جلد 2016 -                   جلد 2016 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Guobin Su, Xiankun Chen, Zhuangzhu Liu, Lihong Yang, La Zhang, Cecilia Stålsby Lundborg, et al . OralAstragalus(Huang qi) for preventing frequent episodes of acute respiratory tract infection in children. 3. 2016; 2016
URL: http://cochrane.ir/article-1-923-fa.html
پیشینه
عفونت‌های حاد دستگاه تنفسی (ARTI ؛Acute respiratory tract infections) در کودکان شایع هستند و می‌توانند هر دو مجاری تنفسی فوقانی و تحتانی را دربرگیرند. بسیاری از کودکان در مراحل اولیه زندگی خود دچار اپیزودهای تکرار شونده عفونت حاد دستگاه تنفسی یا عفونت‌های دستگاه‌ تنفسی عودکننده‌ می‌شوند. به طوری که این اتفاق، متخصصین اطفال، پزشکان ارائه دهنده خدمات اولیه سلامت، والدین و مراقبت‌کنندگان را از کودکان دچار چالش‌ می‌کند.
در چین، آستراگالوس (Astragalus) (هوانگ چی (Huang qi))، به تنهایی یا به صورت ترکیب شده با سایر داروهای گیاهی، توسط پزشکان طب سنتی چینی (TCM ؛Traditional Chinese Medicine) به صورت عصاره مایع (water extract) برای کاهش خطر ابتلا به عفونت‌های حاد دستگاه تنفسی استفاده می‌شود. اعتقاد بر آن است که این دارو دستگاه ایمنی بدن را فعال می‌کند. فهم بهتر مکانیزم‌های درمانی آستراگالوس ممکن است بینش‌هایی در پیشگیری از بروز عفونت‌های حاد دستگاه تنفسی ارائه داده و متعاقبا استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها را کاهش دهد.
اهداف
بررسی اثربخشی و ایمنی آستراگالوس خوراکی برای پیشگیری از اپیزودهای تکرار شونده عفونت‌های حاد دستگاه تنفسی در کودکان در بستر جامعه (in community settings).
روش های جستجو

ما در پایگاه کارآزمایی‌های بالینی ثبت شده کاکرین (CENTRAL؛ (Cochrane Central Register of Controlled Trials)؛ شماره 12؛ 2015)، (MEDLINE (Ovid (از 1946 تا 31 دسامبر 2015)، (Embase (Elsevier (از 1974تا 31 دسامبر 2015)، (AMED (Ovid (از 1985 تا 31 دسامبر 2015)، زیرساخت ملی دانش چین (CNKI ؛Chinese National Knowledge Infrastructure) (از 1979 تا 31 دسامبر 2015) و پایگاه اطلاعاتی مقالات تمام‌متن منتشر شده در ژورنال‌های علمی چین (CQVIP ؛Chinese Scientific Journals full text database) (از 1989 تا 31 دسامبر 2015)، دیسک زیست‌پزشکی چین (China Biology Medicine disc) (از 1979 تا 31 دسامبر 2015) و (WanFang ؛Wanfang Data Knowledge Service Platform) (از 1998 تا 31 دسامبر 2015) به جست‌وجو پرداختیم.

معیارهای انتخاب
ما کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای (RCT ؛Randomised Controlled Trials) را وارد مطالعه مروری کردیم که به مقایسه آستراگالوس خوراکی به عنوان داروی گیاهی خالص (sole) چینی با پلاسبو برای پیشگیری از اپیزودهای تکرارشونده عفونت‌های حاد دستگاه تنفسی در کودکان پرداخته بودند.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
ما از روش‌های استاندارد روش‌شناسی گروه کاکرین برای این مطالعه مروری استفاده کنیم. ما برای شناسایی مطالعات مرتبط نتایج جست‌وجو را مورد بررسی قرار دادیم. ما برنامه‌ریزی کردیم که برای استخراج داده‌ها از فرم‌های استانداردشده استفاده شود، موارد اختلاف از طریق مباحثه مرتفع و خطر سوگیری (Bias) با استفاده از ابزار «خطر سوگیری» کاکرین بررسی شود. ما برنامه‌ریزی کردیم که برای تجزیه و تحلیل داده‌های پیوسته از میانگین تفاوت (MD) یا میانگین تفاوت استاندارد (SMD) و برای داده‌های دوتایی از خطر نسبی (RR) یا نسبت شانس بروز (OR)، هر دو با 95% فواصل اطمینان (CI) استفاده شود.
نتایج اصلی
ما 6080 رکورد را شناسایی کردیم: 3352 رکورد از پایگاه‌های اطلاعاتی انگلیسی زبان، 2724 رکورد از پایگاه‌های اطلاعاتی چینی و 4 رکورد هم از سایر منابع به دست آمدند. بعد از اولین غربالگری و حذف رکوردهای تکراری، ما 120 مقاله تمام‌متن برای بررسی به دست آوردیم. از این تعداد، 21 مقاله از نوع کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده نبودند؛ 55 مقاله با معیارهای ورود مطالعه مطابقت نداشتند زیرا: شرکت‌کنندگان بالای 14 سال سن داشتند؛ تعریف ارائه شده را در این مقالات اپیزودهای تکرارشونده یا عودکننده شامل نمی‌شد؛ استفاده از ترکیب آستراگالوس جز مداخلات نبود؛ ترکیب آستراگالوس اگرچه در فرمول روش‌های درمانی وجود داشت اما به صورت یک عامل خالص مورد استفاده قرار نگرفته بود؛ ترکیب آستراگالوس به صورت خوراکی تجویز نشده بود؛ یا آستراگالوس به جای پیشگیری از بروز عفونت‌ حاد دستگاه تنفسی برای درمان این عفونت مورد استفاده قرار گرفته بود. بیشتر از 44 مطالعه اگرچه با سایر معیارهای ورود مطابقت داشتند، اما به دلیل اینکه از بازوی کنترل شده با پلاسبو استفاده نکرده بودند، از مطالعه خارج شدند.
هیچ یک از کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده با معیارهای ورود مطابقت نداشتند.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
برای فراهم کردن امکان بررسی اثربخشی و ایمنی آستراگالوس خوراکی، به عنوان مداخله منحصربه‌فرد برای پیشگیری از عفونت‌های حاد دستگاه تنفسی در کودکان زیر 14 سال شواهد کافی به دست نیاوردیم.
خلاصه به زبان ساده
آیا آستراگالوس خوراکی (هوانگ چی) می‌تواند از بروز عفونت‌های حاد تکرار شونده دستگاه تنفسی در کودکان پیشگیری کند؟
سوال مطالعه مروری
ما شواهد موجود را درباره مزایا و مضرات آستراگالوس خوراکی (oral Astragalus) که به تنهایی برای پیشگیری از بروز اپیزودهای تکرارشونده عفونت‌های حاد دستگاه تنفسی (ARTI ؛acute respiratory infections) در کودکان زیر 14 سال، در مقایسه با یک درمان ساختگی (dummy treatment) استفاده شده بودند، مورد بررسی قرار دادیم.

پیشینه
بسیاری از روش‌های درمان برای پیشگیری از بروز عفونت‌های حاد دستگاه‌ تنفسی، به ویژه در کودکان به کار گرفته می‌شوند. آستراگالوس، یک روش درمان گیاهی در دسترس و با موارد استفاده گسترده است که در طول هزاران سال در چین برای کمک به پیشگیری از عفونت‌های حاد دستگاه تنفسی مورد استفاده قرار می‌گرفته است. اعتقاد بر آن است که این روش سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند. تقریبا 1 نفر از هر 5 کودک عفونت‌های حاد تکرارشونده دستگاه تنفسی را تجربه می‌کنند و درمان تا سقف 75% استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های تجویز شده را برای کودکان تشکیل می‌دهد. از آن‌جایی که بیشتر عفونت‌های حاد دستگاه تنفسی از طریق ویروس‌ها ایجاد می‌شوند، آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان این بیماری‌ها اثربخش نیستند.

تاریخ جست‌جو
ما منابع علمی را تا 31 دسامبر 2015 جست‌وجو کردیم.

ویژگی‌های مطالعه
ما 6080 رکوردی را که به صورت بالقوه مرتبط بودند شناسایی کردیم. بعد از حذف رکوردهای تکراری، و رکوردهایی که با معیارهای ورود به مطالعه مطابقت نداشتند، 120 مطالعه تمام متن به دست آوردیم. ما به دقت این مطالعات را از نظر امکان ورود به مطالعه مروری بررسی کردیم. ما بیشتر مطالعات را از مطالعه مروری خارج کردیم زیرا: آن‌ها معیارهای تشخیصی مبهمی را ارائه کرده بودند؛ ترکیب آستراگالوس یا سایر عوامل مورد استفاده قرار گرفته بود؛ یا آستراگالوس با یک درمان ساختگی مقایسه شده بود. هیچ‌یک از مطالعات با معیارهای ورود به مطالعه ما مطابقت نداشتند و بنابراین ما نمی‌توانستیم هیچ نتیجه‌ای را تجزیه و تحلیل کنیم.

منابع تامین مالی مطالعه
ما نتوانستیم منابع تامین مالی مطالعه را بررسی کنیم.

نتایج اصلی
ما هیچ مطالعه‌ای را به دست نیاوردیم که به مقایسه استفاده از آستراگالوس خوراکی به تنهایی با یک درمان ساختگی برای پیشگیری از بروز اپیزودهای تکرارشونده عفونت حاد دستگاه تنفسی در کودکان زیر 14 سال پرداخته باشد. برای ایجاد امکان ارزیابی در آینده، به مطالعات انجام شده و گزارش شده با طرح‌ریزی خوب که به بررسی دقیق این موضوع پرداخته باشند، نیاز است.

کیفیت شواهد
ما نتوانستیم کیفیت شواهد را بررسی کنیم.

(1079 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (55 دریافت)    

پذیرش: 1394/10/10 | انتشار: 1395/9/11