جلد 2016 -                   جلد 2016 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


پیشینه
افراد مبتلا به بیماری کلیوی مرحله انتهایی، میزان بالایی از عوارض قلبی‌عروقی دارند. کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (RCT؛ Randomised Controlled Trials) در رابطه با درمان‌های پائین‌آورنده سطح هموسیستئین، کاهشی را در میزان عوارض قلبی عروقی در جمعیت عمومی نشان نمی‌دهند. افراد مبتلا به بیماری کلیوی مقدار هموسیستئین بالایی دارند و ممکن است مکانیسم‌های متفاوتی از بیماری قلبی عروقی داشته باشند. ما یک مطالعه مروری سیتماتیک انجام دادیم تا اثرات درمان‌های پائین‌آورنده هموسیستئین خون را در افراد مبتلا به CKD بررسی کنیم.
اهداف
ارزیابی مزایا و مضرات درمان پایین‌آورنده هموسیتئین (فولیک اسید، ویتامین B6، ویتامین B12 ) روی مرگ‌و‌میر به هر علت و میزان عوارض قلبی‌عروقی در بیماران با ESKD.
روش های جستجو
ما مرکز ثبت تخصصی کلیه و پیوند در کاکرین (Cochrane Kidney and Transplant's Specialised Register) را تا 25 ژانویه 2016 جست‌وجو کردیم و این کار را از طریق تماس با متخصص اطلاعات با استفاده از جست‌وجوی واژگان مربوط به این مطالعه مروری انجام دادیم.
معیارهای انتخاب
مطالعاتی را انتخاب کردیم که در آن‌ها حداقل 100 فرد مبتلا به ESKD در سال پیگیری شده بودند. در این مطالعات اثرات درمان‌هایی بررسی شده بود که ویژگی‌ پائین‌آورندگی هموسیستئین را دارند.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
دو نویسنده به طور مستقل داده‌ها را با استفاده از فرم‌های استاندارد استخراج کردند. پیامد اولیه، مرگ‌ومیر ناشی از عوارض قلبی عروقی بود. پیامدهای ثانویه عبارت ‌بودند از: همه علل مرگ‌ومیر، بروز بیماری قلبی عروقی (انفارکتوس قلبی کشنده و غیرکشنده و coronary revascularization) بیماری مغزی عروقی (سربرو‌واسکولار) (استروک و cerebrovascular revascularisation)، بیماری عروق محیطی (آمپوتاسیون اندام تحتانی)، بیماری ترومبوآمبولیک وریدی (ترومبوز ورید عمقی و آمبولی ریوی) ترومبوز مسیر دیالیز (dialysis access) و عوارض جانبی.
نتایج اصلی
ما 6 مطالعه را انتخاب کردیم که داده‌های به دست آمده را از 2452 شرکت‌کننده مبتلا به ESKD گزارش کرده بودند. مداخلات بررسی شده، اسید فولیک با یا بدون ویتامین‌های دیگر (ویتامین B6، ویتامین B12) بود. میانگین سنی شرکت‌کنندگان 48 تا 65 سال بود و نسبت شرکت‌کنندگان مرد از 50 درصد تا 98 درصد متفاوت بود. درمان پائین‌آورنده هموسیستئین احتمالا هیچ اثری بر مرگ‌ومیر قلبی عروقی ندارد یا اثر آن ناچیز است (4 مطالعه؛ 1186 شرکت‌کننده؛ RR: 0.93؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.70 تا 1.22) شواهدی از ناهمگونی درمیان مطالعات انتخاب شده وجود نداشت (I² = 0%). درمان پائین آورنده هموسیتئین هیچ اثری بر مرگ‌ومیر به هر علت یا هر پیامد ثانویه دیگر در این بررسی ندارد یا اثر آن ناچیز است. تجزیه و تحلیل «زیرگروه مشخص» (prespecified subgroup) و «تجزیه و تحلیل حساسیت» (sensitivity analyses)1 هیچ تفاوتی نداشتند و یا تفاوت آن‌ها خیلی کم بود. عوارض جانبی گزارش‌شده کم و خفیف بود و افزایشی نیز در بروز عوارض جانبی ناشی از درمان‌های پائین‌آورنده هموسیتئین وجود نداشت (3 مطالعه؛ 1248 شرکت‌کننده؛ RR: 1.12؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 2.47 تا 0.51؛ I² = 0%). به طور کلی ارزیابی مطالعات مشخص کرد که در خطر پائین سوگیری (Bias) هستند و شواهدی از سوگیری انتشار وجود نداشت.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
درمان‌های پائین‌آورنده سطح هموسیتئین تاثیری بر کاهش مرگ‌ومیر (قلبی عروقی و هر علت دیگر) یا عوارض سربروواسکولار در میان افراد مبتلا به ESKD نداشتند.
خلاصه به زبان ساده
مداخلات برای کاهش سطح هموسیتئین پلاسما در بیماران دیالیزی
پیشینه
افراد با بیماری پیشرفته کلیوی غالبا بیماری قلبی دارند. بیماری قلبی شایعترین علت مرگ در این بیماران است. سطح بالای آمینواسید (هموسیتئین) در خون، عامل خطر بیماری قلبی در افراد مبتلا به بیماری پیشرفته کلیه است. درمان‌های کاهش‌دهنده هموسیتئین (فولیک اسید، ویتامین B6، ویتامین B12) غالبا استفاده می‌شود، اما مزایا و مضرات آن‌ها نامشخص است. هدف ما در این مطالعه مروری، ارزیابی مزایا و مضرات درمان‌های کاهش‌دهنده هموسیتئین در افراد مبتلا به بیماری پیشرفته کلیه بود که دیالیز می‌شدند.

ویژگی‌های مطالعه
ما 6 کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده را که شامل 2452 شرکت‌کننده با سن بین 48 و 65 سال بود از جست‌وجوی منابع مربوط، در ژانویه 2016 شناسایی کردیم و این مطالعات را تجزیه و تحلیل کردیم.

نتایج اصلی
ما دریافتیم که درمان‌های پائین‌آورنده هموسیتئین مزایایی برای سلامت قلب در افراد مبتلا به بیماری پیشرفته کلیوی تحت درمان با دیالیز، ندارد. این درمان‌ها دستاوردی در کاهش میزان مرگ ناشی از بیماری قلبی ندارند. با این حال درمان‌های پایین‌آورنده هموسیتئین عموماً قابل تحمل بودند و عوارض جانبی خفیفی داشتند.

کیفیت شواهد
به طور کلی مطالعات، کیفیت بالایی داشتند.
تجزیه و تحلیل زیر گروه مشخص: این نوع تجزیه و تحلیل قبل از هر نوع بررسی از داده‌ها انجام می‌شود. این تجزیه و تحلیل شامل مشخص کردن end point، ویژگی‌های baseline و روش آماری استفاده شده برای آزمون است.
تجزیه و تحلیل حساسیت: بررسی اینکه چگونه عدم قطعیت در خروجی مدل ریاضی یا سیستم می‌تواند به منابع مختلف عدم قطعیت در ورودی آن تقسیم شود.

(916 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (52 دریافت)    

پذیرش: 1394/11/5 | انتشار: 1395/3/11