جلد 2016 -                   جلد 2016 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Kerryn Husk, Rebecca Lovell, Chris Cooper, Will Stahl-Timmins, Ruth Garside. Participation in environmental enhancement and conservation activities for health and well-being in adults: a review of quantitative and qualitative evidence. 3. 2016; 2016
URL: http://cochrane.ir/article-1-446-fa.html
پیشینه
توجه رو به افزایشی نسبت به تحقیق و راهکارهایی در زمینه استفاده از پتانسیل محیط زیست برای افزایش سلامت و رفاه در انسان‌ها به وجود آمده است. این منبع ممکن است به عنوان یک ابزار ارتقاء سلامت برای مقابله با افزایش رخداد مشکلات شایع سلامت، مانند افزایش بیماری‌های مزمن و نگرانی‌های بهداشت روانی کمتر استفاده شود. فعالیت‌های مربوط به بهبود و حفظ محیط بیرون (EECA) (برای مثال گردآوری زباله بدون دستمزد، کاشت درخت یا تعمیر و نگهداری مسیر) فرصتی را برای فعالیت بدنی در کنار ارتباط بیشتر با محیط‌های محلی، افزایش ارتباطات اجتماعی در بین عوام و بهبود اعتماد به نفس از طریق فعالیت‌هایی که باعث بهبود محل زندگی می‌شود، ایجاد می‌کند که ممکن است به نوبه خود باعث بهبود بیشتر در رفاه فرد شود.
اهداف
ارزیابی اثرات ایجاد شده بر سلامت و رفاه در بزرگسالان پس از شرکت در فعالیت‌های بهبود و حفاظت از محیط زیست.
روش های جستجو
ما وب‌سایت بیش از 250 سازمان EECA را برای شناسایی منابع علمی منتشرنشده جست‌وجو کردیم یا با آن‌ها تماس گرفتیم. محدودیت منابع به این معنا بود که اکثریت وب‌سایت‌ها متعلق به انگلستان، ایالات متحده، کانادا و استرالیا بودند. ما پایگاه‌های اطلاعاتی زیر را (که ابتدا در اکتبر 2012 و بعدا در اکتبر 2014 به‌روزرسانی شدند، به جز CAB Direct؛ OpenGrey؛ SPORTDiscus؛ و TRIP Database) با استفاده از یک راهبرد جست‌وجو که توسط گروه‌های مشورتی پروژه ما (عمدتا راهنمایان فعالیت‌های از نوع EECA و کارشناسان روش) توسعه یافته بود، جست‌وجو کردیم: ASSIA؛ BIOSIS؛ British Education Index؛ British Nursing Index؛ CAB Abstracts؛ Campbell Collaboration؛ ثبت تخصصی گروه بهداشت عمومی در کاکرین (Cochrane Public Health Specialized Register)؛ DOPHER؛ EMBASE؛ ERIC؛ Global Health؛ GreenFILE؛ HMIC؛ MEDLINE-in-Process؛ MEDLINE؛ OpenGrey؛ PsychINFO؛ Social Policy and Practice؛ SPORTDiscus؛ TRoPHI؛ Social Services Abstracts؛ Sociological Abstracts؛ کتابحانه کاکرین (The Cochrane Library)؛ TRIP database و Web of Science. استناد و تعقیب مقاله‌های مرتبط استفاده شدند. جست‌وجو به مطالعات انجام شده به زبان انگلیسی که پس از سال 1990 منتشر شده بودند، محدود شد.
معیارهای انتخاب
دو نویسنده این مطالعه مروری به طور مستقل مطالعات را غربالگری کردند. مطالعاتی که تاثیر EECA را بر سلامت و رفاه افراد بزرگسال بررسی کرده بودند، وارد مطالعه شدند. مداخلات واجد شرایط لازم بود که یکی از موارد زیر را شامل شوند: به منظور بهبود محیط زیست طبیعی یا ساخته شده در فضای باز در هر یک از سطوح محلی یا گسترده طراحی شده باشند؛ در مکان‌های شهری یا روستایی در هر کشوری اتفاق افتاده باشند؛ مشارکت فعال را در برگیرند؛ و از طریق اشتغال و پرداخت دستمزد تجربه نشوند.
ما تحقیقات کمی و کیفی را وارد این مطالعه مروری کردیم. طراحی‌های مطالعه کمی با قابلیت ورود به مطالعه، شامل موارد زیر بودند: کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (RCT ؛Randomised Controlled Trials)، RCTهای خوشه‌ای، شبه ‌RCTها، شبه ‌RCTهای خوشه‌ای، مطالعات کنترل شده قبل و بعد، منقطع - سری زمانی، مطالعات کوهورت (آینده‌نگر یا گذشته‌نگر)، مطالعات مورد شاهدی و مطالعات کنترل نشده قبل و بعد (UBA). ما تحقیقات کیفی را در صورتی وارد مطالعه کردیم که از روش‌های کیفی گردآوری و تجزیه و تحلیل شناخته شده داده‌ها استفاده کرده باشند.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
یکی از نویسنده‌های مطالعه مروری داده‌ها را استخراج و دیگری داده‌ها را بررسی کردند. دو نویسنده مطالعه مروری به طور مستقل کیفیت مطالعه را با استفاده از ابزار Effective Public Health Practice Project (برای مطالعات کمی) یا معیارهای Wallace (برای مطالعات کیفی) ارزیابی کردند. ناهمگونی اندازه‌گیری پیامدها و گزارش‌دهی ضعیف از جزئیات مداخلات مانع انجام متاآنالیز (meta-analysis) شد، بنابراین ما نتایج را به شکل روایتی توضیح دادیم. ما یافته‌های تحقیق کیفی را با استفاده از تجزیه و تحلیل موضوعی ترکیب کردیم.
نتایج اصلی
با جست‌وجو در پایگاه‌های اطلاعاتی، 21420 مورد ثبت‌شده شناسایی شد، که 21304 مورد در مرحله غربالگری عنوان / چکیده از مطالعه حذف شدند. جست‌وجوی منابع علمی منتشرنشده، 211 مورد را شناسایی کرد. ما 327 متن کامل مقاله از 21 مطالعه را غربالگری کردیم (در 28 انتشارات گزارش شده بودند): دو مطالعه موردی (که به علت عدم استحکام کافی در ترکیب یافته‌ها قرار نگرفتند)، یک مطالعه مورد - شاهدی، یک کوهورت گذشته‌نگر، پنج UBA، سه مطالعه با روش ترکیبی (UBA، کیفی)، و نه مطالعه کیفی. نوزده مطالعه در ترکیب اثرات دقیق بر 3603 شرکت کننده وارد مطالعه مروری شدند: 647 نفر از مطالعات مداخله کمی و 2630 نفر از یک مطالعه کوهورت گذشته‌نگر و 326 از مطالعات کیفی (یک مطالعه حجم نمونه را گزارش نکرد).
مطالعات وارد شده به مطالعه مروری عناصر کلیدی EECA را که در بالا تعریف شده بودند به اشتراک گذاشتند، اما طیف فعالیت‌ها به شکل قابل‌توجهی متفاوت بود. روش‌های ارزیابی کمی ناهمگون بودند. طراحی‌ها یا گزارش‌دهی مطالعات کمّی، یا هر دو، با کیفیت «ضعیف» و خطر بالای سوگیری (Bias) ارزیابی شدند که به علت یک یا چند مورد از موارد زیر بود: طراحی نامناسب مطالعه، جزئیات مداخله، انتخاب شرکت‌کنندگان، گزارش‌دهی پیامد و کورسازی.
ویژگی‌های شرکت کنندگان ضعیف گزارش شده بود؛ هشت مطالعات جنسیت یا سن آن‌ها را گزارش نکرده و هیچ‌کدام وضعیت اجتماعی و اقتصادی را گزارش نکردند. سه مطالعه کمّی گزارش کردند که شرکت‌کنندگان از طریق بهداشت و خدمات اجتماعی یا به دلیل بیماری روانی (پنج مطالعات کمی) مراجعه کرده بودند، با این حال مسیرهای تعامل شرکت کنندگان اغلب مبهم بودند.
در حالی که اکثر مطالعات کمّی (n = 8) هیچ تاثیری بر یک یا تعداد بیشتری از پیامدها گزارش نکردند، اثرات مثبتی در شش مطالعه کمّی مربوط به پیامدهای کوتاه‌مدت فیزیولوژیک، سلامت روانی / عاطفی و کیفیت زندگی گزارش شد. اثرات منفی در دو مطالعه کمّی گزارش شد: یک مطالعه سطوح بالاتری را از اضطراب در میان شرکت‌کنندگان گزارش کرد، دیگری افزایش فشار را بر سلامت روان گزارش کرد.
طراحی یا گزارش، یا هر دو، در مطالعات کیفی در سه مطالعه خوب و در 9 مطالعه امتیاز ضعیف داده شد که عمدتا به دلیل جزئیات از دست رفته در مورد شرکت‌کنندگان، روش‌ها و مداخلات بود. شواهد کیفی انتخاب‌شده در این مطالعه مروری داده‌هایی غنی درباره تجربه مشارکت ارائه کرده است. تجزیه و تحلیل موضوعی هشت موضوع را که حداقل توسط یک مطالعه با کیفیت خوب حمایت شده بود، شناسایی کرد. این موضوعات با توجه به تجارب مثبت شرکت‌کنندگان و ارتباط با هویت شخصی / اجتماعی: فعالیت بدنی، توسعه دانش، معنویت، مزایای مکان، موفقیت شخصی، مزایای روانی و اجتماعی بودند. یک گزارش از تجارب منفی وجود داشت.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
شواهد کمّی اندکی از اثرات مثبت یا منفی بر سلامت و رفاه از طریق شرکت در EECA وجود دارد. با این حال، تحقیقات کیفی سطح بالایی را از فواید شناخته شده در میان شرکت‌کنندگان نشان داد. شواهد کمّی از طراحی مطالعه با خطر بالای سوگیری به دست آمدند و شواهد کیفی جزئیات را گزارش نکرده بودند. اکثر مطالعات انتخاب‌شده در مطالعه ارزیابی‌های برنامه‌ای بودند که در داخل انجام شده یا بودجه مطالعه توسط ارائه دهنده آن‌ها تامین شده بود.
چارچوب مفهومی طیف وسیعی را از مکانیسم‌های به‌هم پیوسته نشان می‌دهد که از طریق آن افراد اعتقاد دارند به طور بالقوه، به منافع سلامت و رفاه مانند امکان تماس اجتماعی، دست یافته‌اند. این چارچوب همچنین تعدیل‌کنندگان و واسطه‌های بالقوه اثر را هم در نظر می‌گیرد.
یکی از یافته‌های اصلی در این مطالعه مروری، مشکل ذاتی در تولید شواهد قوی، از تاثیر مداخلات پیچیده است. ما یک چارچوب مفهومی را برای تشریح اینکه چگونه مردم معتقد بودند از مداخلات سود برده‌اند، ایجاد کردیم. ممکن است بررسی چنین مکانیسم‌هایی در یک مطالعه مروری theory-led دیگر راهی برای ارزیابی شواهد اثر این فعالیت‌ها باشد.
چارچوب مفهومی نیاز به پالایش بیشتری از طریق مطالعات مروری مرتبط و شواهد قابل اعتمادتر دارد. تحقیقات بعدی باید از طراحی مطالعه قوی‌تر استفاده کرده و مداخله کلیدی و جزئیات شرکت‌کنندگان را هم گزارش کنند.
خلاصه به زبان ساده
مشارکت در فعالیت‌های مربوط به بهبود و حفظ محیط زیست برای سلامت و رفاه در بزرگسالان
پیشینه
این گزارشی از یک مطالعه مروری نظام‌مند است که بررسی می‌کند آیا شرکت در فعالیت‌های مرتبط با محیط زیست طبیعی (مانند نگهداری و حفظ مسیر برای دسترسی به حومه) می‌تواند سلامت جسمی و روانی مردم را بهبود بخشد یا خیر. یک مطالعه مروری نظام‌مند روشی تحقیقاتی برای شناسایی، ارزیابی کیفیت و ترکیب تمام شواهد مرتبط با یک موضوع خاص است.
تصور می‌شد که تماس با محیط زیست طبیعی، تاثیری مثبت بر سلامت و رفاه دارد. به عنوان مثال، کسانی که در جایی زندگی می‌کنند که به فضای سبز نزدیک‌ترند نسبت به سایرین از سلامت روان بهتری برخوردارند. پارک‌ها و مناطق روستایی نیز ممکن است مکانی برای فعالیت‌های سالم فراهم کنند که می‌توانند سلامت جسمی را بهبود بخشند. اشتیاقی برای فهمیدن اینکه آیا محیط زیست طبیعی می‌تواند منبعی برای بهبود بهداشت عمومی باشد یا خیر، وجود دارد.

روش‌ها
ما می‌خواستیم بدانیم که آیا مشارکت در حفاظت از طبیعت، یا فعالیت‌های دیگری که محیط زیست را بهبود می‌بخشد (مانند گردآوری زباله)، می‌تواند بر سلامت تأثیر بگذارد یا خیر. فعالیت‌های بررسی شده، با هدف بهبود فضای باز در مکان‌های شهری یا روستایی انجام شدند. شرکت‌کنندگان افراد بزرگسال داوطلب بوده یا توسط یک پزشک متخصص ارجاع داده شدند.
ما یک مطالعه مروری نظام‌مند انجام دادیم. پایگاه‌های اطلاعاتی را جست‌وجو کردیم و با کارشناسان برای شناسایی تمام تحقیقات دانشگاهی و منتشر نشده مرتبط (منابع علمی منتشرنشده) از هر کشوری تماس گرفتیم.

یافته‌ها
ما 19 مطالعه را بر اساس داده‌های عددی (کمی) و متون مصاحبه (کیفی) یافتیم. این مطالعات در انگلستان، ایالات متحده، کانادا و استرالیا انجام شده بودند. اکثر مطالعات کمی هیچ تأثیری بر سلامت و رفاه گزارش نکردند. شواهد محدودی وجود داشت که نشان می‌داد مشارکت اثرات مثبتی بر سلامت، کیفیت زندگی و سطح فعالیت فیزیکی شرکت‌کنندگان داشته و این براساس گزارش خود افراد بود. برخی نیز افزایش خستگی روحی و احساس اضطراب بیشتری را گزارش کردند.
مطالعات کیفی تجارب افراد شرکت کننده و درکشان را از فواید مداخله شرح داد. افراد داشتن احساسات بهتر را گزارش کردند. آن‌ها فرصت افزایش تماس‌های اجتماعی را دوست داشتند، به خصوص افرادی که از نظر اجتماعی منزوی بودند، مانند بیماران روانی. آن‌ها همچنین حس موفقیت، بودن در طبیعت و ارائه یک ساختار روزانه را باارزش دانستند.

محدودیت‌ها
لازم است با نتایج بااحتیاط برخورد شود زیرا روش‌های پژوهشی که استفاده شدند، خیلی قوی نبودند و نمی‌توانند به طور قطع نشان دهند که مشارکت باعث تغییر در وضعیت سلامت افراد شده یا خیر. کیفیت پژوهش، از نظر طراحی مطالعه و گزارش‌دهی، پائین بود.

نتیجه‌گیری
با توجه به کیفیت شواهد، ما نمی‌توانیم هیچ‌گونه نتیجه‌گیری قطعی داشته باشیم. تحقیقات قابل اطمینان بیشتری برای درک دقیق اینکه این فعالیت‌ها، چرا و چگونه ممکن است برای سلامتی مفید باشند و برای ارزیابی اینکه آیا می‌توانند به عنوان یک ابزار موثر برای ارتقاء سلامت استفاده شوند یا خیر، لازم است.

(1034 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (88 دریافت)    

پذیرش: 1393/7/30 | انتشار: 1395/3/1