جلد 2017 -                   جلد 2017 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Suzanne Forsyth Herling, Bjürn Dreijer, Gitte Wrist Lam, Thordis Thomsen, Ann Merete Müller. Total intravenous anaesthesia versus inhalational anaesthesia for adults undergoing transabdominal robotic assisted laparoscopic surgery. 3. 2017; 2017
URL: http://cochrane.ir/article-1-1651-fa.html
پیشینه
انجام سریع عمل جراحی روباتیک ترانس‌ابدومینال (robotic transabdominal) منجر به نیاز به ارزیابی مجدد مناسب‌ترین شکل آناستزی شده است. هدف کلی بی‌هوشی به حداقل رساندن خطر و ناراحتی حین عمل جراحی و بعد از آن در بیماران است. بی‌هوشی برای بیمارانی که به کمک رباتیک تحت عمل جراحی قرار می‌گیرند متفاوت از بی‌هوشی مورد استفاده برای بیماران تحت عمل جراحی باز یا لاپاروسکوپی است؛ نگرانی‌های جدیدی درباره بی‌هوشی در عمل جراحی به کمک رباتیک وجود دارد.
اهداف
ارزیابی پیامدهای مربوط به انتخاب آناستزی داخل وریدی (TIVA) کامل یا آناستزی استنشاقی برای بزرگسالان تحت عمل‌های جراحی لاپاروسکوپی ژنیوکولوژی، ارولوژی یا گوارشی به روش ترانس‌ابدومینال به کمک روبات.
روش های جستجو
ما پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL؛ شماره 5، 2016)، Ovid MEDLINE (از 1946 تا می 2016)، Embase via OvidSP (از 1982 تا می 2016)، Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) via EBSCOhost (از 1982 تا می 2016) و Institute for Scientific Information (ISI) Web of Science (از 1956 تا می 2016) را جست‌وجو کردیم. ما همچنین International Standard Randomized Controlled Trial Number (ISRCTN) Registry و Clinical trials gov را برای کارآزمایی‌های در حال انجام جست‌وجو کردیم.
معیارهای انتخاب
ما کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (RCT) را شامل بزرگسالان 18 سال و بالاتر، از هر دو جنس، درمان‌شده با عمل جراحی ژنیکولوژی، اورولوژی یا گوارشی لاپاراسکوپیک به روش ترانس‌ابدومینال به کمک روبات و متمرکز بر پیامدهای آناستزی TIVA یا استنشاقی جست‌وجو کردیم.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
ما از روش‌های استاندارد روش‌شناسی کاکرین استفاده کردیم. یافته‌های مطالعه برای متاآنالیز (meta-analysis) مناسب نبودند.
نتایج اصلی
ما سه RCT تک مرکزی، با دو بازو و شامل 170 شرکت‌کننده را انتخاب کردیم. ما یک کارآزمایی در حال انجام یافتیم. تمام شرکت‌کنندگان انتخاب‌شده مرد بودند و تحت درمان با پروستاتکتومی رادیکال با روش لاپاروسکوپی به کمک روباتیک رادیکال (RALRP ؛radical robotic assisted laparoscopic radical prostatectomy) قرار گرفتند. مردان بین 50 تا 75 سال سن داشتند و دارای معیارهای مربوط به نمرات طبقه‌بندی فیزیکی I، II و III انجمن متخصصین بی‌هوشی آمریکا (ASA) بودند.
ما شواهدی را یافتیم که هیچ تفاوت بالینی معنی‌داری را درباره درد پس از عمل جراحی بین دو نوع بی‌هوشی نشان ندادند (میانگین تفاوت (MD) در نمرات مقیاس آنالوگ بصری (VAS) در 1 تا 6 ساعت 2.20 - بود (95% فاصله اطمینان (CI): 10.62 - تا 6.22؛ 0.61 = P؛ در یک نمونه با 62 شرکت‌کننده از یک مطالعه). شواهد با کیفیت پائین نشان می‌دهد که پروپوفول (propofol) تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی (PONV) را در کوتاه‌مدت (یک تا شش ساعت بعد از عمل جراحی) پس از RALRP در مقایسه با آناستزی استنشاقی ( سووفلوران (sevoflurane)، دسفلوران (desflurane)) کاهش می‌دهد (MD: 1.70 - ؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 2.59 - تا 0.81 - ؛ 0.0002 = P).
ما شواهدی را با کیفیت پائین یافتیم که نشان داد پروپوفول ممکن است از افزایش فشار داخل چشم (IOP) پس از پنوموپریتونیوم (pneumoperitoneum) و موقعیت شیب‌دار ترندلنبورگ (steep Trendelenburg positioning) در مقایسه با سووفلوران (MD: 3.90 - ؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 6.34 - تا 1.46 - ؛ 0.002 = P) با افزایش IOP از آغاز/ابتدا تا 30 دقیقه در ترندلنبورگ شیب‌دار جلوگیری کند. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا این پیامد جایگزین، به‌طور مستقیم به پیشگیری بالینی از عوارض چشم (اکولار) در طول عمل جراحی می‌انجامد یا خیر. هیچ مطالعه‌ای به پیامدهای ثانویه اثرات جانبی، مرگ‌ومیر ناشی از هر علت، عوارض تنفسی یا گردش خون، اختلال شناختی، طول مدت بستری یا هزینه‌ها اشاره نکرد. از آن‌جایی که همه مطالعات، کارآزمایی‌های کوچک تک‌مرکزی بودند که توصیف‌های نامشخصی از روش‌ها ارائه کردند، به‌طور کلی، کیفیت شواهد پائین تا بسیار پائین بود.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
از آن‌جایی که شواهد موجود نادر و دارای کیفیت پائین بوده و از بیماران منحصرا مرد تحت پروستاتکتومی رادیکال رباتیک به‌دست آمده‌اند، مشخص نیست که کدام تکنیک آناستزی -TIVA یا استنشاقی- برای عمل جراحی اورولوژی، ژنیکولوژی و گوارشی به روش ترانس‌ابدومینال به کمک روبات برتر است یا خیر.
یک کارآزمایی در حال انجام، شامل شرکت‌کنندگان هر دو جنس با تمرکز بر کیفیت بهبود، ممکن است بر شواهد آینده مربوط به این موضوع تأثیر بگذارد.
خلاصه به زبان ساده
بی‌هوشی داخل وریدی یا استنشاقی برای عمل جراحی ابدومینال با کمک یک ربات جراح کامپیوتری
این مرور به ارزیابی آناستزی ارائه‌شده از طریق رگ‌ها یا تنفس به داخل ریه‌ها (استنشاقی) در عمل جراحی به کمک روبات کامپیوتری در ناحیه شکم پرداخت.

سوال مطالعه مروری
مزایا و معایب استفاده از آناستزی ارائه‌شده از طریق رگ‌ها در مقایسه با آناستزی ارائه‌شده به داخل ریه‌ها در عمل جراحی ابدومینال به کمک روبات با تمرکز بر مدیریت درد، تهوع و استفراغ، اثرات جانبی و هزینه‌های مرتبط با آن چه هستند؟

پیشینه
عمل جراحی به کمک روبات کامپیوتری در ناحیه شکم با کاهش خونریزی و ترومای جراحی همراه است زیرا برش‌ها کوچک هستند. با افزایش سریع استفاده از عمل جراحی به کمک روبات کامپیوتری نیاز به بررسی مجدد دو نوع اصلی از آناستزی‌ها وجود دارد. عمل جراحی روباتیک نیاز به موقعیت‌های مختلف بیمار طی مراحل عمل و وارد کردن گاز دی اکسید کربن به داخل حفره شکم برای ایجاد دید بهتر دارد. این عوامل ممکن است بر عملکرد قلب و ریه‌ها تأثیر بگذارد و ممکن است فشار داخل مغز و چشم تغییر کرده، با خطر اثرات جانبی همراه باشد.

ویژگی‌های مطالعه
شواهد تا می 2016 موجود است و توسط 3 کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده کوچک شامل 170 مردی که پروستات آن‌ها برداشته شده بود، ارائه شدند. این مطالعات در بیمارستان‌های کره و ترکیه صورت گرفت. ما به دنبال تفاوت در درد و تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی (PONV) و تغییرات فشار داخل چشم بین بیماران دریافت‌کننده آناستزی از طریق رگ‌ها یا استنشاق بودیم.

منابع تامین مالی مطالعه
مطالعات توسط یک موسسه حمایت مالی شدند، یا منابع مالی اعلام نشده بود.

نتایج اصلی
درد پس از عمل جراحی بین دو نوع بی‌هوشی متفاوت نبود. بی‌هوشی ارائه‌شده از طریق رگ‌ها در مقایسه با بی‌هوشی استنشاقی، PONV را یک تا شش ساعت پس از عمل جراحی پروستات کاهش داد. یک مطالعه نشان داد که بی‌هوشی ارائه‌شده از طریق رگ‌ها در مقایسه با آناستزی استنشاقی، از افزایش فشار داخل چشم در حین عمل جراحی جلوگیری کرد. از آن‌جایی که این عوارض در هیچ‌یک از بیماران این مطالعه کوچک ایجاد نشد، ما نمی‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که آناستزی ارائه‌شده از طریق رگ‌ها عوارض چشمی (اکولار) را کاهش می‌دهد.

کیفیت شواهد
از آن‌جایی که مطالعات انتخاب‌شده کوچک بوده و توضیح نامشخصی از روش‌ها ارائه کردند، کیفیت شواهد پائین در نظر گرفته شد. تمام شرکت‌کنندگان در این مطالعات مردانی بودند که تحت لاپاراسکوپی حذف پروستات با کمک روبات قرار گرفتند. یک کارآزمایی در حال انجام شامل مردان و زنان تحت عمل جراحی روباتیک ابدومینال با تمرکز بر کیفیت بهبود است. مطالعات بیشتری مورد نیاز هستند.
(548 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (40 دریافت)    

پذیرش: 1395/2/12 | انتشار: 1396/1/15