جلد 2017 -                   جلد 2017 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Viraj K Reddy, Marie-Claude Lavoie, Jos H Verbeek, Manisha Pahwa. Devices for preventing percutaneous exposure injuries caused by needles in healthcare personnel. 3. 2017; 2017
URL: http://cochrane.ir/article-1-1570-fa.html
پیشینه
آسیب‌دیدگی پوست توسط وسایلی که برای جمع‌آوری خون یا برای تزریق استفاده می‌شوند، کارکنان مراقبت‌های بهداشتی را در معرض خطر عفونت‌های منتقله از راه خون مانند هپاتیت B و C، و ویروس نقص ایمنی انسان (HIV) قرار می‌دهند. ویژگی‌های ایمنی مانند حفاظ یا سوزن‌های کشویی (retractable) احتمالا می‌توانند به پیشگیری از این آسیب‌ها کمک کنند و برای ارزیابی اثربخشی آن‌ها مهم است.
اهداف
تعیین مزایا و آسیب‌های تجهیزات پزشکی ایمن جهت جلوگیری از آسیب‌دیدگی پوستی توسط سوزن در پرسنل مراقبت‌های بهداشتی در مقابل عدم مداخله یا مداخلات جایگزین.
روش های جستجو
ما CENTRAL ،MEDLINE ،EMBASE ،NHSEED ،Science Citation Index Expanded ،CINAHL ،Nioshtic ،CISdoc و PsycINFO را جست‌وجو کردیم (تا 11 نوامبر 2016).
معیارهای انتخاب
ما کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (RCT)، مطالعات کنترل‌شده قبل و بعد (CBA) و طرح‌های سری زمانی منقطع (ITS) را که مربوط به تاثیر تجهیزات پزشکی مهندسی ایمن بر آسیب‌دیدگی پوستی در پرسنل بهداشتی بود، انتخاب کردیم.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
دو نفر از نویسندگان به‌طور مستقل مناسب بودن مطالعه و خطر سوگیری (Bias) را ارزیابی و داده‌ها را استخراج کردند. ما در جایی که مناسب بود نتایج مطالعه را با استفاده از متاآنالیز (meta-analysis) مدل اثر ثابت یا اثرات تصادفی تلفیق کردیم.
نتایج اصلی
ما شش RCT را با 1838 شرکت‌کننده، دو RCT خوشه‌ای را با 795 شرکت‌کننده و 73454 روز بیمار، پنج CBA را با حدود 22000 شرکت‌کننده و 11 ITS را با میانگین 13.8 امتیاز داده‌ای انتخاب کردیم. این مطالعات تغییرات ایمن را در سیستم‌های جمع‌آوری خون، سیستم‌های داخل وریدی (IV)، سیستم‌های تزریق، دستگاه‌های چندگانه، وسایل تیز و قوانین مربوط به استفاده از دستگاه‌های ایمن ارزیابی کردند. ما نرخ آسیب‌دیدگی ناشی از سوزن (NSI) را در گروه‌های کنترل سالانه در حدود یک تا پنج مورد NSI در هر 1000 نفر-سال برآورد کردیم. فقط دو مطالعه در کشورهای کم‌درآمد یا با درآمد متوسط انجام شد. خطر سوگیری در 20 مطالعه از 24 مطالعه بالا بود.
سیستم‌های جمع‌آوری ایمن خون
ما یک RCT یافتیم که نشان داد سرنگ ایمن مهندسی‌شده گازهای خونی اثر قابل توجهی بر NSIها ندارد (خطر نسبی (RR): 0.2؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.01 تا 4.14؛ 550 بیمار؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین). در یک مطالعه ITS، سیستم‌های ایمن جمع‌آوری خون، بلافاصله پس از استفاده، NSIها را کاهش دادند (اندازه اثر (ES): 6.9 - ؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 9.5 - تا 4.2 - ) اما در طول زمان کاهش زیادی نداشت (ES: 1.2 - ؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 2.5 - تا 0.1؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین). مطالعه ITS دیگری نوعی روکش محافظ قدیمی را ارزیابی کرد، که ما آن را زیاد در نظر نگرفتیم.
سیستم‌های ایمن داخل وریدی
شواهد با کیفیت بسیار پائین به‌دست آمده از دو مطالعه ITS وجود داشت که نشان داد NSIها هنگام استفاده از تجهیزات ایمن IV کاهش یافتند؛ در حالی‌که یک RCT و یک مطالعه CBA شواهد با کیفیت بسیار پائین در مورد عدم این تاثیر ارائه کردند. با این حال، شواهد با کیفیت متوسط وجود داشت که توسط چهار مطالعه RCT دیگر ارائه شده بود و نشان داد هنگامی که سیستم ایمنی مجبور باشد فعالانه مشغول به کار شود این تجهیزات باعث افزایش تعداد اسپلش‌های خون می‌شوند (RR: 1.6؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.08 تا 2.36). در مقابل شواهد با کیفیت پائین وجود داشت که توسط دو RCT مربوط به سیستم‌های غیر فعال ارائه شد و هیچ تاثیری بر اسپلش‌های خون نشان نداد. با این وجود، یک RCT دیگر شواهدی را با کیفیت پائین ارائه کرد که نشان داد یک سیستم ایمنی فعال IV مختلف نیز بروز نشت خون را کاهش داد.
تجهیزات ایمن تزریق
شواهد با کیفیت بسیار پائین وجود داشت که توسط یک RCT و یک مطالعه CBA ارائه شد و نشان داد استفاده از تجهیزات ایمن تزریق نرخ NSI را به میزان قابل توجهی تغییر ندادند. یک مطالعه ITS شواهد با کیفیت پائین ارائه کرد که نشان داد استفاده از سیستم‌های تزریق ایمنی غیر فعال در مقایسه با سیستم‌های تزریق ایمنی فعال بر نرخ NSI تأثیری نداشتند.
تجهیزات ایمن چندگانه
شواهدی با کیفیت بسیار پائین از یک مطالعه CBA و دو مطالعه ITS به دست آمد. بر اساس مطالعه CBA، استفاده از تجهیزات ایمن چندگانه منجر به کاهش NSI شد، در حالی که دو مطالعه ITS هیچ تغییری را نیافتند.
نگهدارنده‌های ایمن
یک مطالعه CBA شواهدی با کیفیت بسیار پائین ارائه کرد که نشان داد استفاده از وسایل ایمن باعث کاهش NSI شد. با این حال، دو مطالعه ITS که به ارزیابی مداخلات مشابه پرداختند، نتایج متناقضی یافتند.
قانون‌گذاری
شواهدی با کیفیت پائین تا متوسط به‌دست آمده از دو مطالعه ITS وجود داشت که نشان داد اجرای قوانین مربوط به استفاده از تجهیزات ایمنی مهندسی‌شده نرخ NSI را در میان کارکنان خدمات بهداشتی کاهش می‌دهد. همچنین شواهد با کیفیت پائین وجود داشت که کاهش روند نرخ NSI را در طول زمان نشان داد.
20 مطالعه از 24 مطالعه خطر سوگیری بالایی داشتند و فقدان شواهد مربوط به تأثیر مثبت می‌توانست به علت سردرگمی و سوگیری باشد. این بدان معنا نیست که این تجهیزات موثر نیستند.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
در مورد سیستم‌های ایمن جمع‌آوری خون، ما شواهدی با کیفیت بسیار پائین درباره اثرات متناقض آن‌ها بر NSIها یافتیم. برای سیستم‌های داخل وریدی ایمنی غیر فعال، ما شواهد با کیفیت بسیار پائینی در مورد کاهش NSI و کاهش میزان بروز عوارض نشت خون یافتیم؛ اما شواهد با کیفیت متوسط نشان داد که سیستم‌های فعال ممکن است مواجهه با خون را افزایش دهند. برای سوزن‌های ایمن تزریق، شواهد مربوط به استفاده از دستگاه‌های ایمنی چندگانه یا وسایل تیز، متنافض بوده یا شواهد واضحی از منفعت وجود نداشت. شواهد با کیفیت پائین تا متوسط وجود داشت که نشان داد اجرای قوانین احتمالا NSI را کاهش می‌دهد.
مطالعات تصادفی‌شده خوشه‌ای و کنترل‌شده بیشتر با کیفیت بالا که معیارهای هزینه-اثربخشی را انتخاب کنند، به‌ویژه در کشورهایی که هم NSIها و هم عفونت‌های منتقله از طریق خون در آن‌ها بسیار شایع هستند، مورد نیاز است.
خلاصه به زبان ساده
تجهیزات با ویژگی‌های ایمنی برای پیشگیری از آسیب‌دیدگی پوستی در کارکنان مراقبت‌های بهداشتی
هدف این مطالعه مروری چیست؟
کارکنان مراقبت‌های بهداشتی از سوزن‌ها، سرنگ‌ها و تجهیزات دیگر برای جمع‌آوری خون بیماران و تزریق داروهایی که به شکل مایع هستند استفاده می‌کنند. گاهی اوقات کارکنان مراقبت‌های بهداشتی به‌طور تصادفی با انتهای تیز این دستگاه‌ها تماس پیدا می‌کنند. چنین مواردی، آسیب‌دیدگی با سوزن (NSI) نامیده می‌شود و ممکن است کارکنان مراقبت‌های بهداشتی را در معرض خطر ابتلا به عفونت‌های جدی مانند هپاتیت یا ویروس نقص ایمنی انسان (HIV) قرار دهند. ویژگی‌های ایمنی مانند استفاده از محافظ یا سوزن‌های متحرک می‌تواند به پیشگیری از وقوع این آسیب‌ها کمک کند. ما چندین پایگاه‌ اطلاعاتی را برای مطالعات تصادفی‌شده (RCT) و غیر تصادفی‌شده (NRS) که این ویژگی‌ها را ارزیابی کرده‌اند، جست‌وجو کردیم.

پیام‌های کلیدی
شواهد مربوط به دستگاه‌های ایمنی پیشگیری کننده از وقوع NSI دارای کیفیت پائین و متناقضی هستند. فقدان اثر قوی و مفید نامتناقض می‌تواند ناشی از سوگیری باشد. این بدان معنا نیست که این دستگاه‌ها موثر نیستند. خطر آلودگی خون ممکن است بالاتر باشد.
مطالعات تجربی بیشتر با کیفیت بالا با گروه‌هایی از کارکنان مراقبت‌های بهداشتی برای مقایسه اثرات و هزینه-اثربخشی انواع مختلف تجهیزات ایمنی بر NSIها مورد نیاز هستند، به‌ویژه در کشورهایی که هم NSI و هم عفونت‌های منتقله از طریق خون در آن‌ها شایع هستند.

چه چیزی در این مطالعه مروری مورد بررسی قرار گرفت؟
ما 8 RCT و 16 NRS را انتخاب کردیم. این مطالعات، ایمنی سیستم‌های جمع‌آوری خون، سیستم‌های داخل وریدی (IV)، سیستم‌های تزریق، تجهیزات چندگانه، وسایل تیز و قوانین را ارزیابی کردند. ما برآورد کردیم که سالانه بدون مداخله، یک تا پنج NSI در هر 1000 کارگر رخ می‌دهد. خطر سوگیری در 20 مطالعه از 24 مطالعه بالا بود.

نتایج اصلی این مطالعه مروری چه هستند؟
برای سیستم‌های ایمنی جمع‌آوری خون، یک RCT شواهد با کیفیت بسیار پائینی یافت که اثر قابل‌ توجهی را نشان نداد و یک NRS شواهد با کیفیت بسیار پائینی ارائه کرد که کاهش زیادی را در NSI نشان داد. NRS دیگری از کلاه محافظ قدیمی استفاده کرد.
در مورد دستگاه‌های IV ایمنی، شواهد با کیفیت بسیار پائین وجود داشت که نشان داد NSIها در دو NRS کاهش یافت؛ اما در یک RCT و NRS دیگر کاهش نیافت. با این حال، چهار مطالعه RCT دیگر شواهدی را با کیفیت متوسط ارائه کردند که نشان دادند دستگاه‌هایی که بایستی روشن شوند، تعداد اسپلش‌های خون را افزایش دادند. در دو مطالعه RCT که در آن ویژگی ایمنی به‌صورت اتوماتیک روشن می‌شد، شواهد با کیفیت پائین ارائه کردند که هیچ تغییری را در میزان اسپلش‌های خون نشان ندادند. مطالعه RCT دیگر شواهد با کیفیت پائین یافت که کاهش تعداد عوارض نشت خون را با این دستگاه‌ها را نشان داد.
برای دستگاه‌های ایمنی تزریق، شواهد با کیفیت بسیار پائینی وجود داشت که نشان داد این دستگاه‌ها نرخ NSI را در یک RCT و در یک NRS کاهش دادند. با این وجود، NRS دیگر شواهدی با کیفیت پائین یافت که هیچ تفاوتی در نرخ NSI بین دستگاه‌های تزریق فعال و غیر فعال وجود ندارند.
درباره استفاده از تجهیزات ایمنی متعدد در یک بار، شواهد با کیفیت بسیار پائین در مورد اثرات متناقض از سه NRS وجود داشت. یک NRS کاهش نرخ NSI را نشان داد؛ اما دو مطالعه دیگر هیچ تفاوتی نشان ندادند.
درباره استفاده از وسایل ایمنی، شواهد با کیفیت بسیار پائین در مورد اثرات متناقض از سه NRS وجود داشت. یک NRS کاهش NSI را نشان داد اما دو مطالعه دیگر نتایج متناقضی را نشان دادند.
برای اجرای قوانین مربوط به دستگاه‌های ایمنی مهندسی‌شده، شواهد با کیفیت پائین تا متوسط ارائه شده توسط دو مطالعه NRS وجود داشت که کاهش NSIها را نشان داد.

این مطالعه مروری چگونه به‌روزرسانی شده است؟
ما مطالعات را تا 11 نوامبر 2016 جست‌وجو کردیم.

(569 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (47 دریافت)    

پذیرش: 1395/8/21 | انتشار: 1396/8/23