جلد 2016 -                   جلد 2016 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Veena KL Karanth, Tulasi Kota Karanth, Laxminarayan Karanth. Lumbar sympathectomy techniques for critical lower limb ischaemia due to non-reconstructable peripheral arterial disease. 3. 2016; 2016
URL: http://cochrane.ir/article-1-1833-fa.html
پیشینه
ایسکمی بحرانی اندام تحتانی (CLI) تظاهری از بیماری شریانی محیطی (PAD) است که در بیماران مبتلا به درد مزمن ایسکمیک تیپیکال در حال استراحت یا بیماران مبتلا به ضایعات ایسکمیک پوستی – زخم‌ها یا گانگرن – برای بیش از 2 هفته دیده می‌شود. ایسکمی بحرانی اندام تحتانی مهم‌ترین نوع PAD است و مداخلات برای بهبود پرفیوژن شریان ضروری است. اگرچه بای‌پس جراحی استاندارد طلایی برای برقرای مجدد جریان خون است، میزان یا محل بیماری ممکن است چنین باشد که شریان نمی‌تواند ترمیم یا بای‌پس شود. این بیماران به سایر روش‌های درمانی نیاز دارند، به عنوان مثال، وازودیلاتاسیون با دارو یا سمپاتکتومی کمری، برای کاهش درد در حالت استراحت و جلوگیری از قطع عضو. یک مرور سیستماتیک از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده برای ارزیابی اثرات سمپاتکتومی کمری در درمان بیماران مبتلا به CLI به علت PAD غیر قابل ترمیم ضروری است.
اهداف
هدف از این بررسی ارزیابی اثرات سمپاتکتومی کمری به روش‌های باز، لاپاروسکوپیک و پرکوتانئوس در مقایسه با عدم درمان یا در مقایسه با سایر روش‌های سمپاتکتومی کمری در بیماران مبتلا به CLI به علت PAD غیر قابل ترمیم است.
روش های جستجو
متخصص اطلاعات گروه عروق در کاکرین (CIS) پایگاه ثبت تخصصی (ژانویه 2016) و پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی کاکرین (CENTRAL ؛Cochrane Central Register of Controlled Trilas، شماره 12، 2015) را جست‌وجو کرد. علاوه‌براین، CIS بانک‌های اطلاعاتی کارآزمایی‌های بالینی را برای یافتن جزئیات مطالعات در حال انجام و منتشرنشده جست‌وجو کرد.
معیارهای انتخاب
کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (RCTs ؛randomised controlled trails) که به مقایسه هر نوع مدالیتی درمانی سمپاتکتومی کمری، مانند روش‌های باز، لاپاروسکوپیک و کمیکال پرکوتانئوس، با عدم درمان یا با هر روش دیگری از سمپاتکتومی کمری برای CLI به دلیل PAD غیر قابل ترمیم پرداخته بودند، واجد شرایط بودند. به منظور کاهش سوگیری شرکت‌کنندگان که ممکن است به اشتباه مبتلا به CLI تشخیص داده شده بودند، نویسندگان مرور CLI را به صورت درد حین استراحت ایسکمیک عودکننده پایدار تعریف کردند که به مصرف منظم آنالژزی برای بیش از دو هفته نیاز داشتند، یا مبتلا به زخم یا گانگرن پا یا انگشت شست بودند که به بیماری انسدادی شریانی اثبات شده عینی، بوسیله اندازه‌گیری فشار مچ پا کم‌تر از 50 میلی‌متر جیوه یا فشار انگشت شست کم‌تر از 30 میلی‌متر جیوه، قابل نسبت دادن بود. PAD غیر قابل ترمیم به صورت شاخص ankle brachial یا ABI در حال استراحت که کم‌تر از 9/0 باشد، زمانی که هیچ گزینه درمانی جراحی باز یا اندوواسکولار رواسکولاریزاسیون مناسب قابل دسترس نباشد، همان‌طور که توسط متخصصان عروق کارآزمایی تعیین می‌شود.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
دو نویسنده مرور به طور مستقل مطالعاتی را که برای ورود بالقوه در مرور نظر گرفته شده‌اند، شناسایی کردند. ما برنامه‌ریزی کردیم برای گردآوری و تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها مطابق با دستورالعمل کتابچه مرور سیستماتیک مداخلات کاکرین عمل کنیم.
نتایج اصلی
ما هیچ مطالعه‌ای را نیافتیم که معیارهای ورود از پیش تعیین شده را داشته باشند. برای کاهش سوگیری شرکت‌کنندگان که ممکن است به درستی به CLI تشخیص داده نشده باشند، ما معیار ورودی خود را روی تست‌های عینی، همان‌طور که در بالا توضیح داده شد، قرار دادیم. کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده که توسط جست‌وجوی متون شناسایی شده بودند قبل از این که معیارهای انتخابی برای انتخاب انتخاب شوند، انجام شده بودند و بنابراین واجد شرایط برای ورود به مرور نبودند.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
ما هیچ RCT را نیافتیم که به بررسی اثرات سمپاتکتومی کمری با روش‌های باز، لاپاروسکوپی و پرکوتانئوس در مقایسه با عدم درمان یا سایر روش‌های سمپاتکتومی کمری در بیماران مبتلا به CLI به علت PAD غیر قابل ترمیم پرداخته باشند. انجام مطالعات با کیفیت بالا مورد نیاز است.
خلاصه به زبان ساده
تکنیک‌های سمپاتکتومی کمری برای ایسکمی بحرانی اندام تحتانی به علت بیماری شریان محیطی غیر قابل ترمیم
پیشینه
بیماری شریانی محیطی (PAD) به یک وضعیت معمول تنگ شدن سرخرگ‌های اندام تحتانی اشاره دارد که جریان خون را محدود می‌کند؛ در موارد شدید، PAD می‌تواند باعث درد در حالت استراحت، زخم و گانگرن شود. اگر درد یا سپسیس مقاوم رخ دهد، ممکن است اندام تحتانی قطع شود، مگر این‌که مداخله‌ای برای بهبود پرفیوژن شریانی (تحویل خون به سلول‌ها و بافت‌ها) انجام شود. یکی از این مداخلات، سمپاتکتومی کمری است، به طوری که اعصابی که باعث تحریک انقباضی شریان‌ها می‌شوند، نابود می‌شوند. این وضعیت عمدتا زمانی انجام می‌شود که درمان‌های دیگری مانند ترمیم امکان‌پذیر نباشد و در صورتی که عدم درمان، منجر به قطع عضو شود.

نتایج اصلی
هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده‌ای (تا ژانویه 2016) اثرات سمپاتکتومی کمری را با روش‌های باز، لاپاروسکوپی و پرکوتانئوس با عدم درمان یا سایر روش‌های سمپاتکتومی کمری در بیماران مبتلا به ایسکمی بحرانی اندام تحتانی (CLI) به دلیل بیماری شریانی محیطی غیرقابل ترمیم (PAD) مقایسه نکرده‌ است. معیارهای ورود به مطالعه بر اساس تست‌های عینی ارائه شده توسط دومین سند هماهنگی اروپا در مورد ایسکمی بحرانی مزمن اندام تحتانی و توافق بین جوامع علمی برای مدیریت بیماری‌های شریانی محیطی (TASC II) تعریف شده بودند. کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی‌شده که توسط جست‌وجوی در متون علمی شناسایی شده بودند، قبل‌از این‌که معیارهای انتخابی برای ورود انتخاب شوند، انجام شده بودند و بنابراین برای ورود در این مرور واجد شرایط نبودند. مطالعات با کیفیت بالا مورد نیاز است.

کیفیت شواهد: ارزیابی کیفیت شواهد در غیاب مطالعات واجدشرایط برای ورود به مرور امکان‌پذیر نیست.

(824 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (35 دریافت)    

پذیرش: 1394/10/11 | انتشار: 1395/9/23