جلد 2016 -                   جلد 2016 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Wahyu Wulaningsih, Ardyan Wardhana, Johnathan Watkins, Naomi Yoshuantari, Dimitra Repana, Mieke Van Hemelrijck. Irinotecan chemotherapy combined with fluoropyrimidines versus irinotecan alone for overall survival and progression-free survival in patients with advanced and/or metastatic colorectal cancer. 3. 2016; 2016
URL: http://cochrane.ir/article-1-233-fa.html
پیشینه
شیمی‌درمانی، درمان انتخابی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال (CRC؛ colorectal cancer) پیشرفته یا متاستاتیک است که در آن‌ها رزکسیون جراحی متاستازها یک گزینه درمانی نیست. ایرینوتکان (IRI؛ irinotecan) و فلوروپیریمیدین‌ها (fluoropyrimidines) هر دو به طور معمول خط اول یا دوم رژیم‌های شیمی‌درمانی در این افراد هستند. به هرحال، مشخص نیست آیا ترکیب این داروها بر تجویز ایرینوتکان به تنهایی ارجحیت دارد یا خیر.
اهداف
مقایسه اثربخشی و ایمنی دو رژیم شیمی‌درمانی، مونوتراپی ایرینوتکان یا ایرینوتکان همراه با فلوروپیریمیدین‌ها، برای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال پیشرفته یا متاستاتیک، زمانی که به عنوان درمان خط اول یا خط دوم تجویز شوند.
روش های جستجو
ما پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی زیر را برای یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده جست‌وجو کردیم: ثبت تخصصی گروه سرطان کولورکتال در کاکرین (Cochrane Colorectal Cancer Group Specialised Register) (13 ژانویه 2016)، پایگاه کارآزمایی‌های بالینی ثبت‌شده کاکرین (CENTRAL؛ Cochrane Central Register of Controlled Trials) (کتابخانه کاکرین (The Cochrane Library) شماره 12؛ 2016)، Ovid MEDLINE (از 1950 تا 13 ژانویه 2016)، Ovid EMBASE (از 1974 تا 13 ژانویه 2016)، کارآزمایی‌های در حال انجام ثبت‌شده، استنادهای انجام شده در منابع مکتوب مرتبط و مجموعه مقالات کنفرانس‌های برگزار شده در زمینه‌های مرتبط (بیومد سنترال و کنفرانس‌های Medscape). در صورت لزوم با نویسندگان اصلی یا پژوهشگران تمام مطالعات مرتبط و تمام افراد متخصص در این زمینه تماس گرفته شد. جست‌وجو در ژانویه 2016 یک مطالعه واجد شرایط را تشخیص داد، یک کارآزمایی اصلی که فعلا به صورت خلاصه معرفی شده است، در به‌روز‌رسانی این مطالعه مروری مورد توجه قرار خواهد گرفت.
معیارهای انتخاب
کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (RCTs؛ Randomized Controlled Trials) که اثربخشی و ایمنی ترکیب شیمی‌درمانی IRI با فلوروپیریمیدین را در مقایسه با IRI به تنهایی، در درمان بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال پیشرفته یا متاستاتیک، بدون توجه به خط‌بندی درمان بررسی کردند.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
واجد شرایط بودن مطالعه و کیفیت روش‌شناسی آن به طور مستقل توسط دو نویسنده مطالعه مروری بررسی شد و هرگونه اختلاف‌نظری توسط نویسنده سوم حل شد. داده‌های گردآوری شده از مطالعات کمی و کیفی با استفاده از نرم‌افزار آماری همکاری کاکرین .5.3 RevMan بررسی و تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج اصلی
پنج مطالعه با مجموع 1726 شرکت‌کننده در این مطالعه مروری جای گرفتند. جست‌وجوی پیشرفته، منجر به یافتن یک مطالعه اضافی در حال انجام شد، که نتایج آن در این مطالعه مروری جای نگرفت. در میان پنج مطالعه انتخاب‌شده، هیچ کاهشی در میزان مورتالیتی با تمام علل در گروه ترکیب دیده نشد، با خلاصه نسبت خطر (HR)؛ 0.91؛ (95% فاصله اطمینان (CI): 0.81 تا 1.02). میزان بقای بدون پشرفت بیماری بیشتری در گروه درمان شده با شیمی‌درمانی ترکیبی دیده شد (HR؛ 0.68؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.53 تا 0.87). به هرحال این نتایج ممکن است با توجه به یافته‌های مطالعه درمان تک دارویی در خط اول تغییر کند.
کیفیت شواهد برای بقای کلی، پائین و برای بقای بدون پیشرفت بیماری متوسط بود که به طور عمده ناشی از محدودیت‌های مطالعه و کمبود اطلاعات در مورد شیوه‌های تصادفی‌سازی و پنهان‌سازی تخصیص بود.
احتمال بالای بروز پیامدهای توکسیک درجه 3 و 4 اسهال و درجه 1 و 2 آلوپسی، و احتمال پایین درجه 3 و 4 نوتروپنی در گروه کنترل در مقایسه با گروه مداخله دیده شد. شواهد توکسیستی از پائین تا متوسط ارزیابی شدند.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
هیچ منفعت کلی در مورد بقای کلی با استفاده از درمان ایرینوتکان همراه با فلوروپیریمیدین‌ها در مقایسه با ایرینوتکان به تنهایی دیده نشده است، برای همین هر دو رژیم همچنان درمان‌های مناسبی در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال پیشرفته یا متاستاتیک به شمار می‌روند. با توجه به کیفیت پائین و متوسط شواهد، مطالعات آینده با تعداد بیماران کافی در هر گروه درمانی مورد نیاز است تا فواید مشاهده شده در بقای بدون پیشرفت بیماری با ترکیب ایرینوتکان همراه با فلوروپیریمیدین‌ها توضیح داده شود.
خلاصه به زبان ساده
شیمی‌درمانی با ایرینوتکان همراه با فلوروپیریمیدین‌ها در مقایسه با ایرینوتکان به تنهایی
پیشینه
بیماران مبتلا به سرطان‌های کولورکتال (CRC) غیرقابل جراحی به احتمال زیاد شیمی‌درمانی را به عنوان خط اول درمان دریافت می‌کنند. ایرینوتکان (IRI) و فلوروپیریمیدین‌ها دو نمونه از داروهایی هستند که به تنهایی یا به عنوان یکی از داروهای رژیم درمانی چنددارویی به طور گسترده در این زمینه استفاده می‌شوند.

اهداف
در حال حاضر، کمبود شواهد در مورد مقایسه ایرینوتکان همراه فلوروپیریمیدین‌ها با ایرینوتکان به تنهایی وجود دارد. بنابراین هدف این مطالعه مروری این بود که این دو درمان در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال پیشرفته یا متاستاتیک مقایسه شوند.

تحقیقات و ویژگی‌های مطالعه
ما کلیه منابع را تا 13 ژانویه 2016 جست‌وجو کردیم. ما پنج کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده با 1726 شرکت‌کننده یافتیم که ایرینوتکان همراه با فلوروپیریمیدین‌ را با ایرینوتکان به تنهایی مقایسه کرده بودند. جست‌وجو در ژانویه 2016، یک مطالعه در حال انجام دیگر را هم نشان داد که نتایج آن در این مطالعه مروری به کار گرفته نشد.
این مطالعه مروری، ایرینوتکان همراه با فلوروپیریمیدین‌ را با ایرینوتکان به تنهایی از نظر بقای کلی، بقای بدون پیشرفت بیماری، توکسیسیتی، میزان پاسخ و کیفیت کلی زندگی مقایسه کرد.

نتایج اصلی
شواهدی مبنی بر اینکه برتری ایرینوتکان را همراه با فلوروپیریمیدین‌ به ایرینوتکان به تنهایی نشان دهد، در دسترس نیست، اما نتایج ما در مورد بقای کلی به دلیل تعداد مطالعات در دسترس محدود بود. میزان بقای بدون پیشرفت طولانی‌تری با اضافه شدن فلوروپیریمیدین‌ به ایرینوتکان دیده شد. بر اساس شواهد فعلی، به نظر می‌رسد هم ترکیب این دو دارو و هم داروی ایرینوتکان به تنهایی تاثیر یکسانی بر بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال پیشرفته یا متاستاتیک دارند. بیماران گروه مداخله در مقایسه با بیمارانی که ایزینوتکان به تنهایی دریافت کرده بودند، با احتمال کمتری به سمت اسهال درجه 3 یا 4 و آلوپسی درجه 1 یا 2 می‌رفتند.

کیفیت شواهد
کیفیت شواهد این مطالعات که افزایش بقای کلی بیماران را با اضافه کردن فلوروپیریمیدین‌ به ایرینوتکان در این مطالعات پیشنهاد می‌داد، متوسط بود. به‌هرحال این یافته‌ها باید توسط کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی با کیفیت بالای بزرگتری تایید شوند.

(2071 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (77 دریافت)    

پذیرش: 1394/10/23 | انتشار: 1394/11/23