جلد 2017 -                   جلد 2017 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Chongfei Jin, Xinyi Chen, Andrew Law, Yunhee Kang, Xue Wang, Wen Xu et al . Different-sized incisions for phacoemulsification in age-related cataract. 3 2017; 2017
URL: http://cochrane.ir/article-1-1878-fa.html
پیشینه
کاتاراکت (Cataract) مرتبط با سن علت اصلی نابینایی و اختلال بینایی در جهان است. فاکوامولسیفیکیشن (Phacoemulsification) یک روش اصلی جراحی است که برای درمان کاتاراکت استفاده می‌شود. اثربخشی تطبیقی و ایمنی برش‌های مختلف اندازه‌گیری شده برای فاکوامولسیفیکیشن تعیین نشده است.
اهداف
هدف از این مرور سیستماتیک، ارزیابی اثربخشی و ایمنی برش‌های کوچک‌تر در مقابل برش‌های بزرگ‌تر برای فاکوامولسیفیکیشن در کاتاراکت مرتبط با سن بود. پیامد اولیه این مرور آستیگماتیسم (Astigmatism) ناشی از جراحی در سه ماه بعد از جراحی بود.
روش های جستجو
ما پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL ؛Cochrane Central Register of Controlled Trials) (شامل ثبت کارآزمایی‌های گروه چشم و بینایی در کاکرین (Cochrane Eyes and Vision Group)) (شماره 10، 2016)؛ MEDLINE Ovid (از 1946 تا 28 اکتبر 2016)؛ Embase Ovid (از 1947 تا 28 اکتبر 2016)؛ PubMed (از 1948 تا 28 اکتبر 2016)؛ LILACS (پایگاه اطلاعاتی منابع علمی سلامت آمریکای لاتین و کارائیب (Latin American and Caribbean Health Sciences Literature Database)) (از 1982 تا 28 اکتبر 2016)؛ متارجیستری از کارآزمایی‌های بالینی (mRCT ؛he metaRegister of Controlled Trials) (www.controlled‐trials.com؛ اخیرا در 13 می 2013 جست‌وجو شد)؛ ClinicalTrials.gov (www.clinicaltrials.gov؛ در 28 اکتبر 2016 جست‌وجو شد) و پلت‌فرم بین‌المللی ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت (ICTRP؛ World Health Organization (WHO) International Clinical Trials Registry Platform) (www.who.int/ictrp؛ در 28 اکتبر 2016 جست‌وجو شد) را جست‌وجو کردیم. ما هیچ محدودیتی را از نظر تاریخ یا زبان در جست‌وجوهای الکترونیکی کارآزمایی‌ها اعمال نکردیم.
معیارهای انتخاب
ما کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای (RCTs ؛randomised controlled trails) را انتخاب کردیم که به مقایسه برش‌های مختلف در افراد مبتلا به کاتاراکت مرتبط با سن تحت فاکوامولسیفیکیشن پرداختند.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
ما از روش‌های استاندارد روش‌شناسی مورد انتظار کاکرین استفاده کردیم.
نتایج اصلی
ما 26 RCT را با مجموع 2737 شرکت‌کننده (3120 چشم) انتخاب کردیم. این کارآزمایی‌ها در بوسنی و هرزگوین، چین، فرانسه، هند، ایتالیا، کره، اسپانیا، سوئیس و ترکیه انجام شدند. نیمی ‌از 26 کارآزمایی در چین انجام شد. ما تمام کارآزمایی‌ها را بیش‌تر در معرض خطر نامشخص تا پایین سوگیری (bias) قضاوت کردیم. RCTهای انتخاب شده چهار برش را در اندازه‌های مختلف مقایسه کردند: >= 1.5 میلی‌متر، 1.8 میلی‌متر، 2.2 میلی‌متر، و تقریبا 3.0 میلی‌متر. این برش‌ها با استفاده از سه تکنیک مختلف انجام شدند: فاکوامولسیفیکیشن با برش کوچک کواگزیال (coaxial) و بای‌اگزیال (biaxial) (C‐MICS و B‐MICS) و فاکوامولسیفیکیشن استاندارد. هیچ یک از مطالعات، داده‌ها را به شکلی که بتوان آن‌ها را در این مرور انتخاب کرد، ارائه نکردند. 5 مطالعه دارای 3 بازو بودند.
15 کارآزمایی؛ C‐MICS (2.2 میلی‌متر) را با فاکوامولسیفیکیشن استاندارد (تقریبا 3.0 میلی‌متر) مقایسه کردند. شواهد با قطعیت بسیار پایین آستیگماتیسم ناشی از جراحی کم‌تری را در گروه C-MICS طی 3 ماه در مقایسه با فاکوامولسیفیکیشن استاندارد نشان دادند (میانگین تفاوت (MD): دیوپتر (D) 0.19-؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.30- تا 0.09-؛ 996 چشم؛ 8 RCT). شواهد با قطعیت پایین وجود داشت که نشان داد هر دو گروه به حدت بینایی بهتر اصلاح شده مشابهی دست یافتند (logMAR 0.00 :MD؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.02- تا 0.02؛ 242 چشم؛ 3 RCT). شواهد با قطعیت پایین مربوط به مقایسه C-MICS با فاکوامولسیفیکیشن استاندارد وجود داشت که تفاوت اندکی را در کاهش سلول‌های اندوتلیال و ضخامت مرکزی قرنیه نشان داد (MD: 7.23- سلول / میلی‌متر مربع؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 78.66- تا 64.20؛ 596 چشم؛ 4 RCT) و (μm -0.68 :MD؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 3.26- تا 1.90؛ 487 چشم؛ 5 RCT).
9 کارآزمایی، C‐MICS (1.8 میلی‌متر) را با فاکوامولسیفیکیشن استاندارد (تقریبا 3.0 میلی‌متر) مقایسه کردند. شواهد با قطعیت بسیار پایین آستیگماتیسم کم‌تری را در گروه C-MICS در مقایسه با گروه فاکوامولسیفیکیشن استاندارد نشان دادند (D -0.23 :MD؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.34- تا 0.13-؛ 561 چشم؛ 5 RCT). شواهدی با قطعیت پایین وجود داشت که تفاوت اندکی را در حدت بینایی بهتر اصلاح شده، کاهش سلول‌های اندوتلیال و ضخامت مرکزی قرنیه در دو گروه طی 3 ماه نشان دادند یا تفاوتی نشان ندادند (logMAR -0.02 :MD؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.03- تا 0.00؛ 192 چشم؛ 3 RCT) و (μm -1.52 :MD؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 6.29- تا 3.25؛ 245 چشم؛ 3 RCT).
6 کارآزمایی، C‐MICS (1.8 میلی‌متر) را با C‐MICS (2.2 میلی‌متر) مقایسه کردند. شواهد با قطعیت پایین وجود داشت که نشان داد آستیگماتیسم، حدت بینایی و ضخامت مرکزی قرنیه در دو گروه طی 3 ماه مشابه بود (D 0.04 :MD؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.09- تا 0.16؛ 259 چشم؛ 3 RCT)؛ (logMAR 0.01 :MD؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.01- تا 0.04؛ 200 چشم؛ 3 RCT) و (μm 0.45 :MD؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 2.70- تا 3.60؛ 100 چشم؛ 1 RCT). شواهد با قطعیت بسیار پایین کاهش سلول‌های اندوتلیال بیش‌تری را در گروه 1.8 میلی‌متری نشان دادند (MD: 213.00 سلول / میلی‌متر مربع؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 11.15 تا 414.85؛ 70 چشم؛ 1 RCT).
4 کارآزمایی، B‐MICS (>= 1.5 میلی‌متر) را با فاکوامولسیفیکیشن استاندارد (تقریبا 3.0 میلی‌متر) مقایسه کردند. آستیگماتیسم در دو گروه طی 3 ماه مشابه بود (D -0.01 :MD؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.03- تا 0.01؛ 368 چشم؛ 2 RCT؛ شواهد با قطعیت متوسط). شواهد با قطعیت بسیار پایین در مورد حدت بینایی، تفاوت اندکی را بین دو گروه نشان دادند یا تفاوتی نشان ندادند (logMAR -0.02 :MD؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.04- تا 0.00-؛ 464 چشم؛ 3 RCT). شواهد با قطعیت پایین در مورد کاهش سلول‌های اندوتلیال و ضخامت مرکزی قرنیه نیز تفاوت اندکی بین دو گروه نشان دادند یا تفاوتی نشان ندادند (MD: 55.83 سلول / میلی‌متر مربع؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 34.93- تا 146.59؛ 280 چشم؛ 1 RCT) و (μm 0.10 :MD؛؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 14.04- تا 14.24؛ 90 چشم؛ 1 RCT).
هیچ‌کدام از کارآزمایی‌ها کیفیت زندگی را گزارش نکردند. یک کارآزمایی گزارش داد که هیچ یک از شرکت‌کنندگان دچار اندوفتالمیت یا پارگی کپسول خلفی نشدند؛ آن‌ها هم‌چنین تفاوت اندکی را بین گروه‌های برش در ارتباط با ادم قرنیه گزارش کردند یا تفاوتی گزارش نکردند (خطر نسبی: 1.02؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.40 تا 2.63؛ 362 چشم).
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
فاکوامولسیفیکیشن با برش‌های کوچک‌تر در مقایسه با فاکوامولسیفیکیشن با برش‌های بزرگ‌تر، همواره با آستیگماتیسم ناشی از جراحی کم‌تری مرتبط نبود. فاکوامولسیفیکیشن با برش کوچک کواگزیال ممکن بود با آستیگماتیسم کم‌تری نسبت به فاکوامولسیفیکیشن استاندارد همراه باشد، اما این تفاوت اندک بود، به اندازه 0.2 D و شواهد نامطمئن بودند. پیامدهای ایمنی و کیفیت زندگی به اندازه کافی گزارش نشد؛ این موضوع باید در مطالعات آینده مورد توجه قرار گیرد.
خلاصه به زبان ساده
برش‌های مختلف برای جراحی کاتاراکت در افراد مبتلا به کاتاراکت مرتبط با سن
هدف مطالعه مروری
هدف از این مرور کاکرین این بود که بدانیم آیا اندازه برش (برش در چشم) طی عمل جراحی کاتاراکت منجر به تفاوت در پیامد جراحی کاتاراکت می‌شود. ما 26 مطالعه یافتیم، که به این سوال پاسخ داده بودند.

پیام‌های کلیدی
برخی از تکنیک‌های جراحی، اما نه همه آن‌ها، استفاده کننده از برش‌های کوچک‌تر با آستیگماتیسم کم‌تری همراه بودند؛ بااین‌حال، تفاوت‌ها کوچک و شواهد نامطمئن بودند. شواهد کمی ‌برای نشان دادن تاثیرات مهم در بینایی وجود داشت. داده‌های محدودی در مورد اثرات جانبی وجود داشت و شواهدی در مورد اثرات برش‌های مختلف بر کیفیت زندگی وجود نداشت.

در این مطالعه مروری، چه موضوعی مورد بررسی قرار گرفت؟
از آن‌جایی که با افزایش سن افراد ممکن است لنز شفاف چشم تار شود، این وضعیت به نام کاتاراکت شناخته شده است. یک عمل جراحی برای برداشتن کاتاراکت و جایگزین لنز تار با یک لنز شفاف مصنوعی انجام می‌گیرد. این جراحی ایمن است و تقریبا در همه موارد، بینایی را به حالت اول بازمی‌گرداند. کاتاراکت مرتبط با سن یکی از علل اصلی منجر به نابینایی در سراسر جهان است.
مشکلی که ممکن است پس از عمل جراحی کاتاراکت اتفاق بیفتد این است که به علت جراحی، جلوی چشم، دیگر کاملا به شکل منحنی نیست. این امر می‌تواند منجر به تاری دید یا دید مغشوش شده و به نام آستیگماتیسم شناخته می‌شود. مشکلات بینایی ناشی از آستیگماتیسم را می‌توان با عینک اصلاح کرد. به‌طور معمول اعتقاد بر این است که برش کوچک‌تر یا برش ایجاد شده در چشم حین عمل جراحی کاتاراکت، با احتمال کم‌تر آستیگماتیسم همراه است.

نتایج اصلی
ما به دنبال مطالعاتی بودیم که برش‌های مختلف را در جراحی کاتاراکت در افراد مبتلا به کاتاراکت مرتبط با سن مقایسه کردند. این مرور 26 مطالعه از اروپا و آسیا را انتخاب کرد.
ما نتایج زیر را پیدا کردیم.
- بعضی از تکنیک‌های جراحی استفاده کننده از برش‌های کوچکتر، اما نه همه آن‌ها، با آستیگماتیسم کم‌تری همراه بودند، اما تفاوت‌ها کوچک بودند و شواهد نامطمئن (شواهد با قطعیت پایین و بسیار پایین).
- به‌طور کلی، بر اساس این که آیا برش کوچک‌تر یا بزرگ‌تر انجام می‌شود، ممکن است تفاوت اندکی از نظر حدت بینایی وجود داشته یا تفاوتی وجود نداشته باشد (شواهد با قطعیت پایین).
- اثرات نامتناقضی در مورد سایر علائم مانند ضخامت قرنیه (جلوی چشم) و تعداد سلول‌های جلوی چشم وجود نداشت (شواهد با قطعیت پایین و بسیار پایین).
- عوارض جانبی در بسیاری از مطالعات انتخاب شده گزارش نشد.
- هیچ کدام از مطالعات کیفیت زندگی شرکت‌کنندگان را گزارش نکردند.

این مطالعه مروری تا چه تاریخی به‌روزشده است؟
ما مطالعاتی را جست‌وجو کردیم که تا 28 اکتبر 2016 منتشر شدند.

(605 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (41 دریافت)    

پذیرش: 1395/8/7 | انتشار: 1396/6/29