جلد 2016 -                   جلد 2016 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Pawel Posadzki, Nikolaos Mastellos, Rebecca Ryan, Laura H Gunn, Lambert M Felix, Yannis Pappas, et al . Automated telephone communication systems for preventive healthcare and management of long-term conditions. 3. 2016; 2016
URL: http://cochrane.ir/article-1-1954-fa.html
پیشینه
سیستم‌های تلفنی خودکار (ATCS) می‌توانند پیام‌های صوتی را ارسال و اطلاعات مربوط به سلامت را از بیماران با استفاده از صفحه کلید لمسی تلفن یا نرم افزار تشخیص صدا جمع‌آوری کنند. ATCS می تواند مکمل یا جایگزین تماس تلفنی بین متخصصین سلامت و بیماران باشد. چهار نوع مختلف ATCS وجود دارد: یک‌سویه (ارتباط یک طرفه، ارتباط صوتی غیرتعاملی)، سیستم پاسخ صوتی تعاملی (IVR)، ATCS با عملکردهای اضافی مانند دسترسی به متخصص برای درخواست مشاوره (ATCS Plus) و ATCS چند منظوره، جایی که تماس‌ها به عنوان بخشی از یک مداخله چند جزئی ارائه داده می‌شوند.
اهداف
ارزیابی اثرات ATCS برای پیشگیری از بیماری و مدیریت شرایط درازمدت بر تغییر رفتاری، نتایج بالینی، فرآیند، شناخت، بیمارمحور و عوارض جانبی.
روش های جستجو
ما 10 پایگاه اطلاعاتی الکترونیکی را جست‌وجو کردیم (پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین؛ MEDLINE؛ Embase؛ PsycINFO؛ (CINAHL) Cumulative Index to Nursing and Allied Healtrh Litretuer؛ Global Health؛ WHOLIS؛ LILACS؛ Web of Science و ASSIA)؛ سه منابع متون خاکستری (Dissertation Abstracts، Index to Theses، پایان‌نامه‌های دیجیتالی استرالیا)؛ و دو پایگاه ثبت کارآزمایی (www.controlled-trials.com؛ www.clinicaltrials.gov) برای مقالات منتشر شده بین سال‌های 1980 و جون 2015.
معیارهای انتخاب
کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده، خوشه‌ای و شبه تصادفی‌سازی شده، سری زمانی و قبل و بعد کنترل شده که به مقایسه مداخلات ATCS با هر نوع کنترل یا انواع دیگر ATCS پرداخته بودند، واجد شرایط برای گنجاندن در این مرور بودند. مطالعات در تمام شرایط، برای همه مصرف کنندگان / مراقبان، در هرگونه مراقبت‌های بهداشتی پیشگیرانه یا نقش مدیریتی وضعیت درازمدت واجد شرایط بودند.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
ما از روش‌های استاندارد کاکرین برای انتخاب و استخراج داده‌ها و ارزیابی مطالعات واجد شرایط استفاده کردیم.
نتایج اصلی
ما 132 کارآزمایی (N = 4،669،689) را وارد کردیم. مطالعات در سراسر مناطق مختلف بالینی انجام شد، و مقایسه‌های بسیاری را براساس ارزیابی انواع مختلف ATCS و گروه‌های مقایسه متغیر انجام داد. چهل و یک مطالعه ATCS را برای ارائه مراقبت‌های بهداشتی پیشگیرانه، 84 مورد برای مدیریت شرایط درازمدت و 7 مورد برای یادآوری قرار ملاقات‌ها ارزیابی کردند. ما اطمینان را به شواهد در درجه اول به دلیل خطر سوگیری (bias) برای بسیاری از پیامدها کاهش دادیم. ما خطر سوگیری را که برآمده از روندهای تخصیص بودند، برای بیش از نیمی از مطالعات در حد پائین و برای بقیه موارد نامشخص قضاوت کردیم. ما اغلب مطالعات را در معرض خطر نامشخص عملکرد یا سوگیری تشخیص به دلیل وضعیت کورشدگی تشخیص دادیم، در حالی که فقط 16 درصد مطالعات سوگیری کمی داشتند. به طور کلی، به دلیل داده‌های از دست رفته و گزارش‌های انتخابی پیامدها ، خطر سوگیری را نامشخص قضاوت کردیم.
برای مراقبت‌های پیشگیرانه، ATCS (ATCS Plus، IVR، unidirectional) احتمالا دریافت واکسیناسیون کودکان (خطر نسبی (RR): 1.25؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.18 تا 1.32؛ 5 مطالعه؛ N = 10,454؛ اطمینان متوسط) و به میزان کم‌تر در نوجوانان (RR: 1.06؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.02 تا 1.11؛ 2 مطالعه؛ N = 5725؛ اطمینان متوسط) را افزایش می‌دهد. تاثیر ATCS در بزرگسالان نامشخص است (RR: 2.18؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.53 تا 9.02؛ 2 مطالعه؛ N = 1743؛ اطمینان بسیار کم).
برای غربالگری، ATCS چند وجهی توانست میزان غربالگری سرطان پستان (RR: 2.17؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.55 تا 3.04؛ 3 مطالعه؛ N = 1013؛ اطمینان بالا) و سرطان کولورکتال (RR: 2.19؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.88 تا  2.55؛ 3 مطالعه؛ N = 1013؛ اطمینان بالا) را در مقابل مراقبت معمول افزایش دهد. هم‌چنین ممکن است میزان غربالگری اوستئوپورز را نیز افزایش دهد. مداخله ATCS Plus احتمالا باعث افزایش اندکی در غربالگری سرطان سرویکال خواهد شد (اطمینان متوسط)، اما اثرات آن بر غربالگری اوستئوپورز نامشخص است. سیستم‌های IVR احتمالا غربالگری CRC را دار 6 ماه (RR: 1.36؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.25 تا 1.48؛ 2 مطالعه؛ N = 16,915؛ اطمینان متوسط)، اما نه در 9 تا 12 ماه، با احتمالا احتمال کم یا بدون تاثیر ​IVR (RR: 1.05؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.99 تا 1.11؛ 2 مطالعه؛ 2599 شرکت‌کننده؛ اطمینان متوسط)، یا ATCS یک‌سویه بر غربالگری سرطان پستان.
ارائه یادآوری‌های ملاقات از طریق IVR یا ATCS یک‌طرفه و ممکن است میزان حضور را در مقایسه با هیچ تماس (اطمینان کم) افزایش دهد. برای مدیریت طولانی‌مدت، پیروی از دارو یا آزمایش آزمایشی، شواهد کلی عمومی را در طول همه شرایط (25 مطالعات، داده‌ها ترکیب نشدند) فراهم کرد. ATCS چند متغیره در مقابل مراقبت‌های معمول اثرات متناقضی (مثبت و نامطمئن) را بر پایبندی داروها نشان می‌دهد. ATCS Plus احتمالا کمی (در مقابل کنترل، اطمینان متوسط) یا احتمالا (در برابر مراقبت معمولی؛ اطمینان متوسط)، پایبندی به مصرف دارو را بهبود می بخشد، اما ممکن است تأثیر کمی در پایبندی به انجام آزمایش (در مقابل کنترل) داشته باشد. احتمالا IVR کمی پایبندی به مصرف دارو را در برابر کنترل (اطمینان متوسط) بهبود می‌بخشد. در مقایسه با مراقبت‌های معمول، IVR احتمالا پایبندی به انجام آزمایش را بهبود می‌بخشد و تا حدود 6 ماه تاثیر اندکی بر پایبندی به مصرف دارو دارد، اما تاثیر اندک یا بدون تاثیر بر زمان‌های طولانی‌تر دارد (اطمینان متوسط). ATCS یک‌طرفه، در مقایسه با کنترل، ممکن است اثر کمی یا پایبندی به مصرف دارو را (اطمینان کم) کمی افزایش دهد. شواهد نشان داد که هیچ نوعی از ATCS تأثیر کمتر یا هیچ اثر مستقلی روی نتایج بالینی (کنترل فشار خون، چربی خون، کنترل آسم، پوشش درمانی) مرتبط با پایبندی ندارد، اما فقط تعداد کمی از مطالعات داده‌های پیامد بالینی را فراهم کردند.
نتایج بالا روی مناطق با بیشترین نتیجه کلی در شرایط، تمرکز دارد. در مناطق خاص شرایط، اثرات ATCS، از جمله نوع مداخله ATCS استفاده شده، متفاوت بود.
ATCS چندوجهی احتمالا درد سرطان و درد مزمن و همچنین افسردگی (اطمینان متوسط) را کاهش می‌دهد، اما سایر انواع ATCS کمتر موثر هستند. بسته به نوع مداخله، ATCS ممکن است اثرات کوچکی بر پیامدهای فعالیت بدنی، مدیریت وزن، مصرف الکل و دیابت داشته باشد. ATCS اثرات کمی روی پیامدهای مربوط به نارسایی قلبی، فشار خون بالا، سلامت روانی یا ترک سیگار دارد و شواهد ناکافی برای تعیین اثرات آن برای جلوگیری از سوء‌استفاده از الکل / مواد مخدر یا مدیریت اعتیاد به مواد مخدر، آسم، بیماری مزمن انسدادی ریوی، HIV / ایدز، هیپر کلسترولمی، آپنه انسدادی خواب، اختلال طناب نخاعی یا استرس روانی در مراقبین وجود دارد.
فقط چهار کارآزمایی (3%) موارد عوارض جانبی را گزارش دادند و معلوم نشد که آیا آن‌ها این مربوط به مداخلات بودند.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
مداخلات ATCS می‌تواند رفتارهای بهداشتی بیماران را تغییر دهد، پیامدهای بالینی را بهبود بخشد و دریافت مراقبت‌های بهداشتی را با اثرات مثبت در چندین حوزه مهم از جمله ایمن‌سازی، غربالگری، حضور در ملاقات‌ها با پزشک و پایبندی به مصرف داروها یا آزمایشات افزایش می‌دهد. تصمیم برای ادغام مداخلات ATCS در ارائه مراقبت‌های بهداشتی معمول باید بازتابی از تنوع در اطمینان شواهد موجود و اندازه اثرات در شرایط مختلف، همراه با ماهیت متنوع مداخلات ATCS باشد. تحقیقات آینده باید هم محتوای مداخلات ATCS و هم نحوه ارائه؛ تجربیات کاربران، به خصوص با توجه به پذیرش را بررسی کنند و مشخص شود کدام نوع ATCS موثرترین و مقرون‌به‌صرفه هستند.
خلاصه به زبان ساده
سیستم‌های تلفنی خودکار برای پیشگیری از بیماری و مدیریت شرایط طولانی‌مدت
پیشینه
سیستم های تلفنی خودکار (ATCS) پیام های صوتی را ارسال می‌کنند و اطلاعات بهداشتی را از افراد با استفاده از صفحه کلید لمسی تلفن یا نرم‌افزار تشخیص صدا جمع‌آوری می‌کنند. این می‌تواند تماس تلفنی را بین متخصصین سلامت و بیماران جایگزین یا تکمیل کند. انواع مختلفی از ATCS وجود دارد: پیام‌های صوتی یک طرفه به بیماران (یک سویه)، سیستم‌های پاسخ صوتی تعاملی (IVR)، مواردی با عملکردهای اضافه شده مانند ارجاع برای مشاوره (ATCS Plus) یا مواردی که ATCS بخشی از یک مداخله پیچیده هستند ( چند منظوره)

سوال مطالعه مروری
 
این مرور اثربخشی ATCS را برای پیشگیری از بیماری و مدیریت شرایط طولانی‌مدت ارزیابی کرد.

نتایج
ما 132 کارآزمایی را با بیش از 4 میلیون شرکت کننده در سراسر حوزه‌های مراقبت‌های پیشگیری‌کننده و مدیریت شرایط طولانی‌مدت پیدا کردیم.
مطالعات انواع مختلف ATCS را در بسیاری از موارد مقایسه کرد.
در برخی مطالعات، یافته‌های مربوط به بیماری‌ها گزارش شده است. برای پیشگیری، ATCS احتمالا انجام ایمن‌سازی را در کودکان افزایش می‌دهد و در نوجوانان کمی اما در بزرگسالان نامشخص است. همچنین برای پیشگیری، ATCM چند منظوره تعداد افرادی را که برای سرطان پستان و کولورکتال غرابلگری شده‌اند، افزایش می‌دهد و ممکن است غربالگری پوکی استخوان را افزایش دهد. ATCS Plus احتمالا کمی شرکت در برنامه‌های غربالگری سرطان دهانه رحم را افرایش می‌دهد، اما اثرات آن بر غربالگری استئوپروز نامشخص است. IVR احتمالا تعداد غربالگری شده را برای سرطان کولورکتال تا 6 ماه افزایش می‌دهد و اثر کمی روی غربالگری سرطان پستان دارد.
ATCS (یک سویه یا IVR) ممکن است حضور در زمان ملاقات با پزشک را افزایش دهد که برای پیشگیری و مدیریت بیماری امری کلیدی است.
برای مدیریت درازمدت، ATCS چندجانبه اثرات متناقضی بر پایبندی به مصرف داروها داشت. ATCS Plus احتمالا در مقایسه با مراقبت‌های معمول، پایبندی به مصرف داروها را افزایش می‌دهد. در مقایسه با کنترل، ATCS Plus و IVR احتمالا پایبندی را کمی بهبود می‌بخشند، درحالی‌که ATCS یک جهته ممکن است اثرات کمی یا کمی مثبت داشته باشد. عدم مداخله به طور مداوم پیامدهای بالین را بهبود بخشید. IVR احتمالا پذیرش انجام آزمایش را بهبود می‌بخشد، اما ATCS Plus ممکن است اثر کمی داشته باشد.
ATCS نیز در شرایط خاص مورد استفاده قرار گرفت. اثرات بسته به شرایط و نوع ATCS متفاوت بودند. .ATCS چند منظوره، اما نه انواع دیگر ATCS، احتمالا باعث کاهش درد سرطان و درد مزمن می شود. زمانی که ATCS در مورد فعالیت بدنی، مدیریت وزن، مصرف الکل و دیابت بررسی شد، پیامدها اندکی بهبود یافتند. با این وجود، در نارسایی قلبی، فشار خون بالا، سلامت روان یا ترک سیگار، اثر کمی دارد. در موارد متعددی (سوء‌مصرف الکل / مواد، اعتیاد، آسم، بیماری مزمن انسدادی ریوی، ایدز / ایدز، کلسترول بالا، آپنه انسدادی خواب، اختلال عملکرد نخاعی، استرس روانی مراقب)، شواهد کافی برای تشخیص تأثیر ATCS وجود ندارد.
فقط چهار آزمایش، رویدادهای ناخواسته را گزارش کردند. اطمینان ما در شواهد متنوع بود (زیاد تا بسیار کم) و اغلب به دلیل محدودیت‌های مطالعه کاهش می‌یافت، به این معنی که تحقیقات بیش‌تری ممکن است برخی یافته‌ها را تغییر دهند.

نتیجه‌گیری
 
ATCS ممکن است برای تغییر رفتارهای بهداشتی خاص، بهبود نتایج سلامت و افزایش مراقبت‌های بهداشتی امیدوارکننده باشد.

(502 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (44 دریافت)    

پذیرش: 1394/3/11 | انتشار: 1395/9/24