جلد 2016 -                   جلد 2016 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bao Yen Luong Thanh, Malinee Laopaiboon, David Koh, Pornpun Sakunkoo, Hla Moe. Behavioural interventions to promote workers' use of respiratory protective equipment. 3. 2016; 2016
URL: http://cochrane.ir/article-1-1249-fa.html
پیشینه
خطرات تنفسی در محل کار رایج هستند. بسته به خطر و میزان قرار گرفتن در معرض خطرات، پیامدهای سلامت ممکن است شامل، بیماری‌های ناشی از عوامل عفونی از فرم خفیف تا تهدید کننده زندگی، تاثیرات حاد متنوع از التهاب تنفسی گرفته تا بیماری‌های مزمن ریوی، و حتی سرطان ناشی از قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی یا سموم. استفاده از تجهیزات حفاظتی تنفسی (respiratory protective equipment; RPE) یک اقدام پیشگیرانه مهم در بسیاری از مشاغل است. RPE فقط زمانی موجب حفاظت فردی می‌شود که به درستی پوشیده، به‌طور ایمنی درآورده شوند و به طور منظم یا جایگزین شوند یا حفظ. اثربخشی مداخلات رفتاری چه به صورت مستقیم روی کارفرمایان و سازمان دهنده‌گان یا به طور مستقیم روی تک‌تک کارگران برای ترویج استفاده RPE در کارگران یک سوال مهم پاسخ داده نشده باقی مانده است.
اهداف
بررسی تاثیرات هر گونه مداخله رفتاری چه مستقیم روی مدیران و چه روی کارگران، در استفاده کارگران از RPE به صورت مشاهده یا خودگزارشی در زمانی که با هیچ مداخله‌ای یا یک مداخله جایگزین مقایسه شوند.
روش های جستجو
ما ثبت کارگروه تخصصی شغلی کاکرین، ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین(CENTRAL ، ۲۰۱۶، شماره 07)، MEDLINE ( ۱۹۸۰ تا 12 اگوست 2016)، EMBASE (1980 تا 20 آگوست 2016) و CINAHL (۱۹۸۰ تا 12 آگوست 2016) را جست‌وجو کردیم .
معیارهای انتخاب
ما کارآزمایی‌های کنترل شده تصادفی‌شده (RCTs)، مطالعات کنترل شده قبل و بعد (controlled before and after؛ CBA) و مطالعات قطع شده را در مقاطع زمانی (interrupted time-series; ITS) که مداخلات رفتاری را با هیچ مداخله‌ای یا هر نوع مداخله رفتاری دیگر برای افزایش استفاده از RPE در کارگران مقایسه کرده بودند، در بررسی گنجاندیم.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
چهار نویسنده به طور مستقل مطالعات مرتبط را انتخاب، خطر تورش را برآورد و اطلاعات را استخراج کرند. ما با محققان برای روشن شدن اطلاعات تماس گرفتیم. ما اطلاعات را از داده‌های هدف از مطالعات گنجانده شده، زمانی که مطالعات به اندازه کافی مشابه بودند، تجمیع کردیم.
نتایج اصلی
ما 14 مطالعه را که تاثیرات تمرین و آموزش را در استفاده از RPE بررسی کرده، و شامل 2052 شرکت کننده بودند، در این بررسی گنجاندیم. مطالعات گنجانده شده در مزرعه، سیستم بهداشت و درمان، خط تولید، دفتر و کارگران فر شیرینی‌پزی و همچنین دانشجویان پرستاری و افراد با مشاغل ترکیبی انجام شده بودند. همه مطالعات گنجانده شده تاثیر مداخلات را در استفاده از RPE، استفاده صحیح از RPE یا اندازه‌گیری غیرمستقیم استفاده از RPE گزارش کرده بودند. ما هیچ مطالعه‌ای را که در آن مداخله در سطح کل سازمان اجرا و ارزیابی شده باشد یا در آن تمرکز اصلی روی انگیزه‌های مثبت یا منفی باشد، نیافتیم. ما کیفیت شواهد را برای تمام مقایسه‌ها پایین تا بسیار پایین ارزیابی کردیم.
تمرین در مقابل هیچ تمرین
یک مطالعه CBA در مورد کارکنان سیستم‌های بهداشتی تمرین دادن با و بدون یک آزمون مناسب را با هیچ مداخله‌ای مقایسه کرده بود. این مطالعه دریافته بود که میزان دستگاه‌های تنفس اندازه بطور معناداری در کارگرانی که تمرین و آزمایش اندازه بودن دریافت کرده بودند (RR:1.17؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.97 تا 1.10) یا گروهی که تمرین بدون آزمایش اندازه بودن دریافت کرده بودند (RR:1.16؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.95 تا 1.42) در مقایسه با کسانی که هیچ تمرینی دریافت نکرده بودند، متفاوت نبود. دو RCT که تمرین را بررسی کرده بودند به دلیل فقدان اطلاعات در آنالیز سهیم نشدند.
تمرینات متعارف به همراه تمرین‌های اضافه در مقابل تمرینان متعارف به تنهایی
یک کارآزمایی-خوشه‌ای تصادفی تمرینات متعارف به را همراه توضیحات بیشتر در مورد RPE در مقابل تمرین به تنهایی مقایسه کرده و تفاوت قابل‌توجهی را در استفاده مناسب از RPE بین دو گروه (RR:1.41؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.96 تا 2.07) گزارش نکرده بود.
یکیRCT تمرین تعاملی را با تمرین منفعل، با اطلاعات در صفحه نمایش، و کتاب اطلاعات، مقایسه کرده بود. میانگین نمره عملکردی RPE برای گروه فعال تفاوتی با گروه غیرفعال نداشت (MD:2.10؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.76- تا 4.96). با این حال، گروه فعال به طور قابل توجهی نمره بالاتری از گروه کتاب (MD:4.20؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.89 تا 7.51) و گروه صفحه نمایش (MD:7.00؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 4.06 تا 9.94) کسب کرده بودند.
یک RCT تمرین را با شبیه‌سازی کامپیوتری با تمرین متعارف وسایل حفاظت تنفسی (PPE) مقایسه کرده بود اما فقط نتایج را برای پوشیدن و درآوردن PPE برای کل بدن گزارش کرده بود.
آموزش در مقابل هیچ آموزشی
یک RCT دریافته بود که یک مداخله آموزشی چندوجهی، استفاده از RPE را (نسبت خطر (RR): 1.69؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.10 تا 2.58) در پیگیری سه سال زمانی که با هیچ مداخله‌ای مقایسه شود، افزایش می‌دهد. با این حال، هیچ تفاوتی بین مداخله و کنترل در یک سال، دو سال یا چهار سال پیگیری وجود نداشت. دو RCTs داده‌های کافی را برای گنجانده شدن در آنالیز گزارش نکرده بودند.
چهار مطالعه CBA اثربخشی مداخلات آموزشی را مورد بررسی قرار داده و و هیچ تاثیری روی فرکانس یا صحت استفاده از RPE، به‌جز در یک مطالعه برای استفاده از ماسک N95 در کارگران، نیافته بود (RR:4.56؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.84 تا 11.33).
مصاحبه انگیزشی در مقابل سخنرانی‌ متعارف
یک مطالعه CBA نشان داده بود که شرکت‌کنندگان در مصاحبه‌های انگیزشی مبتنی بر ایمنی شغلی نمرات بالاتری در یک اندازه‌گیری استفاده از PPE مبتنی بر چک‌لیست (MD:2.95؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.93 تا 3.97) نسبت به کارگرانی که سخنرانی‌های متعارف به آنها ارائه می‌شود، کسب کردند.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
شواهد با کیفیت بسیار پایین نشان می‌دهد که مداخلات رفتاری، به‌طور اخص آموزش و تمرین، اثر قابل توجهی روی میزان یا صحت استفاده از RPE در کارگران ندارد. هیچ مطالعه‌ای روی انگیزه یا مداخلات در سطح سازمان وجود نداشت. مطالعات گنجانده شده محدودیت‌های روش انجام داشتند و لذا ما به RCT های بزرگتر بیشتر با روش‌های واضح‌تر از نظر توالی تصادفی، تخصیص پنهان و کور کردن ارزیابی، به منظور بررسی اثربخشی مداخلات رفتاری برای بهبود استفاده از RPE در هر دو سطح سازمانی و فردی، نیاز داریم . علاوه بر این، مطالعات بیشتر باید برخی از موانع در استفاده موفقیت‌آمیز از RPE، مانند تجربه خطرهای سلامت، انواع RPE و نگرش کارفرماها به استفاده از RPE را در نظر بگیرند.
خلاصه به زبان ساده
راه‌هایی برای تشویق کارگران برای پوشیدن تجهیزات حفاظتی برای پیشگیری از تنفس آن ها در مواد آسیب‌رسان
در بسیاری از محل‌های کار، معمول است که هوا حاوی موادی باشد که برای سلامت مضر هستند. این ممکن است شامل باکتری‌ها و ویروس‌ها، دودهای مختلف و گرد و غبار و ذراتی مانند آزبست یا ریزگردها باشد. بسته به ماده و میزان استنشاق آن، پیامدهای بهداشتی ممکن است از فرم خفیف تا تهدیدکننده حیات متفاوت باشد. نتایج از احساس بیقراری تا بیماری‌های کوتاه و بلندمدت از جمله سرطان متفاوت است. در بسیاری از محیط‌های کاری تجهیزات حفاظتی تنفسی (RPE) برای جلوگیری از استنشاق مواد مضر توسط کارگران استفاده می‌شود. راه‌های مختلفی برای آموزش کارگران در استفاده از RPE به طور موثر استفاده شده است. با این حال مشخص نیست که آنها چقدر موثر هستند. بنابراین، ما می‌خواستیم متوجه شویم که آیا مداخلاتی هستند که بتواند کارگران را تشویق به استفاده درست RPE یا استفاده بیشتر از آن‌ها بکنند.

مطالعات نشان دادند
ما برای مطالعات تحقیقاتی مرتبط تا تا 20 آگوست 2016جست‌وجو کردیم. ما 14 مطالعه یافتیم که تأثیر مداخلات رفتاری مورد را برای ترویج استفاده از RPE آنالیز کرده بودند. ما همچنین یک مطالعه در حال انجام را شناسایی کردیم. مطالعات در 2052 مزرعه، سیستم بهداشت، خطوط تولید، دفاتر و کارگران استفاده کننده از فر و همچنین دانشجویان پرستاری و افراد با مشاغل ترکیبی انجام شده بود. ما هیچ مطالعه‌ای را نیافتیم که در آن محققان برنامه‌ریزی و انجام مداخلات را در سطح کل سازمان انجام داده باشند.

تحقیقات چه می‌گویند؟
تمام مطالعات گنجانده شده شیوه‌های گوناگون مداخلات آموزشی و تمرینی را برای تشویق کارگران به استفاده از RPE به درستی یا به میزان بیشتر مقایسه کرده بودند. ما شواهدی با کیفیت بسیار یافتیم که مداخلات رفتاری را مانند آموزش و تمرین تعداد کارگرانی که از RPE استفاده می‌کنند یا استفاده صحیح از RPE دارند، افزایش نمی‌دهد.

نتیجه آخر چیست؟
ما نتیجه‌گیری کردیم که شواهدی با کیفیت پایین تا بسیار پایین وجود دارد که نشان می‌دهد مداخلات رفتاری کارگران را تشویق به استفاده از RPE به درستی یا استفاده بیشتر نمی‌کند. این احتمال وجود دارد که نتیجه‌گیری ما زمانی که مطالعات جدید منتشر شوند، تغییر کند. ما به مطالعات با کیفیت بهتر نیاز داریم که به اثرات انواع مختلف مداخلات بپردازند. این مداخلات باید هم افراد منفرد و هم سازمان‌ها را، به منظور بهبود استفاده موثر از RPE هدف قرار دهند. علاوه بر این، مطالعات بیشتر باید برخی از موانع عدم استفاده موفقیت‌آمیز را از RPE، مانند تجربه خطرات سلامت، انواع RPE و نگرش کارفرما به استفاده از RPE در نظر بگیرند.

(813 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (53 دریافت)    

پذیرش: 1395/5/30 | انتشار: 1395/9/17