جلد 2017 -                   جلد 2017 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Tim Lancaster, Lindsay F Stead. Individual behavioural counselling for smoking cessation. 3. 2017; 2017
URL: http://cochrane.ir/article-1-1540-fa.html
پیشینه
مشاوره فردی با متخصص ترک سیگار می‌تواند به افراد سیگاری کمک کند تا تلاش موفقی برای ترک سیگار داشته باشند.
اهداف
این مطالعه مروری به فرضیه‌های زیر می‌پردازد:
1. مشاوره فردی در ترویج ترک سیگار موثرتر از عدم درمان یا توصیه‌های کوتاه/مختصر است.
2. مشاوره فردی در ترویج ترک سیگار موثرتر از موارد خودیاوری است.
3. مداخله مشاوره‌ای شدیدتر موثرتر از مداخله با شدت کمتر است.
روش های جستجو
ما ثبت تخصصی گروه اعتیاد به دخانیات را در کاکرین برای مطالعات مربوط به مشاوره در هر زمینه‌ای در می 2016 جست‌وجو کردیم.
معیارهای انتخاب
کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده یا شبه‌تصادفی شده با حداقل یک بازوی درمان شامل مشاوره فردی چهره‌به‌چهره از یک کارمند مراقبت بهداشتی که شامل مراقبت روتین بالینی نبود. پیامد ترک سیگار در پیگیری حداقل شش ماه پس از شروع مشاوره تعریف شد.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
هر دو نویسنده داده‌ها را در دو نسخه استخراج کردند. ما ویژگی‌های مداخله و جمعیت هدف، روش تصادفی‌سازی و تکمیل پیگیری را ثبت کردیم. ما در هر کارآزمایی از تعریف دقیق‌تر پرهیز، و در جایی که موجود بود از میزان‌های اعتبارسنجی شده از نظر بیوشیمیایی استفاده کردیم. در تجزیه‌و‌تحلیل، ما این را فرض کردیم که شرکت‌کنندگان با پیگیری از دست رفته، سیگار کشیدن را ادامه داده‌اند. ما اثرات را به صورت خطر نسبی (RR) برای ترک بیان کردیم. در جایی که امکان داشت، متاآنالیز (meta-analysis) را با استفاده از مدل اثر ثابت منتل هنزال (Mantel-Haenszel) انجام دادیم. ما کیفیت شواهد را در هر مطالعه با استفاده از ابزار «خطر سوگیری (Bias)» کاکرین و رویکرد GRADE (نظام درجه‌بندی کیفیت شواهد و قدرت توصیه‌ا) ارزیابی کردیم.
نتایج اصلی
ما 49 کارآزمایی را با حدود 19000 شرکت‌کننده شناسایی کردیم. سی و سه کارآزمایی مشاوره فردی را با حداقل مداخله رفتاری مقایسه کردند. هنگامی که فارماکوتراپی به هیچ شرکت‌کننده‌ای پیشنهاد نشد، شواهد با کیفیت بالایی وجود داشت که نشان داد مشاوره فردی بسیار موثرتر از حداقل کنترل از طریق تماس تلفنی (توصیه‌های مختصر/کوتاه‌مدت، مراقبت معمول، یا ارائه مواد خود - یاوری) است (RR: 1.57؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.40 تا 1.77؛ 27 مطالعه؛ 11100 شرکت‌کننده؛ 50% = I2). برای دریافت فارماکوتراپی توسط تمام شرکت‌کنندگان (درمان جایگزین برای نیکوتین)، شواهدی با کیفیت متوسط (به دلیل عدم دقت کاهش یافت) در مورد منفعت مشاوره وجود داشت (RR: 1.24؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.01 تا 1.51؛ 6 مطالعه؛ 2662 شرکت‌کننده؛ 0% = I2). شواهدی با کیفیت متوسط (به دلیل عدم دقت کاهش یافت) برای منفعت کوچک برای مشاوره با شدت بالا در مقایسه با مشاوره مختصر وجود داشت (RR: 1.29؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.09 تا 1.53؛ 11 مطالعه؛ 2920 شرکت‌کننده؛ 48% = I2). هیچ‌یک از پنج کارآزمایی دیگر که مدل‌های مشاوره‌ای مختلف را با شدت مشابه مقایسه کردند تفاوت‌های قابل‌ توجهی را نشان ندادند.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
شواهدی با کیفیت بالا وجود دارد که نشان می‌دهد مشاوره فردی ارائه شده برای ترک سیگار می‌تواند به افراد سیگاری کمک کند تا سیگار را ترک کنند. شواهد با کیفیت متوسط درباره منفعت نسبی کوچک‌تر هنگام استفاده از مشاوره به همراه فارماکوتراپی، و مشاوره بسیار شدید در مقایسه با مداخله مشاوره‌ای مختصر وجود دارد.
خلاصه به زبان ساده
آیا مشاوره فردی ارائه شده به افراد کمک می‌کند تا مصرف سیگار را ترک کنند؟
پیشینه
مشاوره فردی معمولا برای کمک به افرادی که سعی در ترک سیگار دارند، استفاده می‌شود. این مطالعه مروری کارآزمایی‌های مربوط به مشاوره را توسط یک درمانگر آموزش‌دیده که به‌صورت یک‌جلسه‌ای یا چند جلسه چهره‌به‌چهره، جدا از مراقبت‌های پزشکی ارائه می‌شود بررسی کرد. این پیامد سیگاری نبودن به مدت حداقل شش ماه بود.

ویژگی‌های مطالعه
ما کارآزمایی‌ها را در می 2016 جست‌وجو کردیم و 49 کارآزمایی را شناسایی کردیم که شامل 19000 شرکت‌کننده بود. تمام کارآزمایی‌ها شامل یک یا چند جلسه مشاوره چهره‌به‌چهره به مدت حداقل 10 دقیقه بودند، اما اکثر آن‌ها طولانی‌تر بودند. بسیاری نیز تماس تلفنی بیشتری را برای حمایت بیشتر انتخاب کردند. سی و سه کارآزمایی، مشاوره فردی را با یک گروه کنترل که فقط حداقل حمایت را داشت، که می‌توانست شامل مراقبت معمول، مشاوره کوتاه/مختصر در مورد ترک سیگار یا روش‌های نوشته شده باشد مقایسه کردند. از این تعداد، 27 کارآزمایی هیچ دارویی را مانند درمان جایگزینی نیکوتین (NRT) ارائه نکردند، که به افراد در ترک سیگار نیز کمک کند. 6 کارآزمایی از 33 کارآزمایی، NRT یا سایر داروها را برای تمام افراد کارآزمایی ارائه کردند. دوازده مطالعه مشاوره با شدت بالا را با شدت پائین، و پنج کارآزمایی انواع مختلف مشاوره را مقایسه کردند.

نتایج و کیفیت شواهد
ترکیب نتایج حاصل از مطالعات نشان داد که داشتن مشاوره فردی در مقایسه با حداقل حمایت، می‌تواند احتمال ترک را بین 40% تا 80% افزایش دهد. این بدان معنی است که اگر هفت نفر از 100 فرد سیگاری بتوانند حداقل شش ماه با استفاده از حمایت مختصر ارائه‌شده به گروه‌های کنترل سیگار را ترک کنند، انتظار می‌رود که بین 10 تا 12 نفر در 100 نفر، بعد از مشاوره، در ترک سیگار موفق شود. ما کیفیت این شواهد را بالا قضاوت کردیم. اگر فرد NRT یا داروهای دیگر نیز داشته باشد، و 11 فرد از 100 فرد در گروه کنترل بتوانند سیگار را ترک کنند؛ انتظار می‌رود بین 11 تا 16 در 100، بتوانند با مشاوره اضافی، در ترک سیگار موفق باشند. ما این شواهد را دارای کیفیت متوسط ارزیابی کردیم، زیرا میزان منفعت کمتر قابل اطمینان بود. داشتن حمایت مشاوره‌ای شدیدتر، برای مثال جلسات بیشتر، احتمالا بیشتر کمک می‌کند، اما منفعت اضافی احتمالا کوچک باشد، و دوباره از کیفیت متوسطی برخوردار باشد زیرا میزان منفعت قابل اطمینان نبود. مطالعات اندکی که انواع مختلف مشاوره را مقایسه کردند؛ تفاوتی را بین آن‌ها نشان نداد.

(899 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (45 دریافت)    

پذیرش: 1395/2/12 | انتشار: 1396/1/11