جلد 2016 -                   جلد 2016 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Julicristie M Oliveira, Roman Allert, Christine E East. Vitamin A supplementation for postpartum women. 3. 2016; 2016
URL: http://cochrane.ir/article-1-407-fa.html
پیشینه
در مناطقی که کمبود ویتامین A (VAD ؛vitamin A deficiency) یک معضل سلامت عمومی است، میزان ویتامین A دریافتی مادر از طریق رژیم غذایی ممکن است برای تأمین نیازهای تغذیه‌ای مادر یا شیرخواری که از شیر مادر با سطوح پائین رتینول (Retinol) تغذیه می‌کند، کافی نباشد.
اهداف
ارزیابی تأثیر استفاده از مکمل ویتامین A در زنان، بعد از زایمان، بر سلامت مادر و شیرخوار.
روش های جستجو
ما پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه بارداری و زایمان در کاکرین (Cochrane Pregnancy and Childbirth Group's Trials Register) (تا 8 فوریه 2016)، LILACS (از 1982 تا دسامبر 2015)، Web of Science (از 1945 تا دسامبر 2015) و فهرست منابع مقالات انخاب‌شده را جست‌وجو کردیم.
معیارهای انتخاب
کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (RCTs ؛Randomised Controlled Trials) یا تصادفی‌سازی خوشه‌ای که به ارزیابی تأثیر استفاده از مکمل ویتامین A در زنان بعد از زایمان، بر سلامت مادر و شیرخوار (موربیدیتی، مرگ و وضعیت تغذیه‌ای ویتامین A) می‌پرداختند برای این مطالعه مروری انتخاب شدند.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
دو نویسنده مطالعه مروری به طور مستقل از هم مطالعات را از نظر شرایط ورود به این مطالعه مروری ارزیابی کردند، داده‌ها را استخراج و خطر سوگیری (Bias) را در آن‌ها شناسایی کردند و همچنین، دقت مطالعات را تعیین کردند. کیفیت شواهد با استفاده از روش GRADE ارزیابی شدند.
نتایج اصلی
14 کارآزمایی، عمدتا با خطر پائین یا نامشخص سوگیری، با مجموع 25758 زوج مادر و شیرخوار شرکت‌کننده شناسایی و انتخاب شدند. بررسی تأثیر مصرف مکمل در قالب مقایسه مصرف تک‌دوز (Single)، روزانه دو دوز (Double)، یا دوز بالای (High dose) ویتامین A (200000 تا 400000 واحد (IU)) یا مصرف روزانه 7.8 میلی‌گرم بتا کاروتن (beta-carotene) در مقابل دارونما، عدم درمان یا سایر مکمل‌ها (نظیر آهن) بود یا تأثیر مصرف ویتامین A در دو دوز بالا (400000 واحد) و پایین (200000)، با هم مقایسه شده بودند. در همه کارآزمایی‌ها، عمده شیرخواران تا شش ماهگی حداقل تا حدی از شیر مادر تغذیه کرده‌ بودند.
مصرف مکمل (ویتامین A به شکل رتینول، محلول در آب یا بتاکاروتن) با دوز 200000 تا 400000 واحد در مقابل کنترل (دارونما یا عدم درمان)
اثر بر پیامدهای مادر: ما شواهدی را که نشان دهد مصرف ویتامین ‌A میزان مرگ مادران را بعد از 12 ماه کاهش می‌دهد، پیدا نکردیم (نسبت خطر (HR): 1.01؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.44 تا 2.21؛ 8577 شرکت‌کننده؛ یک RCT؛ شواهد با کیفیت متوسط). همین اثر در 6 ماه قطعیت کمتری داشت (خطر نسبی (RR): 0.50؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.09 تا 2.71؛ 564 شرکت‌کننده؛ یک RCT؛ شواهد با کیفیت پائین). به دلیل کیفیت بسیار پائین شواهد (1 RCT؛ 50 شرکت‌کننده)، اثر مصرف مکمل بر موربیدیتی در مادر (نظیر اسهال، عفونت‌های تنفسی و تب) نامشخص بود. شواهدی که نشان دهد ویتامین A باعث دردهای شکمی می‌شود، ناکافی بودند (RR: 1.28؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.95 تا 1.73؛ 786 شرکت‌کننده؛ 1 RCT؛ شواهد با کیفیت پائین). شواهدی با کیفیت پائین نشان می‌داد که مصرف مکمل ویتامین A موجب افزایش رتینول شیر مادر تا umol/L 0.20، در سه تا سه و نیم ماهگی می‌شود (میانگین تفاوت (MD)؛ umol/L 0.20؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.08 تا 0.31؛ 827 شرکت‌کننده؛ 6 RCT).
اثر بر پیامدهای شیرخوار: شواهدی مبنی بر آن‌که مصرف مکمل ویتامین A باعث کاهش مرگ شیرخوار از 2 تا 12 ماهگی می‌شود، یافت نشد (RR: 1.08؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.77 تا 1.52؛ 6090 شرکت‌کننده؛ 5 RCT؛ شواهد با کیفیت پائین). تأثیر مصرف مکمل بر ناخوشی‌های شیرخوار (نظیر گاستروانتریت در 3 ماهگی) نامشخص بود (RR: 6.03؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.30 تا 121.82؛ 84 شرکت‌کننده؛ 1 RCT؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین). شواهدی با کیفیت پائین در مورد تأثیر مصرف مکمل بر عوارض جانبی در شیرخوار (نظیر برجستگی فونتانل‌ها (Bulging fontanelle) در 24 تا48 ساعت) وجود داشت (RR: 2.00؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.61 تا 6.55؛ 444 شرکت‌کننده؛ یک RCT؛ شواهد با کیفیت پائین).
مصرف مکمل (ویتامین A به شکل رتینول) با دوز 400000 واحد در مقابل دوز 200000 واحد
سه کارآزمایی با مجموع 1312 شرکت‌کننده برای این مقایسه استفاده شدند. هیچ یک از این مطالعات مرگ مادر، ناخوشی مادر و مرگ شیرخوار را ارزیابی نکرده بودند. یکی از کارآزمایی‌ها نشان می‌داد که ممکن است تفاوت ناچیزی بین مصرف دو دوز مختلف مکمل، در ناخوشی‌های شیرخواران (اسهال، بیماری‌های تنفسی و بیماری‌های تب‌دار) وجود داشته باشد (312 شرکت‌کننده؛ داده‌ها ترکیب نشدند). با توجه به محدودیت داده‌ها، امکان هیچ‌گونه نتیجه‌گیری قطعی در مورد تأثیر مکمل‌ها بر عوارض جانبی در مادر و شیرخوار وجود نداشت. همچنین به دلیل محدودیت اطلاعات در دسترس، تأثیر مکمل‌ها بر میزان رتینول موجود در شیر مادر نیز نامشخص بود.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
شواهدی به نفع تأثیر مصرف دوزهای مختلف از مکمل ویتامین A در مادران بعد از زایمان، در مقایسه با سایر دوزها یا دارونما، بر مرگ و بیماری مادر و شیرخوار وجود نداشت. با وجود آنکه با مصرف مکمل میزان رتینول موجود در شیر مادر بهبود پیدا کرد، تأثیر مثبت این افزایش، برسلامت مادر یا شیرخوار دیده نشد. مطالعات محدودی از تأثیر مداخلات روی مرگ یا ناخوشی مادر و شیرخوار گزارش می‌دادند. مطالعات بعدی در آینده بهتر است به این پیامدهای مهم نیز بپردازند.
خلاصه به زبان ساده
استفاده از مکمل ویتامین A در زنان، بعد از زایمان
موضوع چیست؟
در ماه‌های اولیه زندگی، نیازهای شیرخوار توسط شیر مادر تأمین می‌شود. اما اگر خود مادر کمبودهای تغذیه‌ای داشته باشد، کودک ممکن است تمام مواد مغذی مورد نیاز خود را دریافت نکند. ویتامین A نقش مهمی در سلامتی شیرخوار و سیستم ایمنی او دارد. پس اگر مادر مقادیر کافی را از ویتامین A رژیم غذایی خود دریافت نکند، کودک نیز به مقدار کافی از این ویتامین برخوردار نمی‌شود.

اهمیت آن چیست؟
در مناطقی که کمبود ویتامین A یک معضل سلامت عمومی است، میزان ویتامین A دریافتی مادر از طریق رژیم غذایی ممکن است برای تأمین نیازهای تغذیه‌ای مادر یا شیرخواری که از شیر مادر با سطوح پائین این ویتامین تغذیه می‌کند، کافی نباشد. مطالعات زیادی برای تبیین این مشکل در کشورهایی که کمبود ویتامین A در آن‌ها شایع است، صورت گرفته‌اند.

چه شواهدی یافتیم؟
ما 14 کارآزمایی را مرور کردیم. شواهد در مجموع کیفیت پائینی داشتند. در این مطالعات مادرانی که در 6 هفته اول بعد از تولد مکمل ویتامین A دریافت می‌کردند، با مادران گروه کنترل که این مکمل را نمی‌گرفتند، یا تأثیرات دریافت مکمل در دو دوز مختلف بالا و پائین، در مقابل هم مقایسه شدند. ما در این مطالعه مروری پیامدهایی نظیر سلامت عمومی مادر و شیرخوار، هرگونه عارضه جانبی و سطح رتینول موجود را در شیر مادر (که محصول ویتامین A دریافتی از غذا در مادر است) مد نظر قرار دادیم. در وضعیت مرگ یا بیماری مادران و شیرخواران تفاوتی نبود. عوارض جانبی در مادران و کودکان‌شان دیده نشد و شواهد نشان می‌داد میزان رتینول موجود در شیر مادر بهبود پیدا کرده است.

این چه معنایی دارد؟
به طور خلاصه، با وجود آنکه مصرف مقادیر اضافی از ویتامین A توسط مادر، ممکن است میزان این ماده مغزی را در شیر او تا حدی بهبود ببخشد، احتمالا تأثیر آن بر مرگ مادر و شیرخوار بسیار اندک بوده یا وجود ندارد. همچنین تأثیر این مداخله بر ایجاد عوارض جانبی در مادر یا شیرخوار نیز کم یا قابل اغماض است.

(1320 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (65 دریافت)    

پذیرش: 1394/9/10 | انتشار: 1395/1/6