جلد 2016 -                   جلد 2016 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Gerd Flodgren, Daniela C Gonçalves-Bradley, Marie-Pascale Pomey. External inspection of compliance with standards for improved healthcare outcomes. 3. 2016; 2016
URL: http://cochrane.ir/article-1-1099-fa.html
پیشینه
به منظور ارتقاء کیفیت در سیستم مراقبت‌های بهداشتی (یعنی ایجاد تغییراتی در ساختارها یا فرآیندهای سازمانی، رفتار ارائه‌دهندگان مراقبت سلامت و پیامدهای مربوط به بیماران) از سیستم‌های بازرسی (Inspection) استفاده می‌شود. این سیستم‌ها برپایه این فرضیه بنا شده‌اند که ایجاد پایبندی به استانداردهای مبتنی بر شواهد به‌صورت خارج از سازمان (از طریق بازرسی/ ارزیابی) منجر به کیفیت بالاتر مراقبت‌های بهداشتی خواهد شد. با این وجود، فواید بازرسی خارج از سازمان از نظر پیامدهای سازمانی، پیامدهای مربوط به ارائه‌دهندگان، و پیامدهای مربوط به سطح بیماران هنوز مشخص نیست. این اولین به‌روزرسانی مرور قبلی کاکرین است که در سال 2011 منتشر شده بود.
اهداف
ارزیابی تاثیر بازرسی خارج از سازمان در مورد پایبندی به استانداردها بر رفتار سازمان‌های مراقبت‌های بهداشتی، رفتار حرفه‌ای مراقبت‌های بهداشتی و پیامدهای مربوط به بیماران.
روش های جستجو
ما در پایگاه‌های الکترونیکی زیر به منظور دستیابی به مطالعات تا اول جون 2015 جست‌وجو کردیم: پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL)، MEDLINE ،EMBASE ،Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness ،HMIC ،ClinicalTrials.gov و پلت‌فرم بین‌المللی ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت. بدون اعمال محدودیتی از نظر زبان، و بدون در نظر گرفتن وضعیت نشر مطالعات، آن‌ها را مورد بررسی قرار دادیم. همچنین در فهرست منابع مطالعات انتخابی جست‌وجو کرده و با نویسندگان مطالعات به منظور دستیابی به مطالعات مرتبط تماس حاصل کردیم.در نهادهای اعتباربخشی و سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) نیز جهت دست یافتن به هرگونه مطالعات منتشر شده یا منتشر نشده پژوهش کردیم. همچنین در پایگاه‌های اطلاعاتی آنلاین مربوط به مرورهای نظام‌مند (PDQ-evidence.org) جست‌وجو کردیم.
معیارهای انتخاب
کارآزمایی‌های تصادفی و کنترل شده (RCT)، کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی نشده (NRCT)، مطالعات سری زمانی وقفه‌دار (ITS)، و مطالعات کنترل شده قبل و بعد (CBA) که به بررسی تأثیر بازرسی خارج از سازمان از استانداردها بر تغییر سازمان‌های مراقبت بهداشتی، رفتار حرفه‌ای کارکنان مراقبت‌های بهداشتی و پیامدهای مربوط به بیماران در بیمارستان‌ها، مراکز مراقبت بهداشتی اولیه و دیگر موسسات مراقبت بهداشتی در جامعه پرداخته بودند.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم، در مطالعات واجد شرایط، به استخراج داده‌ها و ارزیابی خطر وجود سوگیری (bias) در هر یک از مطالعات پرداختند. از آن‌جا که امکان انجام متاآنالیز میسر نبود، خلاصه‌ای از نتایج را ارائه کردیم. جهت ارزیابی اطمینان شواهد از معیار GRADE (نظام درجه‌بندی کیفیت شواهد و قدرت توصیه‌ها) استفاده کردیم.
نتایج اصلی
ما هیچ‌گونه مطالعه واجد شرایط جدیدی را در این به‌روزرسانی شناسایی نکردیم. یک RCT خوشه‌ای ‌شامل 20 بیمارستان دولتی در آفریقای جنوبی و یک ITS شامل تمامی اتحادیه‌های بیمارستان‌های حاد در انگلستان (acute hospital trusts) واجد معیارهای لازم بودند. اتحادیه یک بیمارستان خدمات ملی سلامت است که وظیفه آن قطع تمامی اختیارات محلی است و توسط یک اتحادیه دیگر کنترل می‌شود.
RCT خوشه‌ای تاثیرات ترکیبی بازرسی خارج از سازمان را بر پایبندی به استانداردهای اعتباربخشی COHSASA (Council for Health Services Accreditation for South Africa) و 8 شاخص کیفیت بیمارستانی را گزارش کرده بود. بهبود میزان پایبندی کلی با استانداردهای اعتباربخشی COHSASA برای21/28 مورد از خدمات گزارش شده بود: متوسط اثر مداخله 30% بود (95%فاصله اطمینان (CI): 23% تا 37%) (p < 0.001). در بیمارستان‌هایی که در آن‌ها مداخله انجام شده بود امتیاز از 48 درصد به 78 درصد افزایش یافت، در حالی‌که در بیمارستان‌های کنترل همان امتیاز قبل ثابت باقی مانده بود (43%). تاثیر متوسط مداخله برای شاخص‌های کیفیت مراقبت بیمارستانی 2.4 درصد گزارش شد ( بازه: 1.9 - % to تا 11.8%).
مطالعه ITS به ارزیابی پایبندی به سیاست‌های مربوط به عفونت‌های دریافت شده توسط مراقبت‌های بهداشتی پرداخته و کاهش متوسطی را در میزان عفونت MRSA (استاف اورئوس مقاوم به متی‌سیلین) به صورت 100 مورد در هر سه ماه (95%فاصله اطمینان (CI): 221 - تا 21.5، P = 0.096) طی سه ماه پیگیری، و یک افزایش 70 مورد در هر سه ماه (95%فاصله اطمینان (CI): 250.5 - تا 391.0؛ P = 0.632) طی 24 ماه پیگیری گزارش کرد. آنالیز رگرسیون میزان مشابهی از عفونت MRSA را قبل و بعد از بازرسی خارج از سازمان نشان داد (تفاوت در شیب [difference in slope] 24.27؛ 95%فاصله اطمینان (CI): 10.4 - تا 58.9؛ P = 0.147).
هیچ‌یک از مطالعات انتخابی داده‌های مربوط به نتایج غیر منتظره یا عوارض جانبی یا پیامک‌های اقتصادی را گزارش نکرده بودند. RCT خوشه‌ای پیامدهای مهم مربوط به تغییرات سازمانی مراقبت‌های بهداشتی را گزارش کرده بود، اما پیامدهای گزارش شده را توسط بیماران و نیز میزان رضایت بیماران را گزارش نکرده بود.
میزان اطمینان شواهد مربوط به هر دو مطالعه بسیار پائین بود. مشخص نیست که آیا برنامه‌های اعتباربخشی بازرسی خارج از سازمان بتواند منجر به بهبود استانداردهای اعتباربخشی شود، یا بتوانند بر میزان عفونت MRSA اکتسابی از سیستم سلامت تاثیری بگذارد.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
این مرور نقاط ضعف ارزیابی‌های کنترل شده را با کیفیت بالا پیرامون تاثیر و بهینه بودن هزینه سیستم‌های بازرسی خارج از سازمان برجسته می‌کند. اگر سیاست‌گذاران تمایل به درک بهتر تأثیر این نوع مداخله داشته باشند، به مطالعات بیشتری در شرایط و زمینه‌های مختلف و نیز مطالعاتی که پیامدهای مهم مدنظر بیماران را گزارش کرده باشند نیاز است.
خلاصه به زبان ساده
آیا بازرسی‌های شخص ثالث می‌تواند منجر به الزام سازمان‌های مراقبت بهداشتی به رعایت استانداردهای مربوط به بهبود پیامدهای مراقبت بهداشتی شود؟
هدف این مرور چه بود؟
هدف این مرور کاکرین مشخص شدن این مسئله بود که آیا بازرسی ظاهری مربوط به پایبندی به استانداردها می‌تواند منجر به ارتقاء رفتار سازمان‌های مراقبت بهداشتی، رفتار متخصصین حوزه سلامت و پیامدهای مربوط به بیماران شود. محققین کاکرین برای پاسخ به این سوال تمامی مطالعات مرتبط را گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و دو مطالعه شناسایی کردند.

پیام‌های کلیدی
مشخص نیست که آیا برنامه‌های بازرسی شخص ثالث که به منظور اندازه‌گیری میزان پایبندی سازمان‌ها به استانداردهای مراقبت طراحی شده‌اند، بتوانند عملکرد حرفه‌ای و پیامدهای مراقبت بهداشتی را ارتقا دهند. در رابطه با پیامدهای مربوط به بیماران اطلاعات کمی وجود داشت. این مرور فقدان بررسی‌های با کیفیت بالا را مشخص می‌سازد.

چه چیزی در این مرور مورد مطالعه قرار گرفته است؟
برنامه‌های بازرسی شخص ثالث (خارج از سازمان) در سیستم‌های مراقبت بهداشتی (کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها) به منظور افزایش پایبندی به استانداردهای مبتنی بر شواهد مربوط به مراقبت مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما در رابطه با فواید آن‌ها از نظر عملکرد سازمانی (مثل زمان لیست انتظار، طول مدت بستری)، عملکرد حرفه‌ای مراقبت بهداشتی (مانند میزان ارجاع، میزان نسخه‌نویسی) و پیامدهای مربوط به بیماران (مثل مرگ‌ومیر و پیامدهای مربوط به شرایط خاص مثل قند خون برای بیماران دیابتی، یا کاهش وزن برای بیمارانی که اضافه وزن دارند یا چاق هستند)، یا میزان مقرون‌به‌صرفه بودن آن‌ها اطلاعات بسیار کمی وجود دارد. برنامه‌های اعتباربخشی مثالی از یک سیستم بررسی خارج از سازمان هستند. اعتباربخشی نوعی روند بررسی است که سازمان‌های بهداشتی در آن شرکت می‌کنند تا نشان دهند توانایی پاسخگویی را به معیارهای پیشنهادی و استاندارهای اعتباربخشی که توسط یک آژانس معتبر طراحی شده، دارند یا خیر. برنامه‌های بازرسی کنترل عفونت نمونه‌ای دیگر هستند. این برنامه‌ها به‌منظور کاهش عفونت، استاندارهای مبتنی بر شواهد و بهترین عملکرد، برای ارتقاء کیفیت مراقبت و امنیت به‌منظور کاهش میزان عفونت‌های اکتسابی از مراقبت‌های بهداشتی (که عفونت اکتسابی از بیمارستان یا عفونت نازوکومیال نیز نامیده می‌شود، نوعی عفونت است که در یک بیمارستان یا دیگر مکان‌های بهداشتی سرایت پیدا می‌کند) طراحی شده‌اند. چنان‌چه پایبندی به استاندارها وجود نداشته باشد، شخص ثالث بازرس می‌تواند اقداماتی جهت ملزم کردن آن‌ها انجام دهد.

نتایج اصلی این مرور چه بود؟
نویسندگان این مرور به‌منظور دستیابی به مطالعاتی که تاثیر بازرسی خارج از سازمان را در مورد پایبندی به استانداردها مورد بررسی قرار داده باشند، درمنابع پزشکی جست‌وجو کردند و به دو مطالعه مرتبط دست یافتند: یک مطالعه شامل 20 بیمارستان در آفریقای جنوبی و مطالعه دیگر یک سری داده‌های سری زمانی (توالی از پیامدهای اندازه‌گیری شده در مناطقی با فاصله یکسان در یک زمان) را شامل تمامی اتحادیه‌های بیمارستان‌های حاد در انگلستان (اتحادیه، یک بیمارستان خدمات ملی سلامت است که وظیفه آن قطع تمامی اختیارات محلی است و توسط یک اتحادیه دیگر کنترل می‌شود) فراهم آورده بود. مقایسه با عدم بازرسی بود.
یک مطالعه بهبودی را در میزان پایبندی به استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان گزارش کرده بود. با این وجود مشخص نیست که آیا بازرسی شخص ثالث می‌تواند منجر به بهبود پایبندی به استانداردها شود یا خیر، چرا که اطمینان این شواهد بسیار پائین بود. فقط یکی از 9 بیمارستانی که در آن‌ها مداخل صورت گرفته بود به وضعیت اعتباربخشی طی دوره مطالعه دست پیدا کرد.
مطالعه دیگر تاثیرات یک برنامه بازرسی کنترل عفونت را گزارش کرده بود. این برنامه‌ها به سفارش انگلستان به منظور کاهش میزان عفونت‌های MRSA (استاف اورئوس مقاوم به متی‌سیلین)، نوعی عفونت باکتریال که به بسیاری از آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم است) انجام گرفته بودند. درهرصورت، این برنامه بازرسی فقط یکی از روش‌هایی بود که برای کنترل عفونت درسطح خدمات ملی سلامت انگلستان انجام می‌گیرند. به‌نظر می‌رسید حتی پیش از معرفی این برنامه بازرسی، میزان این عفونت در حال کاهش بود ؛ اما معرفی این برنامه بازرسی این کاهش را سرعت نبخشید. همچنین مشخص نیست که آیا برنامه بازرسی مربوط به عفونت‌های همراه با محل‌های مراقبت بهداشتی می‌تواند میزان عفونت MRSA را کاهش درد یا خیر، چراکه میزان اطمینان این شباهت بسیار پائین بود.

این مرور تا چه حد به‌روز است؟
نویسندگان این مرور مطالعات منتشر شده را تا جون 2015 مورد جست‌وجو قرار دادند.

(665 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (42 دریافت)    

پذیرش: 1394/3/11 | انتشار: 1395/9/12