جلد 2017 -                   جلد 2017 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Dawn Stacey, France Légaré, Krystina Lewis, Michael J Barry, Carol L Bennett, Karen B Eden, et al . Decision aids for people facing health treatment or screening decisions. 3. 2017; 2017
URL: http://cochrane.ir/article-1-1721-fa.html
پیشینه
کمک به تصمیم‌گیری، مداخلاتی هستند که به بیماران کمک می‌کنند تصمیم‌گیری‌های صریحی داشته باشند، اطلاعاتی را در مورد گزینه‌ها و منافع/ آسیب‌های مرتبط فراهم می‌کنند، و کمک می‌کنند هم‌خوانی بین تصمیم‌ها و ارزش‌های شخصی بیماران واضح باشند.
اهداف
تعیین اثرات کمک به تصمیم‌گیری در افرادی که با تصمیمات درمانی یا غربال‌گری مواجه می‌شوند.
روش های جستجو
جست‌وجوهای به‌روزشده (2012 تا اپریل 2015) در CENTRAL ،MEDLINE ،Embase ،PsycINFO، و منابع علمی منتشرنشده، شامل CINAHL تا سپتامبر .2008
معیارهای انتخاب
ما کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده را که به مقایسه کمک به تصمیم‌گیری با مراقبت‌های معمول و / یا مداخلات جایگزین انتخاب کردیم. برای این به‌روزرسانی، ما مطالعاتی را کنار گذاشتیم که کمک به تصمیم‌گیری ساده را با کمک به تصمیم‌گیری مفصل مقایسه کرده بود.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
دو مرورگر به‌طور ‌مستقل ارجاعات را برای ورود غربال‌گری کردند، داده‌ها را استخراج، و خطر سوگیری (bias) را ارزیابی کردند. پیامدهای اولیه، براساس IPDAS عبارت بودند از ویژگی‌های مرتبط با انتخاب صورت‌گرفته و روند تصمیم‌گیری.
پیامدهای ثانویه اثرات رفتاری، سلامت، و سیستم سلامت بودند.
ما نتایج را با استفاده از میانگین تفاوت‌ها (MD) و نسبت‌های خطر (RR)، و با به‌کارگیری از یک مدل اثرات تصادفی، ترکیب کردیم. ما یک تجزیه‌وتحلیل زیرگروهی از مطالعات انجام دادیم که از کمک به تصمیم‌گیری بیمار برای آماده‌شدن جهت مشاوره و کسانی که از آن در مشاوره استفاده کردند، بهره جست. ما از GRADE (نظام درجه‌بندی کیفیت شواهد و قدرت توصیه‌ها) برای ارزیابی قدرت شواهد استفاده کردیم.
نتایج اصلی
ما 105 مطالعه را که شامل 31,043 شرکت‌کننده بود، انتخاب کردیم. این به‌روز‌رسانی 18 مطالعه را اضافه کرد و 28 مورد از مطالعات قبلی را که کمک به تصمیم‌گیری ساده را با کمک به تصمیم‌گیری مفصل مقایسه ‌کرده‌بود، حذف کردیم. ما طی ارزیابی «خطر سوگیری»، به دلیل ناکافی‌بودن گزارش، دو مورد را اکثرا نامشخص (گزارش انتخابی و کورسازی شرکت‌کنندگان / پرسنل) درجه‌بندی کردیم. دوازده مورد از 105 مطالعه در معرض خطر سوگیری بالا بودند.
با توجه به ویژگی‌های انتخاب، کمک به تصمیم‌گیری دانش شرکت‌کنندگان (MD: 13.27.100؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 11.32 تا 15.23؛ 52 مطالعه؛ N = 13,316؛ شواهد با کیفیت بالا)، دقت درک خطر (RR: 2.10؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.66 تا 2.66؛ 17 مطالعه؛ N = 5096؛ کیفیت شواهد متوسط)، و تناسب بین میزان آگاهی و انتخاب‌های مراقبتی (RR: 2.06؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.46 تا 2.91؛ 10 مطالعه؛ N = 4626؛ کیفیت شواهد پائین) را در مقایسه با مراقبت‌های معمول افزایش داد.
با توجه به ویژگی‌های مربوط به فرآیند تصمیم‌گیری و در مقایسه با مراقبت‌های معمول، کمک به تصمیم‌گیری اختلاف را در تصمیم‌گیری به دلیل ناآگاهی (MD: 9.28.100 - ؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 12.20 - تا 6.36 - ؛ 27 مطالعه؛ N = 5707؛ کیفیت شواهد بالا)، تردید در مورد ارزش‌های شخصی (MD: 8.81.100 - ؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 11.99 - تا 5.63 - ؛ 23 مطالعه؛ N = 5068؛ کیفیت شواهد بالا)، و نسبت افراد غیرفعال در تصمیم‌گیری ( RR: 0.68؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.55 تا 0.83؛ 16 مطالعه؛ N = 3180؛ کیفیت شواهد متوسط) را کاهش داد.
کمک به تصمیم‌گیری، نسبت شرکت‌کنندگان مردد را کاهش داد و نشان داد که تاثیر مثبتی بر ارتباط بیمار و پزشک دارد. علاوه‌ بر آن، کسانی که در معرض یک روش کمک به تصمیم‌گیری بودند، به همان اندازه یا بیشتر نسبت به تصمیم‌شان، روند تصمیم‌گیری و / یا آماده‌سازی برای تصمیم‌گیری در مقایسه با مراقبت‌های معمول راضی‌تر بودند.
کمک به تصمیم‌گیری هم‌چنین تعداد افرادی را که جراحی تهاجمی انتخابی ماژور را به پشتیبانی از گزینه‌های محافظه‌کارانه‌تر انتخاب کردند، کاهش داد (RR: 0.86؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.75 تا 1.00؛ 18 مطالعه؛ N = 3844)، اما این کاهش فقط پس از حذف مطالعه در مورد ماستکتومی (mastectomy) پیشگیرانه برای حاملان ژن سرطان پستان به معنی‌داری آماری رسید (RR: 0.84؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.73 تا 0.97؛ 17 مطالعه؛ N= 3108). در مقایسه با مراقبت‌های معمول، کمک به تصمیم‌گیری تعداد افرادی که غربال‌گری را با آنتی‌ژن‌های خاص پروستات انتخاب کردند، کاهش داد (RR: 0.88؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.80 تا 0.98؛ 10 مطالعه؛ N = 3996) و تعداد افرادی را که برای درمان دیابت شروع به انتخاب داروهای جدید کردند افزایش داد (RR: 1.65؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.06 تا 2.56؛ 4 مطالعه؛ N = 447). برای سایر آزمایش‌ها و انتخاب‌های غربال‌گری، غالبا تفاوتی بین کمک به تصمیم‌گیری و مراقبت معمول وجود نداشت.
تاثیر میانگین کمک به تصمیم‌گیری بر طول مدت مشاوره 2.6 دقیقه بیشتر بود (24 در مقایسه با 21؛ 7.5% افزایش). هزینه‌های گروه مشاوره تصمیم‌گیری در دو مطالعه کمتر و در چهار مطالعه، مشابه به مراقبت معمول بود. افرادی که کمک به تصمیم‌گیری را دریافت کردند، به‌نظر می‌رسید تفاوتی با افرادی که مراقبت‌های معمول را از لحاظ اضطراب، پیامدهای کلی سلامت و پیامدهای سلامت خاص دریافت کردند، ندارند. مطالعات از عوارض جانبی مرتبط با استفاده از کمک به تصمیم‌گیری گزارشی ارائه ندادند.
در تجزیه‌وتحلیل زیرگروه، ما نتایج را برای کمک به تصمیم‌گیری مورد استفاده در آماده‌سازی برای مشاوره در مقایسه با مدت مشاوره بررسی کردیم، و نتایج مشابهی را در تجزیه‌و‌تحلیل ترکیبی برای دانش و درک دقیق خطرات پیدا کردیم. برای پیامدهای دیگر، ما نتوانستیم تجزیه‌و‌تحلیل‌های زیرگروه‌های رسمی را انجام دهیم، زیرا در هر زیرگروه تعداد مطالعات بیش از حد کم بودند.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
در مقایسه با مراقبت‌های معمول در سرتاسر طیف وسیعی از زمینه‌های تصمیم‌گیری، افرادی که در معرض کمک به تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند، با معلومات‌تر بوده، در مورد ارزش‌هایشان آگاه‌تر و شفاف‌تر هستند، و احتمالا نقش بیشتری را در تصمیم‌گیری و درک دقیق‌تر خطر ایفا می‌کنند. شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که کمک به تصمیم‌گیری احتمالا می‌توانند انتخاب ارزش‌های هم‌خوان را بهبود دهند. هیچ عوارض جانبی در پیامدهای سلامت یا رضایت‌مندی وجود ندارد. به‌تازگی برای این به‌روز‌شده شواهدی است که نشان می‌دهد دانش و درک دقیق خطر زمانی که کمک به تصمیم‌گیری هم در داخل و هم در آماده‌سازی برای مشاوره استفاده می‌شوند، بهبود یافته ‌است. انجام تحقیقات بیشتری روی اثرات پیروی از گزینه انتخاب شده، اثربخشی هزینه‌ها و استفاده از جمعیتی با سواد کم‌تر مورد نیاز است.
خلاصه به زبان ساده
کمک به تصمیم‌گیری برای کمک به افرادی که در معرض تصمیمات درمان‌های پزشکی یا غربال‌گری هستند.
سوال مطالعه مروری
ما تأثیرات کمک به تصمیم‌گیری را در مورد افرادی که در معرض تصمیم‌گیری‌های درمان‌های پزشکی یا غربال‌گری قرار گرفته‌اند، مرور کردیم. در این به‌روز‌رسانی، ما 18 مطالعه جدید را به مجموع 105 مورد مطالعه اضافه کردیم.

پیشینه
تصمیم‌گیری در مورد بهترین روش درمان یا غربال‌گری می‌تواند سخت باشد. مردم می‌توانند از کمک به تصمیم‌گیری زمانی‌که بیش از یک گزینه وجود دارد و هیچ‌کدام به وضوح بهتر از دیگری نیست، یا زمانی‌که گزینه‌ها منافع یا معایبی دارند که افراد به‌طور متفاوت آن‌ها را ارزش‌گذاری می‌کنند، استفاده کنند. کمک به تصمیم‌گیری ممکن است جزوه‌ها، فیلم‌ها یا ابزارهایی مبتنی بر وب باشند. آن‌ها تصمیم‌ را مطرح کرده، گزینه‌ها را توضیح می‌دهند و به افراد کمک می‌کنند تا از دیدگاه شخصی درباره گزینه‌ها فکر کنند (مثلا تا چه اندازه منافع و معایب احتمالی مهم هستند).

ویژگی‌های مطالعه
در میان تحقیقاتی که تا اپریل 2015 منتشر شده بودند؛ 105 مطالعه انجام گرفته بود که شامل 31,043 نفر بود. کمک به تصمیم‌گیری روی 50 تصمیم مختلف متمرکز بود. تصمیمات رایج در مورد: جراحی، غربال‌گری (به‌عنوان مثال سرطان پروستات، سرطان روده بزرگ، پیش از تولد)، آزمایش ژنتیک و درمان‌های دارویی (مانند دیابت، فیبریلاسیون دهلیزی) بودند. کمک به تصمیم‌گیری با مراقبت‌های معمولی مقایسه شد که ممکن است شامل اطلاعات کلی یا هیچ‌ مداخله‌ای باشند. در 105 مطالعه، 89 مورد کمک به تصمیم‌گیری بیمار را که توسط افراد جهت آماده شدن برای ویزیت توسط متخصص بالینی استفاده شد، و 16 مورد، استفاده از آن را طی مراجعه به پزشک مورد ارزیابی قرار دادند.

نتایج کلیدی و کیفیت شواهد
هنگامی که مردم از کمک به تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند، دانش خود را در مورد گزینه‌ها بهبود می‌دهند (کیفیت شواهد بالا)، آگاهی بیشتری دارند و درباره آن‌چه برایشان مهم است راحت‌تر تصمیم می‌گیرند (کیفیت شواهد بالا). آن‌ها احتمالا انتظارات دقیق‌تری از منافع و معایب گزینه‌ها دارند (شواهد با کیفیت متوسط) و احتمالا بیشتر در تصمیم‌گیری شرکت می‌کنند (کیفیت شواهد متوسط). افرادی که از کمک به تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند ممکن است تصمیم‌هایی را به‌دست آورند که با ارزش‌های آگاهانه آن‌ها مطابقت دارد، (شواهد قوی نیستند؛ تحقیقات بیشتر می‌تواند نتایج را تغییر دهد). افراد و پزشکان آن‌ها، زمانی‌ که از کمک به تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند، با احتمال بیشتری در مورد تصمیم نهایی، صحبت خواهند کرد. کمک به تصمیم‌گیری روی گزینه انتخاب‌شده بسته به نوع انتخاب در نظر گرفته‌شده تاثیر متفاوتی دارند. کمک به تصمیم‌گیری پیامدهای سلامت را بدتر نمی‌کند، و افرادی که از آن‌ها استفاده می‌کنند راضی‌تر هستند. انجام تحقیقات بیشتری برای تعیین این‌که آیا افراد به گزینه‌ای که انتخاب کرده‌اند، هم‌چنان پایبند هستند یا خیر و نیز این‌که کمک به تصمیم‌گیری چه تاثیراتی روی سیستم‌های مراقبت بهداشتی دارد، مورد نیاز است.

(606 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (45 دریافت)    

پذیرش: 1394/1/12 | انتشار: 1396/1/23