مژه است. یک توده کوچک دردناک یا آبسه در داخل یا خارج از پلک است. به‌طور معمول، گل‌مژه به‌خودی‌خود در عرض یک هفته یا بیشتر از بین می‌رود. با این حال، موارد جدی از گل‌مژه می تواند روی بافت‌های مجاور و غدد آلوده به‌وجود بیاید. این عفونت می‌تواند منجر به شرایط جدی پلک شود.
درمان‌های رایج برای گل‌مژه شامل کمپرس گرم استفاده شونده در منزل، داروهای موضعی بدون نیاز به نسخه در دسترس و اسکراب پلک چشم، آنتی‌بیوتیک‌ها یا استروئیدها، ماساژ پلک چشم و درمان‌های دیگر است.
در کشورهای شرق آسیا، طب سوزنی برای درمان گل‌مژه، به تنهایی یا در کنار درمان‌های معمول استفاده می‌شود. با توجه به فلسفه طب سوزنی سنتی چینی، انرژی در بین خطوط (یا کانال‌ها) از طریق بدن در گردش است. هنگامی که انرژی در جریان باشد، عوامل بیماری‌زا، درد یا بیماری مسدود می‌شوند. یک راه برای بازگرداندن سلامتی، استفاده از سوزن برای تحریک نقاط مناسب طب سوزنی در بدن است. هدف از این مرور، مقایسه طب سوزنی با عدم درمان، طب سوزنی یا درمان معمول است که برای تعیین اینکه کدام درمان برای گل‌مژه حاد بهتر عمل می‌کند، انجام گرفته است.

نتایج اصلی این مرور چیست؟
ما شش مطالعه را در چین یافتیم که در مجموع شامل 531 نفر بود. پیگیری پس از درمان، بیش از هفت روز نبود. سه مطالعه، طب سوزنی را با درمان‌های مختلف معمول و سه مطالعه، طب سوزنی را به همراه درمان‌های معمول در مقابل درمان‌های معمول به تنهایی مقایسه کردند.
این مرور نشان داد که:
• طب سوزنی ممکن است احتمال بهتر شدن گل‌مژه را با استفاده از آنتی‌بیوتیک و/ یا کمپرس گرم افزایش دهد (شواهد با اطمینان پایین).
• طب سوزنی همراه با آنتی‌بیوتیک‌ها و/ یا کمپرس گرم در مقایسه با آنتی‌بیوتیک‌ها و/ یا کمپرس گرم می‌تواند احتمال بهتر شدن گل‌مژه را کمی افزایش دهد (شواهد با اطمینان پایین).
• مشخص نیست که آیا طب سوزنی اثرات مضری بر گل‌مژه دارد یا نه.

این مرور چقدر به‌روز است؟
محققان کاکرین مطالعاتی را که تا 7 جون 2016 منتشر شده بودند، جست‌وجو کردند.

(889 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (55 دریافت)    

پذیرش: 1395/3/18 | انتشار: 1395/11/21