جلد 2016 -                   جلد 2016 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Gavin WK Wong, Heidi N Boyda, James M Wright. Blood pressure lowering efficacy of beta-1 selective beta blockers for primary hypertension. 3. 2016; 2016
URL: http://cochrane.ir/article-1-414-fa.html
پیشینه
مسدودکننده‌های بتا به‌طور رایج در درمان فشار خون بالا استفاده می‌شوند. خواندن فشار خون ابزار اولیه برای پزشکان و بیماران است تا تاثیر درمان را ارزیابی کنند. اثر پائین آورندگی فشار خون مسدودکننده‌های انتخابی بتا 1 شناخته شده نیست.
اهداف
تعیین کمیت اثرات مرتبط با دوز در دوزها و انواع مختلف مسدودکننده‌های انتخابی گیرنده آدرنرژیک بتا 1 بر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در برابر دارونما در بیماران مبتلا به فشار خون بالای اولیه.
روش های جستجو
ما پایگاه‌ اطلاعاتی خلاصه‌های مطالعه مروری اثرات (DARE ؛Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness) را برای مطالعات مروری مرتبط جست‌وجو کردیم. پایگاه‌های اطلاعاتی زیر را برای مطالعات اولیه جست‌وجو کردیم:
پایگاه ثبت تخصصی پرفشار خونی کاکرین (Cochrane Hypertension Specialised Register)؛ (تمام سال‌ها تا 15 اکتبر 2015))؛ CENTRAL از طریق دفتر ثبت مطالعات آنلاین کاکرین (Cochrane Register of Studies Online)؛ (شماره 10؛ 2015))؛ Ovid MEDLINE (از 1946 تا 15 اکتبر 2015)، Ovid EMBASE (از 1974 تا 15 اکتبر 2015) و ClinicalTrials.gov (تمام سال‌ها تا 15 اکتبر 2015).
ثبت تخصصی گروه پرفشار خونی، شامل موارد زیر است: کارآزمایی‌های کنترل شده از جست‌وجوی خلاصه‌ مقالات CAB؛ CINAHL، پایگاه کارآزمایی‌های بالینی ثبت شده کاکرین (Cochrane Central Register of Controlled Trials)؛ EMBASE، خلاصه‌ مقالات تکنولوژی و علوم غذایی (FSTA؛ Food Science and Technology Abstracts)، سلامت جهانی، LILACS، MEDLINE، پایان‌نامه و رساله‌های ProQuest؛ PsycINFO؛ Web of Science و پلت‌فرم بین‌المللی ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت (ICTRP؛ WHO International Clinical Trials Registry Platform).
پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی با استفاده از روش استراتژی ترکیبی از جست‌وجوی با حساسیت بالای کارکرین، برای شناسایی کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی‌شده در MEDLINE جست‌وجو شدند: نسخه با حداکثر حساسیت (نسخه 2008) با اصطلاحات MeSH و اصطلاحات متنی رایگان انتخاب شد. هیچ محدودیت زبانی استفاده نشد. استراتژی جست‌وجوی MEDLINE به CENTRAL، EMBASE، دفتر ثبت تخصصی گروه افزایش فشار خون و ClinicalTrials.gov با استفاده از واژگان کنترل شده مناسب همچنین قابل اجرا ترجمه شده‌اند. کل استراتژی‌ها در ضمیمه 1 موجودند.
معیارهای انتخاب
کارآزمایی‌های متقاطع یا موازی کنترل شده با دارونما، تصادفی سازی، دوسوکور. مطالعات بایستی شامل یک بازوی مونوتراپی مسدودکننده بتا با دوز ثابت می‌بودند. افراد ثبت‌نام شده در مطالعات می‌بایست فشار خون بالای اولیه در حد پایه داشته باشند. مدت مطالعات باید بین 3 تا 12 هفته می‌بود. داروها در این طبقه از مسدودکننده‌های بتا، شامل آتنولول (atenolol)، بتاکسولول (betaxolol)، بوانتولول (bevantolol)، بیسوپرولول (bisoprolol)، اسمولول (esmolol)، متوپرولول (metoprolol)، نبیوولول (nebivolol)، پافنولول (pafenolol) و پراکتولول (practolol) هستند.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
دو نویسنده ورود مطالعات را تائید و به طور جداگانه‌ای داده‌ها را استخراج کردند. نرم‌افزار Review Manager 5.3.5 (RevMan)برای ترکیب کردن داده‌ها استفاده شد.
نتایج اصلی
ما پنجاه و شش RCT (کارآزمایی‌های تصادفی سازی و کنترل شده) را شناسایی کردیم که تاثیر پائین آوردندگی BP (فشار خون) مسدودکننده‌های انتخابی بتا 1 (مسدودکننده بتا 1) را در 7812 بیمار مبتلا به فشار خون بالای اولیه بررسی کرده بودند. در میان کارآزمایی‌های گنجانده شده در مطالعه، بیست و شش RCT، مطالعات موازی و 30 RCT، مطالعات متقاطع بودند که 8 مسدودکننده بتا 1 را آزموده بودند. روی‌ هم رفته، اکثریت مسدودکننده‌های بتا 1 مطالعه شده به طور قابل‌توجهی فشار خون سیستولیک (SBP) و دیاستولیک (DBP) را کاهش دادند. در افرادی با افزایش خفیف تا متوسط فشار خون، مسدودکننده‌های انتخابی بتا 1 فشار خون را تا میانگین 8 تا 10 mmHg و ضربان قلب را تا 11 ضربه در دقیقه کاهش دادند. حداکثر کاهش فشار خون از طریق مسدودکننده‌های بتا 1 دو بار در دوز شروع کننده اتفاق افتاد. مسدودکننده‌های اختصاصی بتا 1، اثر پاسخ-دوز درجه‌بندی شده بر SBP و DBP بالاتر از محدوده دوز توصیه شده نشان ندادند.
بیشتر مسدودکننده‌های بتا 1 تست شده به طور قابل‌توجهی ضربان قلب را کاهش دادند. پاسخ - دوز درجه‌بندی شده از مسدودکننده‌های بتا 1 بر ضربان قلب مشهود بود. مسدودکننده‌های بتا 1 با دوز بالاتر، ضربان قلب را بیشتر از دوزهای پائین‌تر کاهش دادند. به طور مجزا و روی هم رفته، مسدودکننده‌های بتا 1 بر فشار نبض که آن‌ها را از طبقات دیگر داروها متمایز می‌نمود، تاثیری نداشت.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
این مطالعه مروری کیفیت پائینی را از شواهد در بیماران با افزایش خفیف تا متوسط فشار خون بیان می‌کند، مسدودکننده‌های انتخابی بتا 1 فشار خون را تا میانگین 8 تا 10mmHg و ضربان قلب را تا 11 ضربه در دقیقه در مقایسه با دارونما کاهش دادند. اثر مسدودکننده‌های بتا 1 در ساعت‌های اوج 9 تا 12 mmHg بزرگتر از کاهش در ساعت‌های حداقل 7 تا 8 mmHg بود. مسدودکننده‌های انتخابی بتا 1 فشار خون را تا دامنه بزرگتری از مسدودکننده‌های دوگانه گیرنده بتا و مسدودکننده‌های نسبی آگونیست بتا، فشار خون را به‌طور مشابهی با مسدودکننده‌های غیرانتخابی بتا کاهش دادند. مسدودکننده‌های انتخابی بتا 1، SBP را تا درجه مشابه و DBP را تا درجه بزرگتری از دیورتیک‌ها، مهارکننده‌های آنزیم مبدل آنژیوتانسین و مسدودکننده‌های گیرنده آنژیوتانسین کاهش دادند. از آن‌جایی که DBP تا مقدار مشابهی با SBP کاهش یافت، مسدودکننده‌های انتخابی بتا 1 فشار نبض را کاهش نمی‌دهند.
خلاصه به زبان ساده
مسدودکننده‌های انتخابی بتا 1 برای درمان فشار خون بالا
پیشینه
مسدودکننده‌های انتخابی بتا 1 زیرکلاسی از مسدودکننده‌های بتا هستند که به طور رایج در درمان فشار خون بالا استفاده می‌شوند. داروها در این طبقه شامل آتنولول (Tenormin)، متوپرولول (Lopressor)، نبیوولول (Bystolic) و بیسوپرولول (Zebeta, Monocor) هستند. ما یک روش‌شناسی جامع را برای آزمودن اینکه چطور دوزها و داروهای مختلف در این طبقه از داروها فشار خون را کاهش می‌دهند، ایجاد کردیم.

ویژگی‌های مطالعات انتخاب شده
ما 56 کارآزمایی بالینی را که اثر پائین آورندگی فشار خون 8 داروی مسدودکننده بتا 1 را در 7812 فرد با فشار خون بالا می‌آزمود، یافته و در این مطالعه مروری گنجاندیم. این شرکت‌کنندگان به طور تصادفی برای دریافت دوز ثابتی از درمان با مسدودکننده بتا 1 یا دارونما برای 3 تا 12 هفته تعیین شدند.

نتایج اصلی
به طور میانگین، مسدودکننده‌های بتا 1 فشار خون را تا 10 - درجه در فشار سیستولیک و 8 - درجه در فشار دیاستولیک در افرادی با افزایش خفیف تا متوسط فشار خون کاهش دادند. به طور کلی، دوزهای بالاتر از مسدودکننده‌های بتا 1 کاهش بزرگتری از فشار خون را در مقایسه با دوزهای پائین‌تر نشان نداد. حداکثر کاهش فشار خون با مصرف دو بار در روز از دوز شروع توصیه شده، نشان داده شد.
دوزهای بالاتر از مسدودکننده‌های بتا 1 ضربان قلب را بیشتر از دوزهای کمتر کاهش دادند، بنابراین احتمال بیشتری وجود دارد که سبب عارضه جانبی شایع کند شدن ضربان قلب شوند. مسدودکننده‌های انتخابی بتا 1 فشار خون سیستولیک و دیاستولیک را تا درجه مشابهی کاهش می‌دهند، همانطور که نمونه‌ای برای زیرکلاس‌های دیگری از مسدودکننده‌های بتا است و بنابراین هیچ اثر یا اثر کمی بر فشار نبض می‌گذارند. این وضعیت، متفاوت از طبقه‌های دیگر داروهای ضدفشار خون بالا مانند دیورتیک‌های تیازیدی، مهار کننده‌های آنزیم مبدل آنژیوتانسین و مسدودکننده‌های گیرنده آنژیوتانسین است.

کیفیت شواهد
کیفیت شواهد به علت انواع مختلف سوگیری (Bias) که می‌توانست اثر را اغراق‌آمیز جلوه کند، پائین تشخیص داده شد. کیفیت پائین شواهد به این معناست که احتمال زیادی وجود دارد که تحقیق در آینده، اثر مهمی بر اطمینان ما در تخمین اثر داشته باشد و محتمل است که تخمین را تغییر دهد.


(1523 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (54 دریافت)    

پذیرش: 1394/10/28 | انتشار: 1394/12/20