جلد 2017 -                   جلد 2017 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Brenda NG Andriolo, Regis B Andriolo, Reinaldo Salomão, Álvaro N Atallah. Effectiveness and safety of procalcitonin evaluation for reducing mortality in adults with sepsis, severe sepsis or septic shock. 3. 2017; 2017
URL: http://cochrane.ir/article-1-930-fa.html
پیشینه
ارزیابی پروکلسیتونین سرم (PCT ؛Serum procalcitonin) برای تشخیص زودهنگام و مرحله‌بندی دقیق و هدایت تصمیم‌گیری در مورد بیماران مبتلا به عفونت، عفونت شدید و شوک عفونی، با احتمال کاهش مرگ‌ومیر پیشنهاد شده است.
اهداف
ارزیابی اثربخشی و ایمنی بررسی PCT سرم برای کاهش مرگ‌ومیر و طول مدت درمان ضدمیکروبی در بزرگسالان مبتلا به عفونت، عفونت شدید یا شوک عفونی.
روش های جستجو
ما پایگاه کارآزمایی‌های بالینی ثبت شده کاکرین (CENTRAL ؛(Cochrane Central Register of Controlled Trials)؛ شماره 7؛ 2015)؛ MEDLINE (از 1950 تا جولای 2015)؛ Embase (در Ovid SP؛ از 1980 تا جولای 2015)؛ (Latin American Caribbean Health Sciences Literature (LILACS via BIREME؛ از 1982 تا جولای 2015) و (the Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL؛ (EBSCO host؛ از 1982 تا جولای 2015) و ثبت کارآزمایی‌ها (ISRCTN registry ؛ClinicalTrials.gov و Center Watch؛ تا جولای 2015) را جست‌وجو کردیم. ما جست‌وجو را در اکتبر 2016 بازبینی کردیم. ما سه مطالعه مطلوب را به لیست مطالعات در انتظار طبقه‌بندی اضافه کردیم و این مطالعات را با یافته‌های رسمی مطالعه مروری در طول به‌روزرسانی مطالعه مروری ترکیب خواهیم کرد.
معیارهای انتخاب
ما فقط کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (RCT ؛Randomised Controlled Trials) را برای آزمایش تصمیم‌گیری هدایت PCT در حداقل یکی از بازوهای مقایسه برای بزرگسالان (بزرگتر یا مساوی 18 سال) مبتلا به عفونت، عفونت شدید یا شوک عفونی با توجه به تعاریف بین‌المللی و صرف نظر از مجموعه انتخاب کردیم.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
دو نویسنده مطالعه مروری، داده‌های مطالعه را استخراج و کیفیت روش‌شناسی مطالعات انتخاب‌شده را ارزیابی کردند. ما متاآنالیز‌ها (meta-analysis) را برای پیامدهای اولیه زیر با استفاده از مدل اثرات تصادفی انجام دادیم: مرگ‌و‌میر و زمان سپری شده پس از دریافت درمان ضدمیکروبی در بیمارستان و بخش مراقبت‌های ویژه (ICU)، همچنین زمان سپری‌شده در دستگاه ونتیلاسیون مکانیکی و رژیم درمان ضدمیکروبی از یک طیف گسترده به طیف باریک‌تر.
نتایج اصلی
ما 10 کارآزمایی را با 1215 شرکت‌کننده انتخاب کردیم. شواهدی با کیفیت پائین، تفاوت معنی‌داری در میزان مرگ‌و‌میر در طولانی‌ترین پیگیری (خطر نسبی (RR): 0.81؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.65 تا 1.01؛ 10% = I2؛ 10 کارآزمایی؛ 1156 = N)، در 28 روز (RR: 0.89؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.61 تا 1.31؛ 0% = I2؛ 4 کارآزمایی؛ 316 = N)، در هنگام ترخیص ازICU؛ (RR: 1.03؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.50 تا 2.11؛ 49% = I2؛ 3 کارآزمایی؛ 506 = N) و در ترخیص از بیمارستان نشان نداد (RR: 0.98؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.75 تا 1.27؛ 0% = I2؛ 7 کارآزمایی؛ 805 = N؛ شواهد با کیفیت متوسط). با این حال، متوسط زمان دریافت درمان ضدمیکروبی در گروه مداخله 1.28 - روز بود (95% فاصله اطمینان (CI): 1.95 - تا 0.61 - ؛ 86% = I2؛ 4 کارآزمایی؛ 313 = N؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین). هیچ مطالعه اولیه‌ای تغییر را در رژیم ضدمیکروبی از طیف گسترده به طیف باریک تجزیه و تحلیل نکرده است.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
شواهد با کیفیت بسیار پائین تا متوسط با توان نمونه ناکافی به ازای هر پیامد به‌روزرسانی ‌شده که استفاده از درمان ضدمیکروبی بر اساس پروکلسیتونین را برای به حداقل رساندن مرگ‌و‌میر، دستگاه ونتیلاسیون مکانیکی، شدت بالینی، عفونت مجدد یا مدت زمان درمان ضد‌میکروبی بیماران دارای شرایط عفونی را به وضوح پشتیبانی نمی‌کند.
خلاصه به زبان ساده
ارزیابی پروکلسیتونین برای کاهش مرگ‌و‌میر در بزرگسالان مبتلا به عفونت
سوال مطالعه مطالعه مروری
آیا ارزیابی پروکلسیتونین در کاهش مرگ‌ومیر و زمان دریافت درمان ضدمیکروبی در بزرگسالان مبتلا به عفونت موثر است؟

پیشینه
عفونت به عنوان عفونت تایید‌شده یا مشکوک مرتبط با سندرم پاسخ التهابی سیستماتیک (SIRS) تعریف شده است. این شرایط می‌تواند به یک اختلال عملکرد حاد ارگان (معروف به عفونت شدید) یا به افت فشار خون مداوم، حتی پس از جایگزینی کافی مایعات (به نام شوک عفونی) منجر شود. پروکلسیتونین (PCT) یک نشانگر بیولوژیکی در خون است که طی عفونت جریان خون، افزایش می‌یابد. ما می‌خواستیم این موضوع را ارزیابی کنیم که آیا ارزیابی PCT، می‌تواند مرگ‌ومیر و زمان دریافت درمان ضدمیکروبی را در بزرگسالان مبتلا به عفونت خون کاهش دهد. برای این منظور، ما PCT را در مقابل عدم درمان، در مقابل مراقبت استاندارد (فقط قضاوت بالینی معمول) و در مقابل سایر شاخص‌های شیمیایی خون مقایسه کردیم. امروزه، سایر شاخص‌های شیمیایی شامل پروتئین واکنشی C یا (CRP)، اینترلوکین (interleukins) و نئوپترین (neopterin) هستند.

ویژگی‌های مطالعه
شواهد تا جولای 2015 به‌روز است. با این حال ما جست‌وجو را در اکتبر 2016 را بازبینی کردیم و هنگامی که این مطالعه مروری را به‌روزرسانی کنیم، سه مطالعه مورد نظر را ترکیب خواهیم کرد. برای این نسخه، ما 10 مطالعه را در این مطالعه مروری انتخاب کردیم. این مطالعات در استرالیا، برزیل، چین، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، اندونزی و سوئیس انجام شد. محققان، شرکت‌کنندگان واحدهای دانشگاهی و غیردانشگاهی بخش جراحی، بخش‌های مراقبت‌های ویژه عمومی و تروما (ICUs) و بخش‌های اورژانس را ارزیابی کردند. تمام مطالعات، بزرگسالان مبتلا به عفونت خون تاییدشده یا مشکوک را تجزیه و تحلیل کردند. مقایسه‌ها اغلب بر پایه مراقبت استاندارد بودند، اما یک کارآزمایی از درمان آنتی‌بیوتیکی بر اساس CRP استفاده کرد. در شش کارآزمایی، نویسندگان مطالعه، به عنوان مشاوران برای، و یا دریافت‌کننده خدمات از شرکت‌های درگیر در تجزیه و تحلیل پروکلسیتونین کار کرده بودند.

نتایج اصلی
نتایج تفاوت معنی‌داری را در میزان مرگ‌ومیر در طولانی‌ترین پیگیری (124/573؛ 21.6% در مقابل 152/583؛ 26.1%)، در 28 روز (37/160؛ 23.1% در مقابل 39/156؛ 25%)، در هنگام ترخیص از ICU (28/247؛ 11.3% در مقابل 25/259؛ 9.6%) یا در ترخیص از بیمارستان (82/398؛ 20.6% در مقابل 81/407؛ 19.9%) به ترتیب، برای گروه های PCT و غیرPCT، نشان نداد. همچنین، محققان هیچ تفاوتی را در دستگاه ونتیلاسیون مکانیکی، شدت بالینی، عفونت مجدد و یا مدت زمان درمان ضدمیکروبی پیدا نکردند. هیچ مطالعه‌ای، اطلاعاتی را در مورد شرکت‌کنندگانی که رژیم ضدمیکروبی را از طیف گسترده به طیف باریک تغییر دادند، ارائه نکرد.

کیفیت شواهد
ما کیفیت شواهد یک‌پارچه موجود را با توجه به عدم وجود روش‌هایی برای جلوگیری از خطا در طول مطالعات یا عدم وجود اطلاعات در مورد چنین روش‌هایی، و همچنین احتمالا تعداد ناکافی مطالعات و بیماران در هر پیامد، بسیار پائین تا متوسط در نظر گرفتیم. علاوه بر این، نویسندگان بسیاری از مطالعات، نقش مشاور و/یا دریافت‌کننده خدمات از طرف شرکت‌های درگیر در تجزیه و تحلیل‌های پروکلسیتونین (procalcitonin) را داشتند.

(1179 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (56 دریافت)    

پذیرش: 1394/4/10 | انتشار: 1395/10/29