جلد 2016 -                   جلد 2016 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Thomas Semlitsch, Klaus Jeitler, Andrea Berghold, Karl Horvath, Nicole Posch, Stephanie Poggenburg et al . Long-term effects of weight-reducing diets in people with hypertension. 3. 2016; 2016
URL: http://cochrane.ir/article-1-416-fa.html
پیشینه
تمام دستورالعمل‌های اصلی برای درمان‌های ضدفشار خون، کاهش وزن را توصیه می‌کنند. بنابراین مداخلات رژیم غذایی که هدف‌شان کاهش وزن بدن است، می‌توانند به عنوان یک مداخله مفید برای کاهش فشار خون و حوادث قلبی عروقی همراه با فشار خون بالا باشند.
اهداف
اهداف اولیه
ارزیابی اثرات طولانی‌مدت رژیم‌های غذایی کاهش وزن در افراد مبتلا به فشارخون، روی مرگ‌ومیر با تمام علل، موربیدیتی قلبی عروقی و عوارض جانبی (شامل کل عوارض جانبی جدی، صرف‌نظر کردن به علت عوارض جانبی، و عوارض جانبی کلی غیرجدی (بی‌اهمیت).
اهداف ثانویه
ارزیابی اثرات طولانی‌مدت رژیم‌های غذایی کاهش وزن، در افراد مبتلا به فشارخون، روی تغییر مبنای فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و کاهش وزن بدن.
روش های جستجو
ما مطالعاتی را از جست‌وجوهای کامپیوتری پایگاه کارآزمایی‌های بالینی ثبت‌شده کاکرین (CENTRAL ؛Cochrane Central Register of Controlled Trials)، ثبت تخصصی گروه پر فشارخونی در کاکرین (Cochrane Hypertension Specialised Register)؛ Ovid MEDLINE و Ovid EMBASE و جست‌وجوهایی در فهرست منابع، مطالعات مروری نظام‌مند و ثبت کارآزمایی بالینی ClinicalTrials.gov ( از ابتدا تا 2 فوریه 2015) به دست آوردیم.
معیارهای انتخاب
مطالعه ما شامل کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده‌ای (RCTs؛ Randomised Controlled Trials) می‌شد که مداخلات رژیم غذایی را با عدم برقراری رژیم غذایی در افراد مبتلا به فشار خون اولیه به مدت حداقل 24 هفته مقایسه کردند.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
دو نویسنده این مطالعه مروری به‌طورجداگانه خطر سوگیری (Bias) و داده‌های استخراج شده را ارزیابی کردند. ما مطالعات را با استفاده از متاآنالیز (meta-analysis) اثرات تصادفی ترکیب کردیم. در مورد ناهمگونی متوسط یا بزرگتر که توسط هیگینز Higgins I2 اندازه‌گیری شد، ما از مدل اثرات تصادفی استفاده کردیم.
نتایج اصلی
این مطالعه مروری به‌روز شده هیچ‌گونه مطالعه جدیدی را نشان نداد، بنابراین تعداد مطالعات به همان صورت باقی ماند: 8 مطالعه در مجموع شامل 2100 شرکت کننده مبتلا به فشار خون بالا، با میانگین سنی 66 تا 45 ساله. میانگین مدت زمان درمان 6 تا 36 ماه گزارش شد. ما خطر سوگیری را برای همه کارآزمایی‌ها به جز دو مورد از آن‌ها نامعلوم یا بالا تشخیص دادیم. هیچ مطالعه‌ای مرگ‌ومیر را به عنوان یک پیامد از پیش تعریف شده در نظر نگرفت. یک RCT اثرات رژیم غذایی کاهش وزن را بر روی یک نقطه پایان ترکیبی (combined endpoint) مشتمل بر ضرورت برقراری مجدد درمان‌های ضدفشارخون و عوارض شدید قلبی عروقی، ارزیابی کرده بود. در این RCT رژیم غذایی کاهش وزن نقطه پایان را در مقایسه با عدم برقراری رژیم غذایی، کاهش داد: (خطر نسبی (RR): 0.70؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.87 تا 0.57). هیچ یک از مطالعات عوارض جانبی را مطابق با آنچه در پروتکل ما طراحی شده بود بررسی نکرده بودند. شواهد با کیفیت پائینی برای کاهش فشار خون در شرکت کنندگانی که به گروه رژیم غذایی کاهش وزن تعلق داشتند، نسبت به گروه کنترل، وجود داشت: فشارخون سیستولیک: میانگین تفاوت (MD): 4.5 - میلی‌متر جیوه (95% فاصله اطمینان (CI): 1.8 - تا 7.2 - میلی‌متر جیوه) (3 مورد از 8 مطالعه وارد تجزیه و تحلیل‌ها شدند) و فشارخون دیاستولیک: MD: 3.2 - میلی‌متر جیوه (95% فاصله اطمینان (CI): 1.5 - تا 4.8 - میلی‌متر جیوه) (3 مورد از 8 مطالعه وارد تجزیه و تحلیل‌ها شدند). شواهدی با کیفیت متوسط برای کاهش وزن در گروه‌های با رژیم غذایی کاهش وزن در مقایسه با گروه‌های کنترل وجود داشت: MD: 4.0 - کیلوگرم (95% فاصله اطمینان (CI): 3.2 - تا 4.8 -) (5 مورد از 8 مطالعه وارد تجزیه و تحلیل‌ها شدند). دو مطالعه داروی ضدفشارخون را صرف‌نظر از پیامد اولیه‌شان استفاده کردند. اگرچه ما این پیامد مرتبط را برای این مطالعه مروری در نظر نگرفتیم، نتایج این مطالعات، یافته‌های کاهش فشار خون را به‌وسیله مداخلات رژیم غذایی کاهش وزن تقویت می‌کنند.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
در این به‌روزرسانی، نتیجه‌گیری‌ها به همان صورت قبل باقی ماند، زیرا ما هیچ کارآزمایی جدیدی را پیدا نکردیم. در افراد مبتلا به فشار خون اولیه، رژیم غذایی کاهش وزن، وزن بدن و فشار خون را کاهش دادند، اگرچه میزان اهمیت اثرات آن با توجه به تعداد کم شرکت‌کنندگان و مطالعات وارد شده در تجزیه و تحلیل‌ها نامشخص هستند. اینکه آیا کاهش وزن، مرگ‌ومیر و موربیدیتی را کاهش می‌دهد یا خیر، نامشخص است. هیچ‌گونه اطلاعات مفیدی در زمینه عوارض جانبی در کارآزمایی‌های مرتبط گزارش نشد.
خلاصه به زبان ساده
رژیم غذایی کاهش وزن در افراد مبتلا به فشارخون بالا
در مقایسه با جمعیت عمومی، افراد مبتلا به فشار خون بالا، در معرض خطر بالاتر مرگ و عوارضی مانند حمله قلبی یا سکته مغزی قرار دارند. مداخلات رژیم غذایی برای پائین آوردن وزن بدن، معمولا به عنوان اولین گام درمانی برای افراد مبتلا به اضافه وزن با فشار خون بالا، بر اساس ارتباط افزایش وزن و افزایش فشار خون، توصیه می‌شوند. با این حال، اینکه آیا از دست دادن وزن دارای اثر طولانی‌مدت روی فشار خون است و عوارض جانبی فشار خون بالا را کاهش می‌دهد یا خیر، همچنان نامشخص است.
فقط کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (RCTs) که گروه‌های با رژیم غذایی کاهش وزن و بدون این مداخله را مقایسه می‌کرد، می‌توانند به این موضوع پاسخ دهند و ما فقط این RCTها را در این مطالعه مروری نظام‌مند وارد کردیم. 30 مقاله که 8 مطالعه را گزارش می‌کردند، معیارهای ورود به مطالعه مروری را داشتند. در مجموع 8 مطالعه شامل 2100 شرکت کننده مبتلا به فشارخون بالا با میانگین سنی 66 تا 45 ساله می‌شدند. میانگین مدت زمان درمان 6 تا 36 ماه بوده و در مورد مرگ یا سایر عوارض طولانی‌مدت اطلاعات کم بوده یا وجود نداشت. 3 مورد از 8 مطالعه که اثرات روی فشارخون سیستولیک و دیاستولیک را ارائه کردند، پیشنهاد می‌کنند که مداخلات کاهش وزن، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک را به ترتیب تا 4.5 و 3.2 میلی‌متر جیوه کاهش می‌دهند. 5 مورد از 8 مطالعه وزن بدن را گزارش کردند؛ مداخلات کاهش وزن، وزن بدن را به میزان 4 کیلوگرم در مقایسه با گروه‌های کنترل کم کردند. هیچ‌گونه اطلاعات سودمندی در زمینه عوارض جانبی در این کارآزمایی‌ها گزارش نشد.
در نتیجه، ما هیچ شواهدی برای اثبات اثرات رژیم‌های غذایی کاهش وزن روی میزان مرگ یا عوارض طولانی‌مدت و عوارض جانبی پیدا نکردیم. نتایج روی میزان فشار خون و وزن بدن بایستی نامشخص در نظر گرفته شود، چرا که همه مطالعات در تجزیه و تحلیل قرار نگرفتند.

(903 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (53 دریافت)    

پذیرش: 1394/1/28 | انتشار: 1394/12/12