جلد 2016 -                   جلد 2016 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zui Zou, Mao Mao An, Qun Xie, Xiao Y Chen, Hao Zhang, Guan J Liu et al . Single dose intra-articular morphine for pain control after knee arthroscopy. 3. 2016; 2016
URL: http://cochrane.ir/article-1-367-fa.html
پیشینه
آرتروسکوپی زانو روش مرسومی است که با درد بعد از عمل همراه است. تزریق داخل مفصلی مورفین برای کنترل درد به طور گسترده‌ای مطالعه شده، اما اثر ضددردی آن بعد از آرتروسکوپی زانو مشخص نیست.
اهداف
بررسی اثرات نسبی تزریق داخل مفصلی مورفین به داخل زانو بر درد و بررسی اثرات جانبی آن بعد از آرتروسکوپی زانو در مقایسه با دارونما و دیگر ضددردها (بی‌حسی موضعی، NSAIDها و اوپیوییدها) و دیگر روش‌های تجوز مورفین.
روش های جستجو
برای این مطالعه مروری، CENTRAL (کتابخانه کاکرین (The Cochrane Library) (شماره 4؛ 2015))، MEDLINE via Ovid (از ژانویه 1966 تا می 2015)، EMBASE via Ovid (از ژانویه 1988 تا می 2015) و فهرست منابع مقالات گردآوری شده را جست‌وجو کردیم. همچنین متاریجستری از کارآزمایی‌های بالینی (metaRegister of Controlled Trials)، clinicaltrials.gov و پلت‌فرم بین‌المللی ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت (World Health Organization (WHO) International Clinical Trials Registry Platform) را برای کارآزمایی‌های درحال اجرا جست‌وجو کردیم.
معیارهای انتخاب
تمامی کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده دوسوکور را که تک‌دوز مورفین داخل مفصلی را با دیگر مداخلات برای درمان درد بعد از عمل آرتروسکوپی زانو مقایسه کرده بودند، شناسایی کردیم. مطالعاتی که در هر گروه کمتر از 10 شرکت‌کننده داشتند یا از بی‌حسی‌های نخاعی یا اپیدورال استفاده کردند یا اثرات ضددردی مورفین داخل مفصلی را بر درد مزمن بررسی کردند، کنار گذاشتیم.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
دو نویسنده به طور مستقل، کیفیت هر کارآزمایی را بررسی و اطلاعات مربوط به شدت درد، مصرف ضددردهای مکمل و عوارض جانبی را استخراج کردند. ما شواهد را با استفاده از GRADE (درجه‌بندی توصیه‌ها، ارزیابی، ارتقا و بررسی؛ (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation)) و جداول خلاصه یافته‌ها بررسی کردیم.
نتایج اصلی
برای این مطالعه مروری، 28 مطالعه کوچک و با کیفیت پائین با 2564 شرکت‌کننده، گردآوری کردیم. از 20 مطالعه‌ای (21 گزارش) که مورفین را با دارونما مقایسه کرده بودند، 9 مطالعه با اطلاعات کافی، تحت متاآنالیز (meta-analysis) قرار گرفتند. به طور کلی، خطر سوگیری (Bias) مشخص نبود و کیفیت شواهد با استفاده از GRADE پائین و بسیار پائین ارزیابی شدند. این کیفیت پائین به دلیل خطر سوگیری، اندازه کوچک مطالعات و غیردقیق بودن آن‌ها است.
هیچ تفاوت آماری بین 1 میلی‌گرم مورفین داخل مفصلی و دارونما در شدت درد (مقیاس آنالوگ دیداری (VAS)) در فاز اولیه (صفر تا 2 ساعت) (میانگین تفاوت (MD): 0.50 - ؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.15 - تا 0.14؛ 7 مطالعه؛ 297 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت پائین)، در فاز میانه (2 تا 6 ساعت) (MD: 0.47 - ؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.09 - تا 0.14؛ 7 مطالعه؛ 297 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت پائین) و فاز تاخیری (6 تا 30 ساعت) (MD: 0.88 - ؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.81 - تا 0.04؛ 7 مطالعه؛ 297 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت پائین) مشاهده نشد. هیچ تفاوت چشمگیری بین 1 میلی‌گرم و 2 میلی‌گرم مورفین برای شدت درد در فاز اولیه (MD: 0.56 - ؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.93 - تا 0.81؛ 2 مطالعه؛ 105 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت پائین) وجود نداشت، در حالی که 4 یا 5 میلی‌گرم مورفین اثرات ضددردی بهتری را در فاز تاخیری نشان داد (MD: 0.67؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.08 تا 1.25؛ 3 مطالعه؛ 97 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت پائین). مورفین داخل مفصلی نسبت به دیگر بی‌حس کننده‌های موضعی در فاز اولیه (MD: 1.43؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.49 تا 2.37؛ 5 مطالعه؛ 248 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت پائین)، نسبت به NSAID در فاز اولیه (MD: 0.95؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.95 - تا 2.85؛ 2 مطالعه؛ 80 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت پائین) و نسبت به سوفنتانیل، فنتانیل و پتدین هیچ برتری نداشت. مورفین داخل مفصلی برای شدت درد در فاز اولیه مشابه مورفین داخل عضلانی بود (MD: 0.21؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.48 - تا 0.90؛ 2 مطالعه؛ 72 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت پائین).
متاآنالیز نشان داد که هیچ تفاوتی در زمان بین مورفین داخل مفصلی و دارونما یا بوپی‌واکائین (bupivacaine) در اولین نیاز به ضددرد وجود نداشت. 11 مطالعه از 20 مطالعه که مورفین را با دارونما مقایسه کرده بودند، عوارض جانبی را گزارش کردند و نشان دادند که هیچ تفاوتی از لحاظ رخداد عوارض جانبی وجود ندارد (خطر نسبی (RR): 1.09؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.51 تا 2.36؛ 8 مطالعه؛ 314 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت پائین). 7 مطالعه از 28 مطالعه ترک (withdrawal) شرکت‌کننده‌گان را گزارش کردند. در مورد علل ترک مطالعه، اطلاعات کافی برای انجام متاآنالیز وجود نداشت.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
شواهد با کیفیت بالایی دال بر اینکه مورفین 1 میلی‌گرم نسبت به دارونما در کاهش شدت درد در فاز اولیه، میانه و تاخیری بهتر است یا خیر، پیدا نکردیم. هیچ تفاوت آماری بین مورفین داخل مفصلی و دارونما از لحاظ رخداد عوارض جانبی گزارش نشد. اثرات نسبی مورفین 1 میلی‌گرم در مقابل پتدین، فنتانیل، سوفنتانیل و NSAID و بوپی‌واکائین نامشخص بود. کیفیت شواهد به دلیل خطر سوگیری، بالا و اندازه کوچک مطالعات گردآوری شده، که می‌تواند باعث سوگیری در نتایج شود، پائین بود. برای به دست آوردن نتایج بهتر، مطالعات با کیفیت بیشتری مورد نیاز است.
خلاصه به زبان ساده
تزریق مورفین برای تسکین درد بعد از آرتروسکوپی زانو
پیشینه
آرتورسکوپی زانو، نوعی عمل جراحی است. این جراحی بسیار غیرتهاجمی است، بدین معنی که برای انجام آن تنها یک برش کوچک کافی است. با استفاده از آرتروسکوپی که از یک برش کوچک وارد مفصل می‌شویم، می‌توان برخی از آسیب‌ها را مشاهده یا درمان کرد. از آرتروسکوپی زانو برای بررسی و درمان بسیاری از بیماری‌های ارتوپدی استفاده می‌شود و بیمار ممکن است بعد از عمل احساس درد کند. تزریق مستقیم مورفین به داخل زانو برای کاهش این درد، بسیار مطالعه شده، اما نمی‌دانیم که آیا کارایی خوبی دارد یا خیر.

نتایج اصلی
در ماه می 2015، این مطالعه مروری، 28 مطالعه با کیفیت پائین را با 2564 شرکت‌کننده شناسایی کرد. در 9 مطالعه از 20 مطالعه، هیچ شواهدی دال بر اینکه مورفین داخل مفصلی با دوز 1 میلی‌گرم بهتر از دارونما است، پیدا نکردیم. به دلیل شواهد محدود نتوانستیم مشخص کنیم که اثربخشی 1 میلی‌گرم مورفین داخل مفصلی در مقایسه با تزریق داخل عضلانی آن چگونه است. همچنین، شواهد با کیفیت پائینی برای مقایسه اثر 1 میلی‌گرمی مورفین داخل مفصلی و پتدین، فنتانیل، سوفنتانیل، NSAID و بوپی‌واکائین وجود داشت، از این رو در مورد اینکه کدام بهتر عمل می‌کنند، مطمئن نیستیم. نتوانستیم مشخص کنیم که چقدر میزان عوارض جانبی مثل حالت تهوع و استفراغ بین مورفین داخل مفصلی و دارونما باهم مشابه است. به طور کلی، کیفیت شواهد پائین بود.
پژوهش‌های بیشتر باید بر یافتن ضددردهای موثر بعد از آرتروسکوپی متمرکز شوند.

(903 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (53 دریافت)    

پذیرش: 1394/2/15 | انتشار: 1395/2/14