جلد 2016 -                   جلد 2016 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Joke Bradt, Cheryl Dileo, Lucanne Magill, Aaron Teague. Music interventions for improving psychological and physical outcomes in cancer patients. 3. 2016; 2016
URL: http://cochrane.ir/article-1-720-fa.html
پیشینه
ابتلا به سرطان ممکن است موجب درد و رنج گسترده عاطفی، جسمی و اجتماعی شود. از مداخلات موسیقایی برای کاهش علائم و عوارض جانبی درمان در بیماران مبتلا به سرطان استفاده شده است.
اهداف
بررسی تاثیر و مقایسه اثرات موسیقی درمانی و مداخلات پزشکی موسیقایی در پیامدهای روانی و جسمی در افراد مبتلا به سرطان.
روش های جستجو
ما پایگاه کارآزمایی‌های بالینی ثبت شده کاکرین (CENTRAL ؛Cochrane Central Register of Controlled Trials)؛ شماره 1؛ 2016)؛ MEDLINE؛ Embase؛ CINAHL؛ PsycINFO؛ LILACS؛ Science Citation Index؛ CancerLit؛ CAIRSS؛ Proquest Digital Dissertations؛ ClinicalTrials.gov، کارآزمایی‌های کنترل شده در حال انجام، ثبت مطالعات موسیقایی (http://www.wfmt.info/Musictherapyworld) RILM،  و ثبت ملی پژوهش‌ها را جست‌وجو کردیم. ما تمام پایگاه‌های اطلاعاتی را، به جز دو مورد آخر، از زمان آغاز به کار تا ژانویه 2016 جست‌وجو کردیم، دو مورد آخر دیگر فعالیت ندارند، بنابراین ما آن‌ها را تا زمان پایان کارشان جست‌وجو کردیم. ما مجلات موسیقی درمانی را به صورت دستی جست‌وجو کردیم، فهرست منابع را ارزیابی و با کارشناسان تماس گرفتیم. هیچ محدودیت زبانی وجود نداشت.
معیارهای انتخاب
ما کلیه کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و شبه تصادفی‌سازی را در مورد مداخلات موسیقایی برای بهبود نتایج روانی و جسمی در بزرگسالان و کودکان بیمار مبتلا به سرطان در مطالعه مروری گنجاندیم. شرکت کنندگانی را که تحت بیوپسی و آسپیراسیون برای مقاصد تشخیصی قرار گرفته بودند، حذف کردیم.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
دو نویسنده مطالعه مروری به طور مستقل اطلاعات را استخراج و خطر ابتلا به سوگیری (Bias) را ارزیابی کردند. در مواردی که امکان داشت، ما نتایج را در متاآنالیز (meta-analysis) با استفاده از میانگین تفاوت (MD) و میانگین تفاوت استاندارد (SMD) ارائه دادیم. از نمرات پس‌آزمون استفاده کردیم. در مواردی که اختلاف پایه قابل‌توجه بود، ما از نمرات تغییر یافته استفاده کردیم.
نتایج اصلی
ما 22 کارآزمایی جدید را برای گنجاندن در این به‌روز‌رسانی شناسایی کردیم. در مجموع، شواهد این مطالعه مروری بر اساس 52 کارآزمایی با مجموع 3731 شرکت کننده است. ما مداخلات موسیقی درمانی ارائه شده را توسط متخصصان موسیقی‌درمانی، و همچنین مداخلات پزشکی موسیقایی، مثل گوش دادن به موسیقی پیشتر ضبط شده و ارائه شده توسط کادر پزشکی را در این مطالعه مروری گنجاندیم. ما 23 کارآزمایی را به عنوان کارآزمایی موسیقی درمانی و 29 مورد دیگر را به عنوان کارآزمایی‌های پزشکی موسیقایی دسته‌بندی کردیم.
نتایج پیشنهاد دهنده این بود که مداخلات موسیقایی ممکن است تاثیر مثبتی بر اضطراب در افراد با سرطان داشته باشد، با متوسط گزارش 8.54 واحد کاهش (95% فاصله اطمینان (CI): 12.04- تا 5.05-؛ 0.0001 > P) در مقیاس ایالتی اضطراب اسپلبرگر (STAI-S) (دامنه 20 تا 80) و 0.71 - واحد استاندارد کاهش (13 مطالعه؛ 1028 شرکت کننده؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.98 - تا 0.43 - ؛ 0.00001 > P؛ کیفیت شواهد پائین) در یک مقیاس اضطرابی دیگر، تاثیر متوسط تا قوی بود. نتایج همچنین پیشنهاد کننده این بودند که تاثیر مثبت نسبتا شدید بر افسردگی (7 مطالعه؛ 723 شرکت کننده؛ میانگین تفاوت استاندارد (SMD): 0.40 - ؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.74 - تا 0.06 - ؛ 0.02 = P؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین) وجود داشت اما به دلیل کیفیت بسیار پائین شواهد این پیامد، این نتیجه باید با احتیاط تفسیر شود. ما هیچ پشتیبانی برای تایید اینکه مداخلات موسیقایی در خلق و خو یا دیسترس تاثیر داشته، پیدا نکردیم.
مداخلات موسیقایی ممکن است به کاهش خفیفی در میزان ضربان قلب، میزان تنفس و فشار خون بی‌انجامد، اما به نظر نمی‌رسد تاثیری بر میزان اشباع اکسیژن خون بگذارد. ما تاثیر زیادی بر کاهش درد را یافتیم (7 مطالعه؛ 528 شرکت کننده؛ SMD؛ 0.91 - ؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.46 تا 0.36 - ؛ 0.001 = P؛ کیفیت شواهد بسیار پائین). به‌علاوه، مداخلات موسیقایی تاثیر خفیف تا متوسطی بر خستگی داشت (6 مطالعه؛ 253 شرکت کننده؛ SMD؛ 0.38 - ؛ 95% فاصله اطمینان (CI)؛ 0.72 - تا 0.04 - ؛ 0.03 = P؛ کیفیت شواهد پائین)، اما ما شواهد قوی برای بهبود عملکرد فیزیکی نیافتیم. نتایج نشانگر تاثیرات عمیق مداخلات موسیقایی بر کیفیت زندگی بیماران (QoL) بود، اما نتایج در میان مطالعات مختلف بسیار متنوع بود، و تجمیع اندازه تاثیرات برای مطالعات موسیقی پزشکی و موسیقی درمانی همراه با فاصه اطمینان گسترده بود (SMD؛ 0.98؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.36 - تا 2.33؛ 0.15 = P؛ کیفیت شواهد پائین). مقایسه بین مداخلات موسیقی درمانی و موسیقی پزشکی بیانگر تاثیر متوسط مداخلات موسیقی درمانی برای کیفیت زندگی بیماران (QoL) (3 مطالعه؛ SMD؛ 0.42؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.06 تا 0.78؛ 0.02 = P؛ کیفیت شواهد بسیار پائین) بود، اما برای مداخلات موسیقی پزشکی تاثیری نیافتیم. مقایسه بین مطالعات موسیقی درمانی و موسیقی پزشکی برای اضطراب، افسردگی و خلق و خو هم ممکن بود، اما ما هیچ تفاوتی بین این دو نوع مداخلات در این پیامدها نیافتیم.
نتایج حاصل از یک مطالعه منفرد نشان می‌دهد که گوش دادن به موسیقی هم ممکن است نیاز به داروهای بی‌هوشی و مسکن و همچنین مدت زمان ریکاوری و طول مدت بستری را کاهش دهد، اما تحقیقات بیشتری برای این پیامدها مورد نیاز است.
ما نمی‌توانیم هیچ نتیجه‌گیری دقیقی در مورد تاثیرات مداخلات موسیقایی بر پیامدهای عملکرد ایمونولوژیک، مقابله، انعطاف‌پذیری یا نتایج ارتباطی داشته باشیم، به‌خاطر اینکه یا نمی‌توانستیم نتایج حاصل از مطالعات را شامل این نتایج تجمیع کنیم، یا این‌که فقط یک مطالعه را شناسایی کرده بودیم. برای سلامت معنوی، ما هیچ شواهدی از تاثیر در نوجوانان و جوانان نیافتیم، و نمی‌توانیم هیچ‌گونه نتیجه‌گیری در بزرگسالان داشته باشیم. اکثریت مطالعات گنجانده شده در این به‌روزرسانی مطالعه با احتمال بالای سوگیری همراه بودند، و برای همیت کیفیت شواهد پائین بود.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
این مطالعه مروری نشان می‌دهد که مداخلات موسیقایی ممکن است تاثیرات مفیدی بر اضطراب، درد، خستگی و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به سرطان داشته باشد. علاوه بر این، موسیقی ممکن است تاثیر کمی در تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس و فشار خون داشته باشد. اکثریت کارآزمایی‌ها در معرض خطر بالای سوگیری بودند و بنابراین، این نتایج لازم است که با احتیاط تفسیر شوند.
خلاصه به زبان ساده
آیا مداخلات موسیقی برای بیماران مبتلا به سرطان مفید است؟
پیشینه
سرطان ممکن است به میزان زیادی باعث ایجاد درد و رنج عاطفی، جسمی و اجتماعی شود. در حال حاضر، مراقبت از سرطان به‌طور فزاینده‌ای همراه با مداخلات روانی اجتماعی شده تا کیفیت زندگی بهبود یابد. مداخلات موسیقی‌درمانی و موسیقی پزشکی برای کاهش علائم و درمان عوارض جانبی و رسیدگی به نیازهای روانی - اجتماعی در افراد مبتلا به سرطان استفاده شده است. در مداخلات موسیقی پزشکی، بیمار به سادگی به موسیقی از پیش ضبط شده که توسط یک متخصص پزشکی ارائه می‌شود، گوش می‌کند. موسیقی‌درمانی اما نیاز به اجرای یک مداخله موسیقی توسط یک درمانگر موسیقی آموزش‌دیده، یک روند درمانی و استفاده از تجارب موسیقی متناسب با شخص، دارد.

هدف از مطالعه مروری
این مطالعه مروری به‌روزرسانی از یک مطالعه مروری قبلی کاکرین در سال 2011 است، که شامل 30 مطالعه بود و از تاثیر مداخلات موسیقایی در چند مورد از پیامدهای روحی و جسمی پشتیبانی می‌کرد. برای این به‌روزرسانی، ما کارآزمایی‌های اضافی را که تاثیر مداخلات موسیقایی را بر پیامدهای روانی و جسمی در افراد مبتلا به سرطان بررسی کرده بودند، جست‌وجو کردیم. ما مطالعات منتشر شده و در حال انجام را تا ژانویه 2016 جست‌وجو کردیم. ما تمام مطالعاتی را که در آن‌ها موسیقی درمانی یا موسیقی پزشکی با درمان استاندارد به تنهایی یا مراقبت استاندارد همراه با سایر درمان‌ها و یا پلاسبو مقایسه شده بود، در نظر گرفتیم.

یافته‌های اصلی چه هستند؟
ما 22 مطالعه جدید را شناسایی کردیم، بنابراین شواهد این به‌روزرسانی در حال حاضر بر 52 مطالعه با 3731 شرکت کننده است. این یافته‌ها پیشنهاد می‌کند که مداخلات موسیقی‌درمانی و موسیقی پزشکی ممکن است تاثیرات مفیدی بر اضطراب، درد، خستگی، تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس و میزان فشار خون در افراد مبتلا به سرطان داشته باشد. به دلیل کیفیت بسیار پائین شواهد برای افسردگی، مشخص نیست مداخلات موسیقی چه تاثیراتی ممکن است داشته باشند. موسیقی درمانی ممکن است کیفیت زندگی بیماران را بهبود بخشد اما این برای موسیقی پزشکی صادق نیست. ما شواهدی نیافتیم که مداخلات موسیقی باعث بهبود خلق و خو، اضطراب و یا عملکرد جسمی، شود، اما تنها چند کارآزمایی این پیامدها را مطالعه قرار داده بودند. ما نمی‌توانیم هیچ نتیجه‌گیری در مورد تاثیر مداخلات موسیقی بر عملکرد ایمونولوژیک، مقابله، انعطاف‌پذیری یا پیامدهای ارتباطات داشته باشیم چرا که به اندازه کافی مطالعاتی که به این جنبه‌ها بپردازد، وجود ندارد. بنابراین، به تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.
هیچ عوارض جانبی از مداخلات موسیقی گزارش نشده است.

کیفیت شواهد
اغلب کارآزمایی‌ها در معرض خطر بالای سوگیری بودند، بنابراین این نتایج باید با احتیاط تفسیر شوند. ما هیچ تضاد منافعی در مطالعات گنجانده شده شناسایی نکردیم.

نتیجه‌گیری چیست؟
ما نتیجه می‌گیریم که مداخلات موسیقایی ممکن است تاثیرات مفیدی بر اضطراب، درد، خستگی و کیفیت زندگی (QOL) در افراد مبتلا به سرطان داشته باشد. علاوه بر این، موسیقی ممکن است تاثیر مثبت اندکی در ضربان قلب، تعداد تنفس و فشار خون داشته باشد. کاهش اضطراب، خستگی و درد نتایج مهمی برای افراد مبتلا به سرطان هستند، چرا که آن‌ها بر سلامت و کیفیت زندگی به طور کلی تاثیر می‌گذارند. بنابراین، ما گنجاندن مداخلات موسیقی‌درمانی و موسیقی پزشکی را در مراقبت روانی اجتماعی سرطان‌ها توصیه می‌کنیم.

(1394 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (72 دریافت)    

پذیرش: 1394/10/11 | انتشار: 1395/5/25