جلد 2017 -                   جلد 2017 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Annhild Mosdül, Ingeborg B Lidal, Gyri H Straumann, Gunn E Vist. Targeted mass media interventions promoting healthy behaviours to reduce risk of non-communicable diseases in adult, ethnic minorities. 3. 2017; 2017
URL: http://cochrane.ir/article-1-1458-fa.html
پیشینه
فعالیت بدنی، یک رژیم غذایی متعادل، اجتناب از قرار گرفتن در معرض تنباکو و محدودیت مصرف الکل، می‌تواند باعث کاهش مرگ‌ومیر و بیماری‌های غیر واگیردار (NCD) شود. مداخلات رسانه‌های جمعی معمولا برای تشویق رفتارهای سالم در گروه‌های جمعیتی استفاده می‌شوند. مشخص نیست که آیا مداخلات هدفمند رسانه‌های جمعی برای تغییر رفتار در گروه‌های اقلیت قومی نسبت به آن‌چه برای جمعیت عمومی طراحی شده، بیشتر یا کمتر موثر هستند.
اهداف
تعیین تأثیرات مداخله‌های رسانه‌های جمعی با گروه هدف بزرگسالان اقلیت‌های قومی که بزرگسالان اقلیت‌های قومی را با پیام‌هایی در باب فعالیت‌ جسمی، الگوهای تغذیه‌ای، مصرف دخانیات یا مصرف الکل برای کاهش خطر ابتلا به NCD، هدف قرار ‌می‌دهند.
روش های جستجو
ما در ماه آگوست 2016؛ CENTRAL؛ MEDLINE؛ Embase؛ PsycINFO؛ CINAHL؛ ERIC؛ +SweMed و ISI Web of Science را جست‌وجو کردیم. ما همچنین تا اکتبر 2016 برای منابع علمی منتشرنشده در OpenGrey، گزارش منابع علمی منتشرنشده، Eldis و دو وب‌سایت مرتبط را جست‌وجو کردیم. جست‌وجوی ما به دلیل زبان مقاله محدود نمی‌شد.
معیارهای انتخاب
ما به دنبال کارآزمایی‌های منفرد و خوشه‌ای تصادفی‌سازی و‌ کنترل ‌شده، مطالعات کنترل‌شده قبل و بعد (CBA) و مطالعات منقطع در مقاطع زمانی (ITS) جست‌وجو کردیم. مداخلات مرتبط، رفتارهای سالم‌تر را در مورد فعالیت بدنی، الگوهای تغذیه‌ای، مصرف دخانیات یا مصرف الکل، از طریق کانال‌های رسانه‌های جمعی منتشر کرده و گروه‌های اقلیت قومی را هدف قرار داده بودند. جمعیت مورد نظر شامل بزرگسالان (≥ 18 سال) از گروه‌های اقلیت قومی در کشورهای موردنظر بود. پیامدهای اولیه شامل شاخص‌های تغییر رفتار، خوداظهاری تغییر رفتاری و دانش و نگرش نسبت به تغییر بود. پیامدهای ثانویه استفاده از خدمات ارتقا دهنده سلامت و هزینه کردن در امور مرتبط با پروژه بود.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
دو نویسنده به‌طور جداگانه منابع را برای شناسایی مطالعات برای گنجاندن بررسی کردند. ما داده‌ها را استخراج کردیم و ریسک سوگیری (bias) را در تمام مطالعات گنجانده‌شده ارزیابی کردیم. ما نتایج را به دلیل ناهمگونی در مقایسه‌ها، پیامدها و طراحی مطالعات، تجمیع نکردیم. ما نتایج را به‌صورت روایتی توصیف کردیم و آن‌ها را در جداول «خلاصه یافته‌ها» ارائه دادیم. ما کیفیت شواهد را با استفاده از روش GRADE (درجه‌بندی توصیه‌ها، ارزیابی، ارتقا و بررسی) مورد بررسی قرار دادیم.
نتایج اصلی
شش مطالعه معیارهای ورود را به بررسی داشتند، شامل سه RCT، دو RCT خوشه‌ای و یک ITS. همه آن‌ها در ایالات متحده آمریکا انجام شده و مداخلات رسانه‌ای هدفمند را برای افراد آفریقایی‌تبار (چهار مطالعه)، مهاجران لاتین اسپانیایی‌زبان (یک مطالعه) و مهاجران چینی (یک مطالعه) مقایسه کرده بودند. دو مطالعه اخیر، مداخلات را به زبان مادری شرکت‌کنندگان (اسپانیایی، کانتونی یا ماندارین) ارائه داده بودند. سه مداخله فقط به زنان اختصاص داده شد، و یکی به‌طور خاص به زنان باردار. ما تمام مطالعات را با خطر نامشخص سوگیری در حداقل یک دامنه و سه مطالعه را با خطر بالای سوگیری در حداقل یک دامنه ارزیابی کردیم.
ما یافته‌ها را در سه مقایسه طبقه‌بندی کردیم. نخستین مقایسه، مداخلات رسانه‌های ارتباط جمعی را که اقلیت‌های قومی را هدف گرفته بود، با مداخلات رسانه‌های ارتباط جمعی برای جمعیت عمومی، مقایسه کرده بود. یک مطالعه در این گروه (255 نفر با ریشه آفریقایی) تفاوت اندک یا هیچ تفاوتی را در تغییرات رفتاری خوداظهاری برای سیگار کشیدن نشان داد و فقط تفاوت کوچکی را در نگرش برای تغییر در بین شرکت‌کنندگانی که یک بروشور ترک سیگار دریافت کرده بودند در مقایسه با جمعیت عمومی که همان بروشور را دریافت کرده بودند، نشان داد. ما در مورد تخمین تاثیرات، که توسط روش GRADE (شواهد تاثیر با کیفیت بسیار پائین) ارزیابی شد، مطمئن نیستیم. هیچ مطالعه‌ای داده‌هایی را برای شاخص‌های تغییر رفتار یا عوارض جانبی ارائه نکرده بود.
مقایسه دوم مداخلات رسانه‌های جمعی را با هیچ مداخله‌ای مقایسه کرده بود. یک مطالعه (154 شرکت کننده آفریقایی‌تبار) تاثیرات را برای نتایج اولیه ما گزارش کرده بود. شرکت‌کنندگان در گروه مداخله به 12 ساعت برنامه زنده تلویزیونی در تلویزیون کابلی دسترسی داشتند و موارد مکتوبی در مورد تغذیه و فعالیت‌های جسمی برای بهبود سلامت و کنترل وزن برای بیش از سه ماه در اختیارشان قرار می‌گرفت. تغییر شاخص توده بدنی (BMI) بین گروه‌ها 12 ماه پس از شروع (شواهد با کیفیت پائین) مقایسه شد. نمرات بر عادات غذا (رفتارهای چربی) و نمرات کل فعالیت‌های اوقات فراغت به نفع گروه مداخله (شواهد با کیفیت بسیار پائین) تغییر مثبتی داشت. دو تحقیق دیگر کل جمعیت مناطق جغرافیایی را در معرض تبلیغات رادیویی هدفمند خاص جوامع آفریقایی آمریکایی قرار داد. نویسندگان آن مطالعات تاثیرات را بر دو پیامد ثانویه مورد نظر ما، استفاده از خدمات ارتقاء سلامت و هزینه‌های پروژه گزارش کرده بودند. خط اصلی پیام تبلیغاتی تماس با خطوط تلفنی ترک سیگار کشیدن بود. پیامد، تعداد تماس‌های دریافتی بود. پس از یک سال، یک تحقیق، 18 درخواست از هر 10000 سیگاری هدف از جوامع مورد مداخله (جمعیت هدف تخمینی حدود 310500 نفر) برآورد شد، در مقایسه با 0.2 تماس در هر 10000 سیگاری هدف از جوامع کنترل (جمعیت هدف تخمینی حدود331400 نفر) بود (شواهد با کیفیت متوسط). مطالعه ITS نیز افزایش تعداد تماس‌ها را از جمعیت هدف طی کمپین‌ها (شواهد با کیفیت پائین) گزارش کرد. در هر دو مطالعه، میزان تماس‌گیرندگان آفریقایی آمریکایی افزایش یافته بود (شواهد با کیفیت پائین تا بسیار پائین). هیچ مطالعه‌ای داده‌هایی در مورد دانش و نگرش برای تغییر و اثرات جانبی ارائه نکرده بود. اطلاعات در مورد هزینه‌ها مخدود بود.
مقایسه سوم، مداخلات هدفمند رسانه‌های ارتباط جمعی را با مداخلات رسانه‌های ارتباط جمعی همراه با محتوای شخصی شده، مورد بررسی قرار داده بود. یافته‌ها بر اساس سه مطالعه (1361 شرکت کننده) بود. شرکت‌کنندگان در این گروه‌های مقایسه‌ای بازخوردهای شخصی دریافت می‌کردند. دو مطالعه تغییر وزن را طی زمان ثبت می‌کردند. هیچ تفاوت معناداری بین گروه‌ها وجود نداشت (شواهد با کیفیت پائین). شواهد تغییرات رفتاری، و دانش و نگرش، بعضی از تاثیرات به نفع دریافت محتوای شخصی یا عدم وجود تفاوت معنادار بین گروه‌ها (شواهد با کیفیت بسیار پائین) بود. هیچ مطالعه‌ای داده‌هایی را در مورد عوارض جانبی ارائه نکرده بود. اطلاعات در مورد هزینه‌ها کم بود.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
شواهد موجود برای درک اینکه آیا مداخلات رسانه‌های اجتماعی برای جمعیت هدف اقلیت‌های قومی در تغییر رفتارهای بهداشتی، موثرتر از مداخلات رسانه‌های اجتماعی در نظر گرفته شده برای جمعیت عمومی هستند، کافی نیستند. در زمان مقایسه با عدم مداخله، مداخلات رسانه‌ای هدفمند، شماره تماس‌های تلفنی با خطوط ترک سیگار را افزایش می‌دهد؛ اما تاثیر آن بر رفتارهای بهداشتی مشخص نیست. این مطالعات نمی‌توانست تأثیرات اجزای مختلف را تشخیص دهد، به‌عنوان مثال تأثیر شنیدن یک پیام در مورد تغییر رفتار، سازگاری فرهنگی گروه اقلیت قومی یا افزایش میزان دسترسی به گروه هدف با استفاده از کانال‌های رسانه‌ای مناسب‌تر. مطالعات جدیدتر باید مداخلات هدفمند برای اقلیت‌های قومی را با زبان مادری غیر از زبان غالب در کشور ساکن کشورشان و همچنین مقایسه مستقیم با مداخلات رسانه‌ای هدفمند در مقابل جمعیت عمومی را مقایسه کنند.
خلاصه به زبان ساده
مداخلات رسانه‌های اجتماعی هدفمند برای تقویت رفتارهای سالم در بزرگسالان اقلیت‌های قومی
پیشینه و سوال مطالعه مروری
مقامات بهداشتی و سازمان‌های غیر دولتی اغلب از مداخلات رسانه‌های اجتماعی (مثلا بولتن‌ها، تبلیغات رادیویی و تلویزیونی، پوسترها و رسانه‌های اجتماعی) برای تقویت رفتارهای سالم‌تر مرتبط با فعالیت بدنی، از جمله الگوهای تغذیه‌ای، مصرف دخانیات و مصرف الکل استفاده می‌کنند. در این بررسی، ما تأثیرات رسانه‌های جمعی را که اقلیت‌های قومی را هدف قرار داده‌اند، در نظر گرفتیم. یک مداخله هدفمند که برای یک گروه خاص طراحی و ویژگی‌های آن گروه را در نظر می‌گیرد، به‌طور ایده‌آل برای گروه‌های اقلیت قومی فرصت‌ها و دسترسی‌های مساوی به اطلاعات، مهارت‌های زندگی و فرصت‌هایی برای انتخاب‌های سالم‌تر، فراهم می‌کند. با این حال، ما نمی‌دانیم که آیا استراتژی‌های رسانه‌ای هدفمند در رسیدن به اقلیت‌های قومی و تحت تاثیر قرار دادن آن‌ها بیشتر از استراتژی‌های رسانه‌های اجتماعی است که جمعیت عمومی را هدف قرار می‌دهند.

ویژگی‌های مطالعه
ما شش مطالعه یافتیم، همگی از ایالات متحده آمریکا، چهار مورد آفریقایی‌آمریکایی‌ها و دو مورد مهاجران لاتین یا چینی را هدف قرار داده بودند. از این مطالعات، چهار مورد تجربی بودند (1693 داوطلب) و دو مورد هم نتایج کمپین‌های تبلیغاتی بزرگ و هدفمند را در کل جوامع و شهرها گزارش کرده بودند. شواهد موجود تا ماه آگوست 2016 به‌روز هستند.

نتایج اصلی
شواهد موجود برای نتیجه‌گیری در مورد اینکه آیا مداخلات رسانه‌ای هدفمند برای گروه‌های اقلیت قومی در تغییر رفتارهای سلامت از مداخلات رسانه‌های جمعی بیشتر، کمتر یا به همان اندازه موثر هستند، ناکافی هستند. فقط یک مطالعه عادت‌های مصرف سیگار شرکت‌کنندگان و قصد ترک آن را پس از دریافت یک کتابچه راهنمای مصرف سیگار تغییریافته یا یک کتابچه طراحی‌شده برای جمعیت عمومی مقایسه کرده بود. آن‌ها تفاوت اندک یا عدم تفاوت را در رفتارهای سیگار کشیدن میان گروه‌ها یافتند.
در مقایسه با عدم مداخله رسانه‌های جمعی، یک مداخله رسانه‌ای هدفمند ممکن است تعداد تماس‌هایی را که با خطوط ترک سیگار گرفته می‌شود افزایش دهد، اما تاثیر آن بر رفتارهای بهداشتی مشخص نیست. این نتیجه‌گیری بر اساس یافته‌های سه مطالعه است. یک مطالعه به شرکت‌کنندگان، دسترسی را به مجموعه‌ای از 12 برنامه زنده در تلویزیون کابلی با اطلاعاتی در مورد چگونگی حفظ وزن سالم از طریق رژیم غذایی و فعالیت‌های جسمانی، ارائه داده بود. در مقایسه با زنانی که برنامه را ندیده بودند، شرکت‌کنندگان اندکی فعالیت بدنی بیشتر و برخی تغییرات مثبت را در الگوهای رژیم غذایی گزارش کرده بودند؛ با این حال، وزن بدن آن‌ها در طول زمان متفاوت نبود. دو مطالعه دیگر کمپین‌های تبلیغاتی در مقیاس وسیع بودند که در آن‌ها سیگاری‌ها تشویق می‌شدند تا با یک خط مشاوره برای ترک سیگار تماس بگیرند. تعداد تماس‌های تلفنی از جمعیت هدف به‌طور قابل توجهی در طول کمپین تبلیغاتی افزایش یافته بود.
این بررسی همچنین مداخلات رسانه‌ای هدفمند را با مداخلات رسانه‌های جمعی به علاوه تعاملات شخصی مقایسه کرده بود. این یافته‌ها بر اساس سه مطالعه، غیرقابل نتیجه‌گیری بودند.
هیچ‌کدام از مطالعات گزارش نکرده بودند که آیا مداخلات می‌تواند عوارض جانبی، از قبیل انگ‌زدن یا افزایش مقاومت را در برابر پیام‌ها، همراه داشته باشد.
مطالعات بیشتر که به‌طور مستقیم مداخلات رسانه‌ای هدفمند را با مداخلات رسانه‌ای عمومی مقایسه کنند، می‌توانند سودمند باشند. مطالعات اندکی به بررسی تأثیرات مداخلات رسانه‌ای هدفمند برای گروه‌های اقلیت های قومی که عمدتا به زبان غیر غالب سخن می‌گویند، پرداخته‌اند.

کیفیت شواهد
قطعیت ما در مورد شواهد تأثیرات بر تمام پیامدهای اصلی، پائین تا بسیار پائین است. این به آن معنی است که اثر واقعی ممکن است متفاوت یا به‌طور قابل‌ ملاحظه‌ای متفاوت از نتایج ارائه شده در این بررسی باشد. ما قطعیت متوسطی در مورد افزایش تخمینی تعداد تماس‌های با خطوط ترک سیگار داریم.

(548 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (41 دریافت)    

پذیرش: 1395/7/10 | انتشار: 1395/11/29