جلد 2015 -                   جلد 2015 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Vishal Kapoor, Rebecca Glover, Manoj N Malviya. Alternative lipid emulsions versus pure soy oil based lipid emulsions for parenterally fed preterm infants. 3. 2015; 2015
URL: http://cochrane.ir/article-1-39-fa.html
پیشینه
امولسیون‌های چربی خالص حاصل از روغن سویا (S-LE) که به طور رایج برای تغذیه تزریقی (PN) در نوزاد نارس استفاده می‌شود، حاوی مقادیر بالایی از اسید چرب اشباع‌نشده (PUFA) است. امولسیون‌های چربی (LE) جدیدتر که حاصل از منابع چربی جایگزین با کاهش محتوای PUFA می‌باشد، ممکن است نتایج بالینی را در نوزادان نارس بهبود بخشد.
اهداف
تعیین ایمنی و اثربخشی LE جایگزین جدیدتر در مقایسه با نوع رایج S-LE برای تغذیه تزریقی در نوزادان نارس.
روش های جستجو
برای این مطالعه مروری، از استراتژی جست‌وجو استاندارد گروه مروری نوزادان در کاکرین (CNRG؛ Cochrane Neonatal Review Group) به جهت جست‌وجو در پایگاه کارآزمایی‌های بالینی ثبت شده کاکرین (CENTRAL؛ Cochrane Central Register of Controlled Trials) (شماره 7)، MEDLINE (از سال 1946 تا 31 جولای 2015)، EMBASE (از سال 1947 تا 31 جولای 2015)، CINAHL (از سال 1982 تا 31 جولای 2015)، Web of Science (تا 31 ژوئن 2015)، خلاصه مقالات کنفرانس‌ها، مراکز ثبت کارآزمایی‌ها (clinicaltrials.gov ،controlled-trials.com ،ICTRP WHO)، و فهرست مراجع مقالات بازیابی شده برای کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده و کارآزمایی‌های شبه‌تصادفی‌سازی شده استفاده شد.
معیارهای انتخاب
کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و شبه تصادفی‌سازی شده در نوزادان نارس (< 37 هفته)، که در آنها LE جایگزین جدیدتر با S-LE مقایسه شده بود.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
گردآوری و تحلیل داده‌ها با روش‌های CNRG مطابقت داشت. علاوه بر گزارش متعارف معنی‌داری آماری نتایج، کیفیت شواهد برای نتایج (پیامدهای) مهم، با استفاده از رویکرد درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE؛ the Grading of Recommendations Assessment Development and Evaluation)، ارزیابی شد.
نتایج اصلی
پانزده مطالعه (تعداد 979 نوزاد) در این بررسی گنجانده شده است. LE جایگزین شامل LE تری‌گلیسیرید با زنجیره متوسط / تری‌گلیسیرید با زنجیره طولانی (MCT/LCT) (سه مطالعه؛ تعداد 108 نوزاد)، LE بر پایه MCT حاصل از روغن زیتون، ماهی و سویا (MOFS-LE؛ 7 مطالعه با تعداد 469 نوزاد)، LE بر پایه MCT حاصل از روغن ماهی و سویا (MFS-LE؛ 1 مطالعه؛ با تعداد 60 نوزاد)، LE بر پایه روغن زیتون و سویا (OS-LE؛ 7 مطالعه با تعداد 406 نوزاد)، و LE بر پایه روغن گل گاوزبان و سویا (BS-LE؛ 1 مطالعه با تعداد 34 نوزاد) با S-LE مقایسه شد.
علاوه بر این، LEهای متفاوت با هم در نظر گرفته شدند تا LE حاصل از روغن‌های انواع ماهی با S-LE (هفت مطالعه با تعداد 499 نوزاد) و تمام LE‌های جایگزین با S-LE (پانزده مطالعه؛ تعداد 979 نوزاد) مقایسه شود. برخی از مطالعات شامل بازوهای متعدد مداخله بودند و در بیش از یک مقایسه وارد شدند. هیچ مطالعه‌ای LE بر پایه روغن ماهی خالص یا LE ساختاری را با S-LE مقایسه نکرده بود.
کیفیت شواهد درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE QoE) از «پایین» تا «خیلی پایین» رده‌بندی شد. بیشتر شواهد از مطالعات کوچک تک‌مرکزی به دست آمده بودند و بیشتر آنها بر جنبه‌های بیوشیمیایی به عنوان نتایج اولیه خود تمرکز کرده بودند. به طوری که اندازه بهینه اطلاعات برای پیامدهای مهم بالینی در هیچ مقایسه‌ای به دست نیامد.
در نتایج اولیه مطالعه مروری، اثر تجمعی به سمت کاهش دیسپلازی برونکوپولمونری (BPD) در گروه OS-LE نسبت به گروه S-LE بود (4 مطالعه؛ با تعداد 261 نوزاد) که از نظر آماری معنی‌دار نبود (خطر نسبی معمولی (RR): 0.69؛ 95% با فاصله اطمینان (CI): 0.46 تا 1.04 و 32% = I²؛ تفاوت خطر معمول (RD): 0.08-؛ با 95% فاصله اطمینان (CI): 0.17- تا 0.00 و 76% = I²؛ QoE GRADE: بسیار پایین). تفاوتی در BPD در هیچ یک از مقایسه‌های دیگر مشاهده نشد. تفاوت آماری معنی‌داری در نتایج اصلی مرگ، نرخ رشد (گرم / کیلوگرم / روز) یا تعداد روزهای لازم برای بازیابی وزن هنگام تولد در هیچ یک از مقایسه‌ها وجود نداشت.
در یک مطالعه تک‌مرکزی (80 نفر) گزارش شده بود که مرحله 1 تا 2 رتینوپاتی نارسی (ROP)، در گروه MOFS-LE در مقایسه با گروه S-LE، به طور معناداری کمتر است (1 به 40 در مقابل 12 به 40، به ترتیب؛ RR: 0.08؛ با 95% فاصله اطمینان (CI): 0.01 تا 0.61؛ RD: 0.27-؛ با 95% فاصله اطمینان (CI): 0.43- تا 0.12-؛ تعداد مورد نیاز برای درمان (NNTB): چهار، با 95% فاصله اطمینان (CI): از 2 تا 8).
با این حال تفاوت آماری معنی‌داری در نتایج (پیامدهای) ثانویه ROP در مرحله بیش از 3، در هیچ یک از افراد مطالعات و یا در هیچ مقایسه‌ای وجود نداشت (GRADE QoE: «پایین» تا «بسیار پایین»). هیچ مطالعه دیگری به طور جداگانه، مقدار ROP را در مراحل 1 و 2 گزارش نکرده بود.
تفاوت آماری معنی‌داری، در پیامدهای ثانویه سپسیس، PN مربوط به بیماری کبدی (PNALD) یا کلستاز، مدت زمان تهویه، آنتروکولیت نکروز دهنده (NEC) در مرحله بیش از یا مساوی 2، زردی نیاز به درمان، خونریزی داخل بطنی درجه III-IV، لکومالاسیای اطراف بطن (PVL)، مجرای شریانی باز (PDA)، هیپرتری‌گلیسریدمی و افزایش قند خون، در هیچ مقایسه‌ای مشاهده نشد.
در هیچ مطالعه‌ای، پیامدهای مربوط به رشد و تکامل عصبی یا کمبود اسید چرب ضروری، گزارش نشده است.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان

همه انواع امولسیون در این بررسی، مناسب و ایمن تشخیص داده شده و در نوزادان نارس به خوبی تحمل شد. در یک مطالعه، استفاده از MOFS-LE با کاهش ROP (در مقایسه با LE خالص بر پایه روغن سویا) در مراحل اولیه (1 و 2)، همراه بود. با این حال تفاوت آماری قابل‌توجهی در نتایج بالینی مهم از جمله مرگ، رشد، BPD، سپسیس، ROP در مرحله بالاتر یا مساوی 3 و PNALD در استفاده از جایگزین جدیدتر LE در مقایسه با استفاده از روغن رایج سویا خالص بر پایه LE مشاهده نشد (GRADE QoE: کم تا بسیار پایین). در حال حاضر شواهد کافی برای توصیه به استفاده از جایگزین LE به جای S-LE یا بالعکس، در نوزادان نارس وجود ندارد.
مطالعات تصادفی‌سازی شده بزرگتر با تمرکز بر پیامدهای مهم بالینی، که زیرگروه‌های خاص در معرض خطر را از جمعیت هدف قرار دهند (به عنوان مثال، نارس بودن شدید، PN بلندمدت و غیره) و بررسی اثرات نسبت‎های مختلف از ترکیبات چربی، برای ارزیابی اثربخشی امولسیون چربی جدیدتر در مقایسه با LE برپایه سویای خالص رایج در نوزادان نارس مورد نیاز است.
خلاصه به زبان ساده
امولسیون‌های چربی جایگزین جدیدتر در مقابل امولسیون چربی برپایه روغن سویای خالص برای تغذیه داخل وریدی در نوزادان نارس
سوال مطالعه مروری
آیا امولسیون چربی جایگزین جدید از امولسیون رایج خالص برپایه چربی روغن سویا، در بهبود پیامدهای مهم در نوزادان نارس، بهتر است؟
پیشینه
نوزادان نارسی که از طریق عروق وریدی نیاز به تغذیه دارند، به طور رایج با استفاده از امولسیون خالص براساس چربی روغن سویا تغذیه می‌شوند. با این حال، اسید چرب اشباع نشده (PUFA) بالای موجود در قوطی امولسیون خالص برپایه روغن سویا، ممکن است برای نوزادان نارس مضر باشد. امولسیون چربی جدیدتر (LE) برپایه منابع جایگزین چربی و با کاهش محتوای PUFA، ممکن است پیامدهای بالینی را در نوزادان نارس بهبود بخشد.
ویژگی‌های مطالعه
نویسندگان این مطالعه، مقالات پزشکی را جست‌وجو کرده و پانزده مطالعه مناسب (شامل 979 نوزاد) را بررسی کردند.
یافته‌های کلیدی
در این بررسی، تمام LEها به نظر ایمن بودند و به خوبی در نوزادان نارس تحمل شد. نتایج این بررسی نشان داد که هیچ تفاوت معنی‌داری در پیامدهای بالینی مهم مرگ، رشد، بیماری‌های ریوی یا بیماری شدید چشم (رتینوپاتی نارسی مرحله بیشتر از 3) با استفاده از جایگزین جدیدتر LE در مقایسه با LE رایج برپایه روغن خالص سویا، وجود ندارد.
نتیجه گیری‌ها
براساس این بررسی، شواهد کافی برای توصیه به استفاده از هیچ از جایگزین‌های جدیدتر LE نسبت به LE رایج برپایه روغن خالص سویا و یا بالعکس وجود نداشت. مطالعات بیشتری برای بررسی اثربخشی LE جدیدتر در مقایسه با LE رایج برپایه روغن خالص سویا در نوزادان نارس لازم است.

(1251 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (33 دریافت)    

پذیرش: ۱۳۹۴/۵/۹ | انتشار: ۱۳۹۴/۹/۱۱