جلد 2017 -                   جلد 2017 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Thomas W Hamilton, Vassilis Athanassoglou, Stephen Mellon, Louise H Strickland, Marialena Trivella, David Murray et al . Liposomal bupivacaine infiltration at the surgical site for the management of postoperative pain. 3. 2017; 2017
URL: http://cochrane.ir/article-1-1348-fa.html
پیشینه
علی‌رغم وجود تکنیک‌های مختلف آنالژزیک (analgesic)، درد حاد پس از جراحی یک نیاز برآوردنشده سلامت باقی می‌ماند، و تا سه چهارم افرادی که تحت جراحی قرار می‌گیرند درد قابل توجهی را گزارش می‌کنند. بوپیواکائین لیپوزومی (liposomal bupivacaine) یک داروی آنالژزیک است که از بوپیواکائین هیدروکلراید (bupivacaine hydrochloride) محصور شده توسط لایه‌های دوگانه متعدد لیپیدی غیر متحدالمرکز (multiple, non-concentric lipid bi-layers) تشکیل شده و روش جدیدی را برای تسکین پایدار درد ارائه می‌دهد.
اهداف
بررسی اثربخشی آنالژزیک و اثرات جانبی اینفیلتریشن (نفوذ) بوپیواکائین لیپوزومی در محل جراحی برای مدیریت درد پس از جراحی.
روش های جستجو
در 13 ژانویه 2016، ما CENTRAL ،MEDLINE ،MEDLINE In-Process ،Embase ،ISI Web Science و فهرست منابع مقالات بازیابی شده را جست‌وجو کردیم. ما گزارش کارآزمایی‌های بالینی و خلاصه‌ای از مطالعات منتشر شده و منتشر نشده را از منابع اینترنتی به‌دست آوردیم، و پایگاه‌های اطلاعاتی کارآزمایی‌های بالینی را برای کارآزمایی‌های در حال انجام جست‌وجو کردیم.
معیارهای انتخاب
کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی، دو سوکور، کنترل‌شده با پلاسبو یا کنترل‌شده به‌صورت فعال مربوط به بزرگسالان 18 ساله یا بالاتر که تحت عمل جراحی الکتیو (elective) در هر نوع محل جراحی قرار گرفته بودند، در صورتی انتخاب شدند که نفوذ بوپیواکائین لیپوزومی را در محل جراحی با پلاسبو یا سایر انواع آنالژزیک مقایسه کرده باشند.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
دو نویسنده مطالعه مروری به‌صورت مستقل به بررسی کارآزمایی‌ها برای ورود به این مطالعه مروری، ارزیابی خطر سوگیری (Bias) و استخراج داده‌ها پرداختند. ما برای تجزیه‌وتحلیل‌ها از تکنیک‌های آماری استاندارد همان‌طور که در کتاب‌چه راهنمای کاکرین برای مرورهای ساختارمند مداخلات توصیف شده بود، از Review Manager نسخه 5.3 استفاده کردیم. ما با وجود ناکافی‌بودن داده‌ها برای اطمینان از دست‌یابی به پاسخ معنی‌دار به لحاظ بالینی، تصمیم به اجرای متاآنالیز (meta-analysis) گرفتیم؛ به همین ترتیب ما جدول «خلاصه یافته‌ها» را برای هر مقایسه تهیه کردیم. به همین ترتیب ما دو جدول «خلاصه یافته‌ها» را در فرمت روایی (narrative) تهیه کردیم و هر جا امکان‌پذیر بود کیفیت شواهد را با استفاده از سیستم GRADE (نظام درجه‌بندی کیفیت شواهد و قدرت توصیه‌ها) مورد ارزیابی قرار دادیم.
نتایج اصلی
ما 9 مطالعه (10 گزارش، 1377 شرکت‌کننده) را شناسایی کردیم که معیارهای ورود را به مطالعه مروری داشتند. 4 کارآزمایی فاز 2 افزایش / کاهش دوز، برای ارزیابی و نشان دادن اثربخشی و ایمنی، طراحی شدند، و داده‌های ترکیب‌شده‌ای را ارائه دادند که ما نتوانستیم از آن‌ها استفاده کنیم. از 5 مطالعه باقی‌مانده که دارای بازوهای موازی بودند (965 شرکت‌کننده)، 2 مطالعه با پلاسبو کنترل شده بودند و 3 مطالعه از اینفیلتراسیون بی‌حسی موضعی با بوپیواکائین هیدروکلراید به عنوان کنترل استفاده کردند. با استفاده از ابزار کاکرین، ما به‌طور کلی بیشتر مطالعات را در معرض خطر نامشخص سوگیری (Bias) قضاوت کردیم؛ با این وجود، 2 مطالعه در معرض خطر بالای سوگیری گزارش‌دهی انتخابی قرار داشتند و 4 مطالعه به دلیل اندازه (کمتر از 50 شرکت‌کننده در هر بازوی درمان) در معرض خطر بالای سوگیری قرار داشتند.
3 مطالعه (551 شرکت‌کننده) پیامد اولیه شدت درد تجمعی را در طول 72 ساعت پس از جراحی گزارش کردند. در مقایسه با پلاسبو، بوپیواکائین لیپوزومی از زمان پایان عمل (0 ساعت) تا 72 ساعت بعد از آن با نمره درد تجمعی کمتری همراه بود (1 مطالعه؛ کیفیت بسیار پائین). در مقایسه با بوپیواکائین هیدروکلراید، 2 مطالعه تفاوتی برای این پیامد نشان ندادند (شواهد با کیفیت بسیار پائین)، اما با توجه به تفاوت‌های جمعیت جراحی و روش جراحی (افزایش حجم پستان (breast augmentation) در مقابل آرتروپلاستی زانو (knee arthroplasty)) ما متاآنالیز (meta-analysis) انجام ندادیم.
عوارض جانبی جدی مرتبط با استفاده از بوپیواکائین لیپوزومی گزارش نشده بود و هیچ‌یک از 5 مطالعه خروج به‌دلیل عوارض جانبی مرتبط با دارو را گزارش نکردند (شواهد با کیفیت متوسط).
یک مطالعه میانگین نمره درد پائین‌تری را مرتبط با بوپیواکائین لیپوزومی در مقایسه با بوپیواکائین هیدروکلراید در 12 ساعت گزارش کرد، اما در 24، 48 و 72 ساعت پس از عمل گزارش نکرد (شواهد با کیفیت بسیار پائین).
2 مطالعه (382 شرکت‌کننده) زمان طولانی‌تری را تا اولین دوز داروهای اپیوئیدی پس از جراحی در مقایسه با پلاسبو گزارش کردند (شواهد با کیفیت پائین).
2 مطالعه (325 شرکت‌کننده) کل مصرف داروهای اپیوئیدی پس از جراحی را در 72 ساعت اول گزارش کردند: 1 مطالعه مصرف کمتری را از داروهای اپیوئیدی تجمعی برای بوپیواکائین لیپوزومی در مقایسه با پلاسبو گزارش کرد (شواهد با کیفیت بسیار پائین)؛ 1 مطالعه تفاوتی را در مقایسه با بوپیواکائین هیدروکلراید گزارش نکرد (شواهد با کیفیت بسیار پائین).
3 مطالعه (492 شرکت‌کننده) درصد شرکت‌کنندگانی را که در 72 ساعت نخست پس از جراحی به داروهای اپیوئیدی نیاز نداشتند، گزارش کردند. یکی از 2 مطالعه در مقایسه بوپیواکائین لیپوزومی با پلاسبو، تعداد بیشتری را از شرکت‌کنندگان دریافت کننده بوپیواکائین لیپوزومی نشان داد که نیازی به داروهای اپیوئیدی پس از جراحی نداشتند (شواهد با کیفیت بسیار پائین). 2 مطالعه دیگر، یکی در مقابل پلاسبو و یکی در مقابل بوپیواکائین هیدروکلراید، تفاوتی را در نیاز به داروهای اپیوئیدی نیافتند (شواهد با کیفیت بسیار پائین). با توجه به ناهمگونی معنی‌دار بین مطالعات (92% = I2) ما نتایج را با هم ترکیب نکردیم.
تمام مطالعات انتخاب شده عوارض جانبی را طی 30 روز جراحی گزارش کردند، تهوع، یبوست و استفراغ شایع‌تر بودند. از 5 مطالعه با بازوهای موازی، هیچ‌کدام به غیر از درد پیامدهای ارزیابی‌های اقتصاد سلامت یا گزارش شده توسط بیمار را انجام ندادند یا گزارش نکردند.
کیفیت شواهد با استفاده از GRADE، متوسط تا بسیار پائین رتبه‌بندی شد. محدودیت اصلی، کمبود داده‌های مربوط به پیامدهای مناسب بود. علاوه بر این، تعدادی از مطالعات در معرض خطر بالای سوگیری قرار داشتند که منجر به تنزل بیشتر شد.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
به نظر می‌رسد که اینفیلتراسیون بوپیواکائین لیپوزومی در محل جراحی نسبت به پلاسبو درد پس از جراحی را کاهش داد، اما، در حال حاضر شواهد محدود برتر بودن بوپیواکائین هیدروکلراید را نشان نمی‌دهند. هیچ گزارشی درباره عوارض جانبی جدی مرتبط با دارو وجود نداشت و هیچ مطالعه‌ای خروج را به علت عوارض جانبی مرتبط با دارو گزارش نکرد. به‌طور کلی با توجه به کیفیت پائین و حجم شواهد اطمینان ما به برآورد اثر محدود است و ممکن است اثر واقعی به‌طور قابل توجهی با برآورد ما تفاوت داشته باشد.
خلاصه به زبان ساده
بوپیواکائین لیپوزومی در محل جراحی برای درمان درد
حرف آخر
به نظر می‌رسد که بوپیواکائین لیپوزومی مورد استفاده در محل جراحی در مقایسه با پلاسبو (آب نمک) درد پس از جراحی را کاهش می‌دهد. در حال حاضر شواهد محدودی در مورد میزان اثربخشی آن در مقایسه با سایر داروهای مسکن، مانند بوپیواکائین هیدروکلراید وجود دارد. مطالعات بزرگ بیشتری مورد نیاز است تا بدانیم که آیا بوپیواکائین لیپوزومی در این زمینه نقشی دارد یا خیر.

پیشینه
علی‌رغم تجویز مسکن‌ها، 3 فرد از 4 فرد، درد پس از جراحی را گزارش می‌کنند. یک روش برای درمان درد این است که جراح یک مسکن را در محل جراحی تزریق می‌کند تا اعصابی را که سیگنال‌های درد را به مغز ارسال می‌کنند، مسدود کند. یک داروی جدید به نام بوپیواکائین لیپوزومی توسعه یافته که به عنوان داروی نجات برای مدت زمان بسیار طولانی و تسکین درد طولانی‌مدت طراحی شده است. این مطالعه مروری به‌منظور بررسی اینکه تزریق بوپیواکائین لیپوزومی در محل جراحی در درمان درد چقدر موثر است و همچنین بررسی اینکه آیا خطراتی در ارتباط با استفاده از آن وجود دارد یا خیر، طراحی شده است.

ویژگی‌های مطالعه و نتایج اصلی
در ژانویه 2016، ما 9 مطالعه (10 گزارش) را شامل 1377 فرد یافتیم که بوپیواکائین لیپوزومی را پس از 5 نوع جراحی مختلف بررسی کردند: تعویض کل مفصل زانو (total knee replacement)، هموروئیدکتومی (hemorrhoidectomy)، ترمیم فتق کشاله ران (inguinal hernia repair)، بونونکتومی (bunionectomy) و افزایش حجم پستان (breast augmentation). نتایج نشان داد که در مقایسه با پلاسبو (آب نمک) بوپیواکائین لیپوزومی در کاهش درد هنگام تزریق در محل جراحی بهتر بود و هم نیاز کلی به آن و هم مدت زمان قبل از نیاز به مسکن‌های با پایه مخدر (قوی) بیشتر نیز کاهش می‌یابد. با این حال، شواهد محدود نشان نداد که در حال حاضر بوپیواکائین لیپوزومی بهتر از استفاده از مسکن بوپیواکائین هیدروکلراید است. به‌طور کلی در تمام مطالعات انتخاب شده هیچ کس به علت عوارض جانبی مرتبط با دارو از مطالعه خارج نشد.

کیفیت شواهد
با توجه به تعداد کم مطالعات و برخی از محدودیت‌های کیفیت این کارآزمایی‌ها، ما کیفیت شواهد را از متوسط تا بسیار پائین رتبه‌بندی کردیم. تحقیقات بیشتری برای ارزیابی نقش اینفیلتراسیون بوپیواکائین لیپوزومی در محل جراحی برای درمان درد پس از جراحی ضروری است.
(749 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (52 دریافت)    

پذیرش: 1394/10/23 | انتشار: 1395/11/13