جلد 2017 -                   جلد 2017 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bowen Jiang, Kaisorn Chaichana, Anand Veeravagu, Steven D Chang, Keith L Black, Chirag G Patil. Biopsy versus resection for the management of low-grade gliomas. 3. 2017; 2017
URL: http://cochrane.ir/article-1-2087-fa.html
پیشینه
این مرور نسخه به‌روزرسانی‌شده از مطالعه مروری اصلی کاکرین است که در سال 2013، شماره 4 منتشر شده بود.
گلیوما‌ها با درجه پایین (LGGs ؛low‐grade gliomas) گروهی از نئوپلاسم‌های اولیه مغزی با سرعت رشد پایین هستند. بیمارانی که به لحاظ بالینی و بر اساس نتایج رادیوگرافی مشکوک به داشتن LGG هستند، 2 گزینه جراحی اولیه پیش‌رو دارند که عبارتند از بیوپسی یا رزکسیون. بیوپسی می‌تواند تشخیص هیستولوژیکال را با حداقل خطر فراهم کند، اما درمان مستقیمی پیشنهاد نمی‌کند. رزکسیون ممکن است دارای مزایای اضافی از جمله افزایش بقا و تاخیر در عود تومور باشد، اما با خطر بالاتری از مرگ‌ومیر ناشی از جراحی رابطه داشته باشد. مباحثه درباره نقش بیوپسی در مقابل رزکسیون و پیامدهای بالینی نسبی برای مدیریت LGG پابرجاست.
اهداف
ارزیابی اثربخشی بالینی بیوپسی در مقایسه با رزکسیون بر پایه جراحی در بیماران دارای یک ضایعه جدید و مشکوک به LGG.
روش های جستجو
برای اولین نسخه مطالعه مروری در سال 2012 این پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیک جست‌وجو شدند: پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (CENTRAL ؛Cochrane Central Register of Controlled Trails) (2012، شماره 11)؛ MEDLINE (1950 تا نوامبر، هفته 3، 2012) و Embase (1980 تا هفته 46، 2012). برای این نسخه به‌روزرسانی‌شده، این پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیک جست‌وجو شدند: CENTRAL (2016، شماره 5)؛ MEDLINE (نوامبر 2012 تا جون، هفته 3، 2016) و Embase (نوامبر 2012 تا 2016، هفته 26). تمامی مقالات مرتبط در PubMed با استقاده از گزینه «مقالات مرتبط» شناسایی شدند. ما همچنین منابع علمی خاکستری و منتشرنشده شامل متارجیستر- ISRCTN کارآزمایی‌های کنترل‌شده، Physicians Data Query و ClinicalTrials.gov را برای شناسایی کارآزمایی‌های در حال اجرا جست‌وجو کردیم.
معیارهای انتخاب
ما برنامه‌ریزی کردیم که بیماران را از هر گروه سنی و مشکوک به LGG داخل جمجعه‌ای وارد مرور کنیم که در کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده (RCT ؛randomised controlled trail) یا کارآزمایی بالینی کنترل‌شده (CCT) بیوپسی شده یا تحت عمل رزکسیون قرار گرفته بودند. بیمارانی که به دلیل داشتن LGG، پیش‌تر تحت عمل رزکسیون، رادیوتراپی، یا کموتراپی قرار گرفته بودند، از مرور خارج شدند. سنجه‌های پیامدی عبارت بودند از: بقای کل (OS ؛overall survival)، بقای عاری از پیشرفت بیماری (PFS ؛progression‐free survival)، بقای مستقل‌بودن به لحاظ کارکردی (FIS ؛functionally independent survival)، رویدادهای جانبی، کنترل علائم، و کیفیت زندگی (QOL).
گردآوری و تحلیل داده‌ها
در مجموع 1375 استناد به‌روزشده جست‌وجو و از نظر ارتباط محتوایی آن‌ها با موضوع مطالعه به صورت انتقادی تجزیه‌و‌تحلیل شدند. این کار توسط 2 نویسنده مرور به صورت مستقل انجام شد. جست‌وجوی اصلی در پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیک منجر به شناسایی مجموعا 2764 استناد شده بود. در مجموع، 4139 استناد برای این نسخه به‌روزشده از مطالعه مروری به صورت انتقادی تجزیه‌و‌تحلیل شدند.
نتایج اصلی
هیچ RCT جدیدی از بیوپسی یا رزکسیون برای LGG شناسایی نشدند. هیچ مطالعه اضافی غیرتصادفی‌سازی شده و فاقد شرایط لازم (NRS) در این نسخه به‌روزشده از مطالعه مروری وارد نشد. 20 مطالعه دیگر که فاقد شرایط لازم بودند، علی‌رغم عدم انطباق با معیارهای از پیش تعریف‌شده، پیش‌تر برای تجزیه‌و‌تحلیل‌های بیش‌تر بازیابی شده بودند. 10 مطالعه گذشته‌نگر یا از نوع مرور منابع علمی (literature reviews) بودند. 3 مطالعه آینده‌نگر بودند، اگرچه به عود تومور، تجزیه‌و‌تحلیل ولومومتریک (volumetric analysis) و گستره رزکسیون (extent of resection) محدود شده بودند. 1 مطالعه از نوع کوهورت موازی مبتنی بر جمعیت (population‐based parallel cohort) در نروژ بود، اما از نوع RCT نبود. 4 کارآزمایی از نوع RCT بودند، با وجود این بیماران از نظر رژیم‌های متنوع رادیوتراپی و برای ارزیابی زمان‌بندی و دوز رادیاسیون (radiation) به صورت تصادفی در گروه‌ها قرار گرفته بودند. 1 RCT از نوع گلیومای با درجه بالا (HGGs ؛high‐grade gliomas) بود و از درجه پایین نبود. نهایتا، 1 RCT جست‌وجوی عصبی را مبتنی بر تصویربرداری تنسور انتشار (diffusion tensor imaging (DTI)‐based neuro‐navigation) برای رزکسیون بر پایه جراحی ارزیابی کرده بود.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
از زمان انتشار آخرین نسخه از این مطالعه مروری، هیچ مطالعه جدیدی برای ورود به مرور شناسایی نشده و در حال حاضر، هیچ RCT یا CCT در دسترس نیستند که بر مبنای آن بتوان تصمیمات بالینی قطعی به‌عمل آورد. بنابراین، تا زمانی که شواهد بیش‌تری در دسترس قرار بگیرند، پزشکان باید به صورت اختصاصی با هر مورد مواجه شده و برای هر مداخله خطر‌ها و مزایای آن را لحاظ کنند. به نظر می‌رسد برخی از مطالعات گذشته‌نگر و مطالعات آینده‌نگر غیرتضادفی‌سازی شده پیشنهاد می‌کنند که OS و کنترل تشنج به دنبال گسترده بالاتری از رزکسیون بهبود می‌یابد. برای تعین مزایای پیامدها برای بیوپسی در مقابل رزکسیون تحقیقات آتی می‌توانند روی RCT ها تمرکز کنند.
خلاصه به زبان ساده
نمونه‌برداری بر پایه جراحی یا برداشتن تومورهای مغزی گلیوما با درجه پایین
موضوع
گلیوماها با درجه پایین (LGGs ؛low‐grade gliomas ) تومورهای مغزی کمتر تهاجمی با سرعت رشد پایین هستند. بهینه‌ترین روش مدیریت بر پایه جراحی محل بحث است.

هدف مطالعه مروری
2 استراتژی مدیریت بر پایه جراحی (درمان) برای فرد مشکوک به LGG وجود دارد. این استراتژی‌ها عبارتند از بیوپسی (biopsy)، نمونه‌برداری بر پایه جراحی از مقدار کوچکی از بافت تومور، یا رزکسیون (resection)، حالتی که حداکثر مقدار ممکن از تومور به روش جراحی برداشته می‌شود. بافت‌های به دست آمده از هر 2 روش جراحی به صورت هیستولوژیکالی برای تشخیص قطعی نوع و درجه (شدت) تومور بررسی می‌شوند. هدف از این مطالعه مروری تعیین این است که کدام یک از بیوپسی یا رزکسیون بهترین استراتژی درمان هستند.

یافته‌های کلیدی
مباحثه زیادی درباره اینکه کدامیک از این تکنیک‌های جراحی برای بقای بیمار بهترین است، وجود دارد. ما تا جون 2016، در منابع علمی جست‌وجو کردیم. با وجود این، در حال حاضر هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده‌ای (RCTs) وجود ندارد که به بررسی بهترین رویه درمانی پرداخته باشد، فقط مطالعات گذشته‌نگر به بررسی چگونگی واکنش افراد به پروسیجرهایی پرداخته بودند که در گذشته اتفاق افتاده بود. بنابراین، در آینده برای تلاش و پاسخ به این پرسش، به RCT های بیش‌تری نیاز است.

کیفیت شواهد
 
ما نتوانستیم کیفیت شواهد را تعیین کنیم، زیرا هیچ مطالعه‌ای وارد مرور نشد و فقط شواهد با کیفیت پایین از مطالعات غیر RCT در دسترس است.

نتیجه‌گیری‌ها
هیچ کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده‌ای درباره این موضوع وجود ندارد؛ برخی مطالعات از نوع کارآزمایی‌های غیربالینی موسسات پیشنهاد کرده‌اند که بقای کل و کنترل تشنج به دنبال رزکسیون با گستردگی بالاتر بهبود می‌یابد. با وجود این، بهتر است پزشکان با هر مورد به صورت اختصاصی برخورد کرده و مزایا و خطر‌های بیوپسی را در مقابل رزکسیون بر پایه جراحی، و نیز ترجیح بیمار را در تصمیم‌گیری بالینی خود لحاظ کنند. عوامل پیش‌بین کننده (prognostic factors) از جمله سن بیمار، اندازه تومور، و موقعیت قرارگیری تومور و نیز پیامدهای بالقوه مرتبط با کیفیت زندگی بهتر است در فرآیند تصمیم‌گیری لحاظ شوند.
(499 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (46 دریافت)    

پذیرش: 1395/3/12 | انتشار: 1396/2/7