جلد 2018 -                   جلد 2018 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Olga Romantsik, Maria Angela Tosca, Simona Zappettini, Maria Grazia Calevo. Oral and sublingual immunotherapy for egg allergy. 3 2018; 2018
URL: http://cochrane.ir/article-1-1529-fa.html
پیشینه
آلرژی بالینی به تخم‌مرغ یک آلرژی غذایی معمولی است. مدیریت فعلی بر اجتناب اکید از آلرژن متکی است. ایمونوتراپی خوراکی ممکن است یک درمان اختیاری از طریق حساسیت‌زدایی به آلرژن موجود در تخم‌مرغ باشد.
اهداف
تعیین اثربخشی و ایمنی ایمونوتراپی خوراکی و زیرزبانی در کودکان و بزرگسالان مبتلا به آلرژی به تخم‌مرغ با واسطه ایمونوگلوبولین E یا IgE در مقایسه با درمان پلاسبو یا استراتژی اجتناب.
روش های جستجو
ما 13 پایگاه اطلاعاتی را شامل مقالات مجلات، مجموعه مقالات کنفرانس‌ها، ثبت پایان‌نامه‌ها و کارآزمایی‌ها با استفاده از ترکیبی از عناوین موضوعی و کلمات متن جست‌وجو کردیم (آخرین جست‌وجو 31 مارچ 2017).
معیارهای انتخاب
ما کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (RCT) را انتخاب کردیم که به مقایسه ایمونوتراپی خوراکی یا ایمونوتراپی زیرزبانی اجرا شده تحت هر پروتکلی با پلاسبو یا حذف رژیم غذایی پرداخته باشد. شرکت‌کنندگان کودکان و بزرگسالان مبتلا به آلرژی بالینی تخم‌مرغ بودند.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
ما 97 مطالعه را از جست‌وجوهای الکترونیکی بازیابی کردیم. ما مطالعات را انتخاب، داده‌ها را استخراج کردیم و کیفیت روش‌شناختی را ارزیابی کردیم. ما تلاش کردیم که در صورت امکان، برای دست‌یابی به داده‌های منتشر نشده با محققان تماس بگیریم. ما از آماره I² برای ارزیابی ناهمگونی آماری استفاده کردیم. اگر مقدار آماره ناهمگونی کم بود (I² کمتر از 50%)، یک نسبت خطر نسبی ترکیبی (RR) با 95% فاصله اطمینان (CI) برای هر پیامد با استفاده از مدل اثرات ثابت مانتل-هانزل برآورد شد. ما کیفیت شواهد را برای همه پیامدها با استفاده از GRADE (نظام درجه‌بندی کیفیت شواهد و قدرت توصیه‌ها) رتبه بندی کردیم.
نتایج اصلی
ما 10 RCT را انتخاب کردیم که معیارهای ورود را به مطالعه داشتند و شامل مجموع 439 کودک (ایمونوتراپی خوراکی 249، مداخله کنترل 190) 1 تا 18 ساله بود. هر مطالعه از یک پروتکل ایمونوتراپی خوراکی متفاوت استفاده کرده بود؛ هیچ‌کدام ایمونوتراپی زیرزبانی نداشتند. سه مطالعه از پلاسبو و هفت مطالعه از رژیم اجتناب از تخم‌مرغ به عنوان کنترل استفاده کردند. پیامدهای اولیه عبارت بود از: افزایش مقدار تخم‌مرغی که می‌تواند بدون عوارض جانبی مصرف و تحمل شود؛ در حالی‌که ایمونوتراپی خوراکی مخصوص آلرژن یا ایمونوتراپی زیرزبانی دریافت کند، در مقایسه با کنترل؛ و بهبودی کامل از آلرژی به تخم‌مرغ پس از اتمام ایمونوتراپی خوراکی و یا ایمونوتراپی زیرزبانی، در مقایسه با کنترل. اکثر کودکان (82%) در گروه ایمونوتراپی خوراکی توانستند بخشی از تخم‌مرغ سرو شده (1 تا 7.5 گرم) را در مقایسه با 10% کودکان گروه کنترل، هضم کنند (RR: 7.48؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 4.91 تا 11.38؛ RD: 0.73؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.67 تا 0.80). کمتر از نیمی از کودکان (45%) دریافت‌کننده ایمونوتراپی خوراکی قادر به تحمل کامل تخم‌مرغ سرو شده در مقایسه با 10% در گروه کنترل بودند (RR: 4.25؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 2.77 تا 6.53؛ RD: 0.35؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.28 تا 0.43). همه 10 کارآزمایی، تعداد کودکان مبتلا به عوارض جانبی جدی (SAE) و تعداد کودکان مبتلا به عوارض جانبی خفیف تا شدید را گزارش دادند.
SAEهای نیازمند اپی‌نفرین / آدرنالین در 21/249 (8.4%) از کودکان در گروه ایمونوتراپی خوراکی وجود داشت و در هیچ‌یک از کودکان در گروه کنترل مشاهده نشد. عوارض جانبی خفیف تا شدید به وفور مشاهده شد؛ 75% از کودکان طی دریافت درمان‌های ایمنوتراپی خوراکی، علائم خفیف تا شدید را در مقایسه با 6.8% از کودکان گروه کنترل نشان دادند (RR: 8.35؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 5.31 تا 13.12). هفت مطالعه از رژیم اجتناب از تخم‌مرغ به‌عنوان کنترل استفاده کردند. در 4.2% از کودکان، عوارض جانبی رخ داد که ممکن است مربوط به هضم تصادفی مواد غذایی حاوی تخم‌مرغ باشد. سه مطالعه از کنترل پلاسبو استفاده کردند که عوارض جانبی در 2.6% از کودکان مشاهده شد. به‌طور کلی، در کارآزمایی‌ها کیفیت‌های روش‌شناختی متفاوتی وجود نداشت. همه مطالعات تعداد خیلی کمی از کودکان را وارد مطالعه کردند و از روش‌های مختلفی برای ایمونوتراپی خوراکی استفاده کردند. هشت مطالعه انتخاب شده در حداقل یک زمینه در معرض خطر بالای سوگیری قرار داشتند. علاوه بر این، کیفیت شواهد، به دلیل تعداد کم شرکت‌کنندگان و پیشامدها و نیز سوگیری‌های احتمالی، کم است.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
مواجهه مکرر و در حال افزایش با تخم‌مرغ طی یک تا دو سال در افرادی که به تخم‌مرغ آلرژی دارند، تحمل ایجاد می‌کند و تقریبا هر فردی در مقایسه با گروه کنترل تحمل بیشتری دارد و تقریبا نیمی از افراد در مقایسه با 1 در 10 مطالعه‌ای که از مصرف تخم‌مرغ اجتناب می‌کنند، در پایان درمان به‌طور کامل تخم‌مرغ را تحمل می‌کنند. با این حال، تقریبا همه کسانی که درمان دریافت کرده بودند؛ دچار عوارض جانبی، به‌ویژه مرتبط با آلرژی شدند. ما دریافتیم که 1 مطالعه از 12 کودک مبتلا به واکنش‌های شدید آلرژی نیاز به آدرنالین داشتند و بعضی از افراد از ادامه ایمونوتراپی خوراکی خودداری کردند. به نظر می‌رسد که ایمونوتراپی خوراکی برای آلرژی‌های تخم‌مرغ موثر است، اما اطمینان در تعادل بین سود و زیان کم است؛ زیرا تعداد کمی از کارآزمایی‌ها با تعداد کمی از شرکت‌کنندگان و مشکلات روش‌شناختی در برخی از کارآزمایی‌ها وجود داشت.
خلاصه به زبان ساده
آیا مصرف مقادیر کم پروتئین تخم‌مرغ به صورت روزانه و افزایش تدریجی آن به افراد مبتلا به آلرژی به تخم‌مرغ کمک می‌کند؟
پیشینه
تا همین اواخر، تنها گزینه عملی برای افرادی که مبتلا به آلرژی غذایی بودند، اجتناب از تهیه غذاهای آلرژیک بود. اجتناب از تخم‌مرغ دشوار است، زیرا در بسیاری از غذاها یافت می‌شود. حتی با اجتناب، ترس از خوردن تصادفی مواد غذایی حاوی تخم‌مرغ به دلیل برچسب گذاری غلط یا آلودگی متقابل، در حال حاضر یک ترس دائمی موجود در حتی افراد بسیار مراقب با آلرژی غذایی است. خوردن اتفاقی غذاهای حاوی تخم‌مرغ می‌تواند حوادث تهدیدکننده حیات ایجاد کند.
ایمونوتراپی خوراکی نوع جدیدی از درمان آلرژی به تخم‌مرغ است که همچنین با عنوان حساسیت‌زدایی یا واکسیناسیون خوراکی شناخته می‌شود. درمان شامل مصرف مقدار کمی پروتئین تخم‌مرغ در روز است که به تدریج در طول زمان افزایش می‌یابد تا زمانی که به یک وعده کامل منتهی شود. این روش می‌تواند پاسخ آلرژیک را به پروتئین تخم‌مرغ به وسیله سیستم ایمنی بدن تغییر دهد و میزان تخم‌مرغی را که می‌تواند بدون ایجاد عوارض جانبی همراه باشد، افزایش دهد.

زمان انجام پژوهش
ما برای این به‌روزرسانی تا مارچ 2017 جست‌وجو کردیم.

ویژگی‌های مطالعه
ما 10 کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (مطالعاتی که به‌طور تصادفی افراد را برای دریافت درمان تصادفی سازی می‌کنند) را شناسایی کردیم که ایمونوتراپی خوراکی را با پلاسبو (درمان جعلی بدون تخم‌مرغ) یا رژیم اجتناب از مصرف تخم‌مرغ برای افراد مبتلا به آلرژی به تخم‌مرغ مقایسه کردند. 10 مطالعه شامل مجموع 439 کودک (249 مطالعه در گروه ایمونوتراپی خوراکی (درمان حاوی تخم‌مرغ) و 190 مطالعه در گروه کنترل (بدون تخم‌مرغ)) بودند که از 1 سال تا 18 سال سن داشتند.

نتایج اصلی
شواهد نشان داد که درمان آلرژی به تخم‌مرغ با دادن مقدار کم تخم‌مرغ و افزایش تدریجی آن ممکن است به اکثر کودکان مبتلا به آلرژی به تخم‌مرغ برای تحمل‌بخشی جزئی از تخم‌مرغ کمک کند تا زمانی که آن‌ها مقدار پروتئین تخم‌مرغ روزانه را مصرف کنند. عوارض جانبی طی درمان ایمونوتراپی خوراکی شایع، اما معمولا خفیف تا متوسط بودند. با این وجود، 21 مطالعه از 249 کودک دریافت کننده ایمونوتراپی خوراکی برای درمان آلرژی به تخم‌مرغ، به علت واکنش شدید، دارو دریافت کردند. این مطالعات اطلاعاتی را در مورد کیفیت زندگی کودکان و خانواده‌هایشان در طول درمان‌های ایمونوتراپی خوراکی گزارش نکردند.

کیفیت شواهد
این کارآزمایی‌ها شامل تعداد کمی نمونه بود و مشکلاتی مربوط به نحوه انجام آن‌ها وجود داشت، بنابراین مطالعات بیشتری لازم است.

(917 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (68 دریافت)    

پذیرش: 1396/1/11 | انتشار: 1397/1/31