جلد 2018 -                   جلد 2018 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Donna Moralejo, Regina El Dib, Rafaela A Prata, Pasqual Barretti, Ione Corrêa. Improving adherence to Standard Precautions for the control of health care-associated infections. 3. 2018; 2018
URL: http://cochrane.ir/article-1-1819-fa.html
پیشینه
«احتیاط‌های استاندارد» به یک سیستم عملی، نظیر استفاده از تجهیزات حفاظتی شخصی یا پایبندی به استفاده ایمن از سوزن‌ها اشاره می‌کند، که کارکنان مراقبت‌های سلامت برای کاهش گسترش میکروب‌ها در مراکز مراقبت‌های سلامت مانند بیمارستان‌ها و خانه‌های سالمندان انجام می‌دهند.
اهداف
ارزیابی اثربخشی مداخلاتی که هدف آن‌ها کارکنان مراقبت‌های سلامت برای بهبود پایبندی به احتیاط‌های استاندارد در مراقبت از بیمار است.
روش های جستجو
ما CENTRAL؛ MEDLINE؛ Embase؛ (CINAHL) Cumulative Index to Nursing and Allied Health Litreture؛ LILACS، دو پایگاه اطلاعاتی دیگر و دو مرکز ثبت کارآزمایی را جست‌وجو کردیم. ما محدودیت‌های زبانی را اعمال نکردیم. تاریخ آخرین جست‌وجو 14 فوریه 2017 بود.
معیارهای انتخاب
ما کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده مربوط به افراد، کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده خوشه‌ای، کارآزمایی‌های غیرتصادفی‌سازی شده، مطالعات کنترل‌شده پیش‌آزمون و پس‌آزمون و مطالعات سری زمانی منقطع را انتخاب کردیم که به ارزیابی هرگونه مداخله برای بهبود پایبندی به احتیاط‌های استاندارد توسط هر یک از متخصصین مراقبت‌های سلامت که مسئولیت مراقبت از بیمار را در هر بیمارستان، مراقبت بلند مدت یا محیط اجتماعی، یا محیط ساختگی، مانند کلاس درس یا آزمایشگاه یادگیری به عهده داشتند پرداختند.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
2 نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم نتایج جست‌وجو را غربالگری کردند، داده‌ها را از کارآزمایی‌های مناسب استخراج و خطر سوگیری (bias) را برای هر مطالعه انتخاب شده، با استفاده از روش‌های استاندارد روش‌شناسی مورد انتظار کاکرین ارزیابی کردند. به دلیل ناهمگونی قابل‌توجه بین مداخلات و معیارهای پیامد، انجام متاآنالیز (meta-analysis) ضروری نبود. ما از رویکرد GRADE (نظام درجه‌بندی کیفیت شواهد و قدرت توصیه‌ها) برای ارزیابی قطعیت شواهد استفاده کردیم و نتایج را به صورت روایی در جداول «خلاصه‌ای از یافته‌ها» ارائه کردیم.
نتایج اصلی
ما 8 مطالعه را با مجموع 673 شرکت‌کننده انتخاب کردیم؛ 3 مطالعه در آسیا، 2 مطالعه در اروپا، 2 مطالعه در آمریکای شمالی و 1 مطالعه در استرالیا انجام شد. 5 مطالعه جزو کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده، 2 مطالعه جزو کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده خوشه‌ای و 1 مطالعه جزو کارآزمایی‌های غیرتصادفی‌سازی شده بودند. 3 مطالعه، رویکردهای مختلف آموزشی را در مقابل عدم آموزش مقایسه کردند، 1 مطالعه آموزش همراه با تصویربرداری/تجسم از پراکندگی ذرات تنفسی را در مقابل آموزش به تنهایی مقایسه کرد، 2 مطالعه به مقایسه آموزش همراه با کنترل عفونت اضافی در مقابل عدم مداخله پرداخت و یک مطالعه ارزیابی همکار را در مقابل عدم مداخله مقایسه کرد، و 1 مطالعه به ارزیابی استفاده از چک‌لیست و علامت‌های رنگی پرداخت.
ما تمام مطالعات را در معرض خطر بالای سوگیری (bias) با خطرات متفاوت در نظر گرفتیم. هر هشت مطالعه از معیارهای مختلفی برای ارزیابی پایبندی کارکنان مراقبت‌های بهداشتی به احتیاط‌های استاندارد استفاده کردند. 3 مطالعه دانش کارکنان مراقبت‌های سلامت را نیز مورد ارزیابی قرار دادند، و یک مطالعه نرخ کلونیزاسیون (Colonisation) با استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (MRSA ؛Methicillin‐Resistant Staphylococcus Aureus) را در میان ساکنان و کارکنان مراکز درمانی بلندمدت اندازه‌گیری کردند. به دلیل ناهمگونی در مداخلات و معیارهای پیامد، ما متاآنالیز انجام ندادیم.
آموزش ممکن است هم پایبندی کارکنان مراقبت‌های سلامت به احتیاط‌های استاندارد (3 مطالعه؛ 4 مرکز) و هم سطح دانش آن‌ها را (2 مطالعه؛ 3 مرکز؛ قطعیت پایین شواهد برای هر دو پیامد) کمی ‌بهبود ببخشد.
آموزش همراه با تجسم پراکندگی ذرات تنفسی احتمالا استفاده کارکنان مراقبت‌های سلامت از محافظ صورت را بهبود می‌بخشد اما احتمالا منجر به تفاوت اندک یا عدم تفاوت در دانش می‌شود (1 مطالعه؛ 20 پرستار؛ قطعیت متوسط شواهد برای هر دو پیامد).
آموزش همراه با حمایت از طریق کنترل عفونت اضافی ممکن است پایبندی کارکنان مراقبت‌های سلامت را به احتیاط‌های استاندارد کمی بهبود بخشد (2 مطالعه؛ 44 مرکز درمانی بلند مدت؛ قطعیت پایین شواهد) اما منجر به تفاوت اندک یا عدم تفاوت در نرخ کلونیزاسیون مرتبط با مراقبت‌های سلامت با MRSA شود (1 مطالعه؛ 32 مرکز درمانی بلندمدت؛ شواهد با قطعیت متوسط).
ارزیابی همکار ممکن است پایبندی کارکنان مراقبت‌های سلامت را به احتیاط‌های استاندارد بهبود بخشد (1 مطالعه؛ 1 بیمارستان؛ شواهد با قطعیت متوسط).
چک‌لیست‌ها و علامت‌های رنگی ممکن است پایبندی کارکنان مراقبت‌های سلامت به احتیاط‌های استاندارد را بهبود بخشد (1 مطالعه؛ 1 بیمارستان؛ شواهد با قطعیت متوسط).
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
تفاوت قابل‌توجه در مداخلات و در معیارهای پیامد مورد استفاده، همراه با خطر بالای سوگیری و تفاوت در قطعیت شواهد، باعث می‌شود نتیجه‌گیری در مورد اثربخشی این مداخلات دشوار شود. این مرور بر ضرورت انجام مطالعات قوی‌تر برای ارزیابی انواع مشابه مداخلات و استفاده از معیارهای پیامد مشابه تأکید می‌کند.
خلاصه به زبان ساده
بهبود استفاده کارکنان مراقبت‌های سلامت از احتیاط‌های استاندارد برای کاهش عفونت در مراکز مراقبت‌های سلامت
هدف این مطالعه مروری چیست؟
پی بردن به این‌که چه استراتژی‌هایی را می‌توان برای بهبود کارآیی کارکنان مراقبت‌های سلامت به دنبال یک سیستم عملکرد به نام «احتیاط‌های استاندارد» برای کاهش عفونت در مراکز مراقبت‌های سلامت استفاده کرد.

پیام‌های کلیدی
نویسندگان مرور انواع استراتژی‌ها را شناسایی کردند، که بیش‌تر آن‌ها شامل آموزش کارکنان مراقبت‌های سلامت به تنهایی یا به همراه یک استراتژی اضافی بود. مشخص نیست که کدام استراتژی یا ترکیبی از استراتژی‌ها برای بهبود پایبندی کارکنان مراقبت‌های سلامت به احتیاط‌های استاندارد یا دانش آنها در مورد احتیاط‌های استاندارد، یا برای کاهش نرخ کلونیزاسیون (عفونت بالقوه) موثرتر است، چرا که ما شواهد اندکی یافتیم؛ این واقعیت، همراه با تناقض نتایج، قطعیت و اطمینان ما را به شواهد موجود کاهش داد.

چه چیزی در این مطالعه مروری مورد بررسی قرار گرفت؟
برآورد شده که بیش از چهار میلیون بیمار در اروپا و 1.7 میلیون بیمار در ایالات متحده آمریکا هر سال دچار عفونت می‌شوند و این شیوع در کشورهای در حال توسعه بیش‌تر است. عفونت با افزایش مدت بستری در بیمارستان، مرگ‌ومیر بیش از حد و میلیاردها دلار هزینه بیمارستان مرتبط است. پیروی از احتیاط‌های استاندارد، مانند استفاده از تجهیزات حفاظتی شخصی یا اقدامات زیر جهت استفاده ایمن از سوزن‌ها، می‌تواند گسترش میکروب‌ها را در مراکز مراقبت‌های سلامت کاهش دهد. هدف از این مرور یافتن این بود که کدام روش‌ها در بهبود پایبندی کارکنان مراقبت‌های سلامت به احتیاط‌های استاندارد موثر هستند.

نتایج اصلی این مطالعه مروری چه هستند؟
نویسندگان مرور هشت مطالعه مرتبط را با مجموع 673 شرکت‌کننده یافتند. 3 مطالعه از آسیا، 2 مطالعه از اروپا، 2 مطالعه از آمریکای شمالی و 1 مطالعه از استرالیا گزارش شدند. استراتژی‌های مداخله عبارت بود از آموزش کارکنان مراقبت‌های سلامت، به تنهایی یا با انواع دیگر آموزش، مانند نشان دادن این‌که چگونه قطرات تنفسی گسترش می‌یابند، یا با کنترل عفونت اضافی پشتیبانی می‌شوند.
سایر استراتژی‌های مداخله، ارزیابی همکار و استفاده از چک لیست و علامت‌های رنگی بود. تمام مطالعات از معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد خوب کارکنان مراقبت‌های سلامت در پیروی یا پایبندی به احتیاط‌های استاندارد استفاده کردند. دو مطالعه نیز این موضوع را که آیا در دانش کارکنان مراقبت‌های سلامت (احتیاط‌های استاندارد) بهبود وجود داشت یا خیر را ارزیابی کرد، و یک مطالعه نرخ کلونیزاسیون MRSA (انتقال MRSA همراه با افزایش احتمال ابتلا به عفونت) را در میان ساکنان و کارکنان بخش مراقبت‌های درمانی بلندمدت اندازه‌گیری کرد.
آموزش نشان می‌دهد که گسترش قطرات تنفسی، ارزیابی همکار، و استفاده از چک‌لیست‌ها و علامت‌های رنگی احتمالا منجر به بهبود پایبندی به احتیاط‌های استاندارد می‌شود و آموزش به تنهایی و آموزش همراه با حمایت از طریق کنترل عفونت‌های اضافی ممکن است پایبندی را به احتیاط‌های استاندارد کمی‌ بهبود ببخشد.
آموزش به تنهایی ممکن است دانش را کمی‌ بهبود ببخشد و آموزش نشان می‌دهد که گسترش قطرات تنفسی احتمالا منجر به تفاوت اندک یا عدم تفاوت در دانش می‌شود. آموزش همراه با حمایت از طریق کنترل عفونت اضافی احتمالا منجر به تفاوت اندک یا عدم تفاوت در نرخ کلونیزاسیون MRSA می‌شود.

این مطالعه مروری تا چه تاریخی به‌روز شده است؟
نویسندگان مرور به جست‌وجوی مطالعاتی پرداختند که تا 14 فوریه 2017 منتشر شده‌اند.
(911 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (54 دریافت)    

پذیرش: 1395/11/26 | انتشار: 1396/12/7