جلد 2017 -                   جلد 2017 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Lena Al-Khudairy, Nadine Flowers, Rebecca Wheelhouse, Obadah Ghannam, Louise Hartley, Saverio Stranges et al . Vitamin C supplementation for the primary prevention of cardiovascular disease. 3. 2017; 2017
URL: http://cochrane.ir/article-1-1209-fa.html
پیشینه
ویتامین C یک ریزمغذی ضروری و آنتی‌اکسیدان قوی است. مطالعات مشاهده‌ای نشان داده‌اند که ارتباط معکوسی میان مصرف ویتامین C و حوادث قلبی‌عروقی عمده و عوامل خطر بیماری‌های قلبی‌عروقی (CVD) وجود دارد. نتایج حاصل از کارآزمایی‌های بالینی، کمتر یک‌دست و همسو با هم هستند.
اهداف
تعیین اثربخشی مکمل ویتامین C به عنوان یک مکمل تنها برای پیشگیری اولیه از CVD.
روش های جستجو
ما در این پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیک در 11 می 2016 جست‌وجو انجام دادیم: پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL) در کتابخانه کاکرین؛ MEDLINE (OVID)؛ Embase Classic و Embase (OVID)؛Web of Science Core Collection (تامسون رویترز)؛ پایگاه اطلاعاتی خلاصه‌های مرور اثرات (DARE)؛ پایگاه اطلاعاتی ارزیابی فناوری سلامت و پایگاه اطلاعاتی ارزیابی‌های اقتصاد سلامت در کتابخانه کاکرین. ما ثبت‌های کارآزمایی‌ها را در 13 اپریل 2016 و فهرست منابع مرورها را به دنبال مطالعات بیشتر جست‌وجو کردیم. هیچ محدودیت زبانی اعمال نشد.
معیارهای انتخاب
کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده مربوط به مصرف مکمل ویتامین C به عنوان یک مکمل غذایی تنها به مدت حداقل سه ماه و شامل بزرگسالان سالم یا بزرگسالانی که در معرض خطر متوسط و بالای CVD قرار داشتند، انتخاب شدند. گروه مقایسه‌ای، عدم مداخله یا دارونما بود. پیامدهای مطلوب، حوادث CVD بالینی و عوامل خطر CVD بود.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
دو نویسنده مروری به‌طور مستقل کارآزمایی‌ها را برای ورود انتخاب بررسی، داده‌ها را خلاصه و خطر سوگیری را ارزیابی کردند.
نتایج اصلی
ما هشت کارآزمایی با 15445 شرکت‌کننده تصادفی را برگزیدیم. بزرگ‌ترین کارآزمایی با 14641 شرکت‌کننده، داده‌هایی در ارتباط با پیامدهای اولیه ما ارائه کرده بود. هفت کارآزمایی در مورد عوامل خطر CVD گزارش داده بودند. سه مورد از هشت کارآزمایی، دارای خطر سوگیری بالا از نظر سوگیری گزارش‌دهی یا فرسایشی (attrition) بوده و اغلب حوزه‌های «خطر سوگیری بالا» برای کارآزمایی‌های باقیمانده، نامشخص ارزیابی شد؛ به‌جز بزرگترین کارآزمایی که حوزه‌های آن دارای خطر سوگیری پائین ارزیابی شد.
تفاوتی بین گروه ویتامین C و دارونما در نقطه پایانی ترکیبی یعنی حوادث CVD عمده، طی هشت سال پیگیری در مطالعه سلامت پزشکان شماره دو (Physicians Health Study II)، وجود نداشت (نسبت خطر (HR): 0.99؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.89 تا 1.10؛ یک مطالعه؛ 14641 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت پائین). نتایج مشابهی برای مرگ‌ومیر ناشی از همه علل (HR: 1.07؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.97 تا 1.18؛ یک مطالعه؛ 14641 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین)، انفارکتوس میوکارد (MI) کلی (کشنده و غیرکشنده) (HR: 1.04؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.87 تا 1.24؛ یک مطالعه؛ 14641 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت پائین)، استروک کلی (کشنده و غیرکشنده) (HR: 0.89؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.74 تا 1.07؛ یک مطالعه؛ 14641 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت پائین)، مرگ‌ومیر CVD (HR: 1.02؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.85 تا 1.22؛ یک مطالعه؛ 14641 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین)، خودسنجی جراحی پیوند عروق کرونر (CABG) / ترمیم داخل‌مجرائی عروق کرونر از ورای پوست (PTCA) (HR: 0.96؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.86 تا 1.07؛ یک مطالعه؛ 14641 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت پائین) و خودسنجی آنژین (HR: 0.93؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.84 تا 1.03؛ یک مطالعه؛ 14641 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت پائین) به‌دست آمد.
شواهد برای اغلب پیامدهای اولیه به خاطر غیر مستقیم بودن و عدم دقت، پائین در نظر گرفته شدند (کیفیت کم). کیفیت شواهد برای مرگ‌ومیر ناشی از همه علل و مرگ‌ومیر CVD، به دلیل ناهماهنگی و اینکه اغلب عوامل، مستقیم بودن شواهد را تحت تأثیر قرار داده بودند، پائین بود.
چهار مطالعه، منابع تأمین بودجه را مشخص کرده بودند؛ دو مطالعه دارای سرمایه‌گذاری غیر تجاری و دو مطالعه دارای سرمایه‌گذاری تجاری و غیر تجاری بودند.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
اکنون هیچ شواهدی مبنی بر اینکه مکمل ویتامین C موجب کاهش خطر CVD در شرکت‌کنندگان سالم و کسانی که در معرض خطر بالای CVD هستند می‌شود، وجود ندارد؛ اما شواهد موجود به یک کارآزمایی از پزشکان میانسال و مسن آمریکایی محدود بودند. در حال حاضر شواهد محدودی با کیفیت پائین و بسیار پائین درباره تأثیر مکمل ویتامین C و ریسک عوامل خطر CVD وجود دارد.
خلاصه به زبان ساده
مکمل ویتامین C به‌منظور پیشگیری از بیماری‌های قلبی‌عروقی
پیشینه
بیماری‌های قلبی‌عروقی (CVD)، گروهی از بیماری‌ها هستند که قلب و عروق خونی را متأثر می‌کنند. CVD یک بار جهانی و در مناطق مختلف، متفاوت است. این تفاوت تا حدی مرتبط با عوامل تغذیه‌ای است. چنین عواملی اهمیت دارند، زیرا آن‌ها می‌توانند اصلاح شوند تا به پیشگیری و مدیریت CVD کمک کنند. این بررسی، اثربخشی مکمل ویتامین C را به عنوان مکمل تنها بر کاهش مرگ‌ومیر قلبی‌عروقی، مرگ‌ومیر ناشی از همه علل، نقاط پایانی غیر کشنده (مانند حملات قلبی، استروک‌ها و حملات آنژین) و عوامل خطر CVD در بزرگسالان سالم و افرادی که در معرض خطر بالای CVD قرار دارند، ارزیابی کرده است.

ویژگی‌های مطالعه
ما پایگاه‌های اطلاعاتی علمی را به دنبال کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (کارآزمایی‌های بالینی که در آن‌ها اشخاص تصادفاً به یکی از گروه‌های درمانی تخصیص می‌یابند) مربوط به تأثیرات مکمل ویتامین C در بزرگسالان سالم یا کسانی که در معرض خطر بالای ابتلا به CVD قرار دارند، جست‌وجو کردیم. ما افرادی را که مبتلا به CVD (مثل حملات قلبی و سکته‌های مغزی) بودند، انتخاب نکردیم. شواهد تا می 2016 موجود است.

نتایج اصلی
هشت کارآزمایی، واجد شرایط ما برای ورود به مطالعه بودند. یک کارآزمایی بزرگ، اثرات مکمل ویتامین C را بر خطر حوادث CVD عمده (کشنده و غیر کشنده) بررسی کرده و هیچ تأثیر مثبتی نیافته بود. با این حال، این کارآزمایی در پزشکان میانسال و مسن آمریکایی انجام گرفته بود، بنابراین قطعی نیست که این تأثیرات در سایر گروه‌های جامعه یکسان باشد. هفت کارآزمایی، اثرات مکمل ویتامین C را بر عوامل خطر CVD بررسی کرده بودند. ما نتوانستیم این کارآزمایی‌ها را به دلیل اطلاعات ناقص زیاد و اختلافات میان کارآزمایی‌ها از لحاظ شرکت‌کنندگان به‌کار گرفته شده، دوز ویتامین C و مدت کارآزمایی‌ها، ترکیب کنیم. در مجموع، مکمل‌های ویتامین C، تأثیرات متضادی بر میزان چربی و فشار خون داشته و نیاز به تحقیقات بیشتری وجود دارد. چهار مورد از مطالعات برگزیده، منابع تأمین بودجه را ذکر نکرده بودند؛ دو مطالعه، سرمایه‌گذاری غیرتجاری (گرنت) و دو مطالعه، سرمایه‌گذاری تجاری (صنایع) و غیر تجاری (گرنت) داشتند.

کیفیت شواهد
کیفیت شواهد برای حوادث CVD عمده (آنفارکتوس میوکارد، استروک، آنژین و جراحی پیوند عروق کرونر)، مرگ‌ومیر ناشی از همه علل و مرگ‌ومیر CVD، پائین یا بسیار پائین بود. کیفیت پائین این شواهد، به علت قابل‌ تعمیم نبودن به جمعیت عمومی (فقط دربرگیرنده پزشکان مرد آمریکایی) و مطالعات محدود در مورد ویتامین C برای پیشگیری از CVD است.

(713 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (51 دریافت)    

پذیرش: 1395/2/22 | انتشار: 1395/12/26