جلد 2015 -                   جلد 2015 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohamed MA Youssef, Eleni Mantikou, Madelon van Wely, Fulco Van der Veen, Hesham G Al-Inany, Sjoerd Repping et al . Culture media for human pre-implantation embryos in assisted reproductive technology cycles. 3 2015; 2015
URL: http://cochrane.ir/article-1-322-fa.html
پیشینه
به لحاظ تجاری، محیط‌های بسیاری برای کشت جنین‌های انسانی پیش از لانه‌گزینی در سیکل‌های فناوری کمک‌باروری (ART؛ Assisted Reproductive Technology) وجود دارد. مشخص نیست که کدام محیط کشت بهترین نرخ موفقیت را بعد از ART فراهم می‌آورد.
اهداف
بررسی تاثیر و ایمنی محیط‌های کشت مختلف جنین انسانی پیش از لانه‌گزینی که در باروری خارج بدنی (IVF؛ In Vitro Fertilisation) و در تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI؛ Intracytoplasmic Sperm Injection) استفاده می‌شوند.
روش های جستجو
برای این مطالعه مروری، پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه کم‌باروری و اختلالات قاعدگی در کاکرین (Cochrane Menstrual Disorders and Subfertility Group's Trials Register)، پایگاه کارآزمایی‌های بالینی ثبت‌شده کاکرین (CENTRAL؛ Cochrane Central Register of Controlled Trials)، EMBASE ،MEDLINE، ثبت پژوهش ملی (National Research Register)، پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی انجمن پژوهش پزشکی (Medical Research Council's Clinical Trials Register) و مرکز NHS را برای پایگاه‌های اطلاعاتی انتشاری و مطالعات مروری از ژانویه 1985 تا مارچ 2015 جست‌وجو کردیم. همچنین فهرست منابع تمام مطالعات اولیه، مقالات مطالعات مروری، فهرست انتشارات مربوطه و چکیده‌های جلسات علمی را بررسی کردیم.
معیارهای انتخاب
برای این مطالعه مروری، تمامی کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده‌ای را که زنان، اووسیت یا جنین را تصادفی‌سازی کرده و هر نوع محیط کشت تجاری در دسترس را برای جنین‌های انسانی پیش از لانه‌گزینی در برنامه IVF و ICSI مقایسه کرده بودند، گردآوری کردیم.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
دو نویسنده مطالعه مروری به‌طور مستقل مطالعات را انتخاب کردند، خطر سوگیری (Bias) را بررسی و اطلاعات را استخراج کردند و نیز در موارد نیاز از اطلاعات اضافی ایشان بهره بردیم. کیفیت شواهد را با استفاده از روش درجه‌بندی توصیه‌ها، ارزیابی، ارتقا و بررسی (GRADE؛ Grades of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation)، بررسی کردیم. نتیجه اولیه مطالعه مروری، به‌صورت تولد زنده و تداوم حاملگی بود.
نتایج اصلی
در این مطالعه مروری، 32 مطالعه را گردآوری کردیم. 7 مطالعه (3666 مورد) زنان، 3 مطالعه (1018 مورد) سیکل‌ها و 12 مطالعه (بیش از 15230 مورد) اووسیت‌ها را تصادفی‌سازی کردند. به‌دلیل اینکه در هر مطالعه‌ای از محیط کشت‌های مختلف استفاده شده، امکان یکی کردن اطلاعات نبود.
فقط 7 مطالعه، تولد زنده و تداوم حاملگی را گزارش کردند. 4 مطالعه از این 7 مطالعه، هیچ تفاوتی بین محیط کشت‌های مقایسه شده برای انتقال جنین 3 روزه و 5 روزه، نیافتند، اطلاعات مطالعه پنجم قابل اعتماد نبود.
6 مطالعه، نرخ حاملگی بالینی را گزارش کردند. یکی از این 3 مطالعه، تفاوتی بین محیط‌های مختلف مقایسه شده یافت، که نشان می‌داد برای انتقال جنین در مرحله کلیواژ (cleavage-level)، محیط‌ Quinn's Advantage با نرخ‌های بالاتر حاملگی بالینی نسبت به محیط‌ G5 همراه است (نسبت شانس (OR): 1.56؛ %95 فاصله اطمینان (CI): 1.12 تا 2.16؛ 692 زن). این مطالعه فقط به‌صورت چکیده در دسترس بود و کیفیت شواهد آن پائین ارزیابی شد.
با توجه به عوارض جانبی، سه مطالعه حاملگی‌های چندقلویی و 6 مطالعه، سقط‌ها را گزارش کردند. هیچ یک از آن‌ها، شواهدی دال بر تفاوت بین محیط کشت استفاده شده، نشان ندادند.
اکثر مطالعات (22/32) منبع سرمایه‌گذاری خود را گزارش نکردند و هیچکدام روش‌شناسی خود را به تفصیل شرح ندادند. کیفیت کلی شواهد تقریبا برای تمامی مقایسه‌ها خیلی پائین در نظر گرفته شد و محدودیت‌های اصلی شامل عدم دقت و گزارش ضعیف روش‌های مطالعه بود.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
یک محیط کشت جنینی ایده‌آل، برای رشد جنینی و موفقیت درمان IVF یا ICSI بسیار اهمیت دارد. در مورد مناسب‌ترین محیط کشت جنینی، بحث‌های زیادی وجود دارد. مطالعات عدیده‌ای انجام شده، اما هیچ دو مطالعه‌ای، یک محیط کشت را مقایسه نکرده و هیچ کدام از آن‌ها شواهدی دال بر تفاوت بین محیط کشت استفاده شده، پیدا نکردند. از این مطالعه نتیجه گرفتیم که شواهد کافی برای پشتیبانی یا رد استفاده از محیط کشت مخصوصی وجود ندارد و به کارآزمایی‌های خوب و تصادفی‌سازی بیشتری نیاز است.
خلاصه به زبان ساده
محیط کشت برای جنین‌های انسانی قبل از لانه‌گزینی برای سیکل‌های فناوری کمک‌باروری
سوال مطالعه مروری
اثر محیط‌های کشت جنینی انسانی مختلف در زنانی که تحت سیکل‌های تزریق اسپرم داخل سیتوپلاسمی (ICSI) یا لقاح مصنوعی (IVF) قرار می‌گیرند، با توجه به تولد زنده و تداوم حاملگی و عوارض جانبی چیست؟

پیشینه
کشت جنین به کشت گامت‌های انسانی و جنین‌ها در درمان‌های لقاح مصنوعی اشاره دارد. این روش با ترکیب تخمک‌ و اسپرم در یک ظرف کشت (culture dish) شروع و با انتقال جنین به داخل رحم پایان می‌یابد. دوره کشت بین 1 تا 6 روز است و فرایند کشت جنین برای موفقیت در IVF و ICSI ضروری است. نوع محیط کشتی که استفاده می‌شود، می‌تواند کیفیت جنین و نرخ موفقیت درمان را تحت تاثیر قرار دهد. با وجود اهمیت آن، اینکه کدام محیط کشت موثرتر و ایمن‌تر است، مشخص نیست.

ویژگی‌های مطالعه
این شواهد تا مارچ 2015 به‌روز هستند. 32 کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده را در مورد محیط‌های کشت مختلف در زنانی که تحت IVF یا ICSI قرار می‌گیرند، گردآوردیم. 16 مطالعه (3666 مورد) زنان، 3 مطالعه (1018 مورد) سیکل‌ها و 12 مطالعه (بیش از 15230 مورد) اووسیت‌ها را تصادفی‌سازی کردند. اکثر مطالعات (22/32) منبع سرمایه‌گذاری خود را گزارش نکردند.

نتایج اصلی
هیچ دو مطالعه‌ای، یک محیط کشت را مقایسه نکردند. فقط 7 مطالعه، نتایج اولیه تولد زنده یا تداوم حاملگی را گزارش کردند و شواهد خوبی دال بر تفاوت بین محیط‌های مختلف مقایسه شده، پیدا نکردند. یک مطالعه تکی، شواهد با کیفیت پائینی یافت که برای انتقال جنین سه روزه، محیط Quinn's Advantage می‌تواند با نرخ‌های بالاتر نسبت به محیط G5 همراه باشد، اما فقط چکیده این مطالعه در دسترس بود و روش‌های استفاده شده در آن، به روشنی گزارش نشده بود. با توجه به عوارض جانبی، سه مطالعه، حاملگی‌های چندقلویی و 6 مطالعه، سقط را گزارش کردند. هیچ کدام از آن‌ها، شواهدی دال بر تفاوت بین محیط کشت‌های استفاده شده نیافتند. هیچ یک از مطالعات، سلامت زایمان را گزارش نکردند. به این نتیجه رسیدیم که شواهد کافی برای پشتیبانی یا رد یک محیط کشت مخصوص وجود ندارد و به کارآزمایی‌های خوب و تصادفی‌سازی بیشتری مورد نیاز است.

کیفیت شواهد
تقریبا برای تمامی مقایسه‌ها، کیفیت شواهد خیلی پائین در نظر گرفته شد و محدودیت‌های اصلی شامل عدم دقت و گزارش ضعیف روش‌های مطالعه بود.

(1875 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (146 دریافت)    

پذیرش: 1394/1/7 | انتشار: 1394/8/29