جلد 2017 -                   جلد 2017 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Camilla Young, Amanda M Hall, Daniela C Gonçalves-Bradley, Terry J Quinn, Lotty Hooft, Barbara C van Munster et al . Home or foster home care versus institutional long-term care for functionally dependent older people. 3. 2017; 2017
URL: http://cochrane.ir/article-1-1282-fa.html
پیشینه
تغییر جمعیت‌شناسی جمعیت باعث افزایش تعداد افراد مسن وابسته از نظر عملکردی شده‌که نیازمند مراقبت و درمان پزشکی هستند. در بسیاری از کشورها، هدف سیاست دولت انتقال منابع از مجموعه‌های مراقبت موسسه‌ای به سمت جمعیت است، با انتظار اینکه این کار هزینه‌ها را کاهش داده و کیفیت مراقبت را بهبود می‌بخشد.
اهداف
بررسی اثرات مراقبت طولانی‌مدت خانگی یا خانه‌های پرستاری در مقابل مراقبت موسسه‌ای برای افراد پیری که از نظر عملکردی وابسته هستند.
روش های جستجو
برای این مطالعه مروری، مرکز ثبت کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (CENTRAL) از طریق کتابخانه کاکرین، MEDLINE، Embase، CINAHL و 2 مرکز ثبت کارآزمایی را در تاریخ نوامبر 2015 جست‌وجو کردیم.
معیارهای انتخاب
کارآزمایی‌های تصادفی و غیرتصادفی، مطالعات کنترل‌شده قبل-بعد و مطالعات سری زمانی منقطع (interrupted time series) را که از معیارهای طراحی مطالعه EPOC تبعیت کرده و اثرات مراقبت طولانی‌مدت خانگی را در مقابل مراقبت موسسه‌ای برای افراد مسن وابسته از نظر عملکردی مقایسه کردند، گردآوری کردیم.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
2 نویسنده مطالعه مروری مستقلا داده‌ها را استخراج و خطر تورش (risk of bias) هر مطالعه گردآوری‌شده را بررسی کردند. به دلیل ناهمگونی زیاد در مطالعات که به معنی عدم‌امکان انجام فراتحلیل است، نتایج را به صورت روایتی و نقل قول (narratively) گزارش کردیم.
نتایج اصلی
10 مطالعه را با مجموع 16377 شرکت‌کننده گردآوری کردیم و همه این مطالعات در کشورهای با درآمد بالا انجام شده‌است. مطالعات گردآوری‌شده مراقبت مبتنی بر جامعه را با مراقبت موسسه‌ای (آسایشگاه‌ها) مقایسه کردند. اندازه نمونه مطالعات از 98 تا 11803 نفر متغیر بود (تعداد متوسط= 204). در زمینه مراقبت سلامت، مداخلات مطالعه‌شده و نتایج بررسی‌شده ناهمگونی زیادی وجود داشت. یک مطالعه کارآزمایی تصادفی بود (N= 112 شرکت‌کننده)؛ دیگر مطالعات گردآوری‌شده از طراحی‌هایی استفاده کردند که احتمال تورش در آنها به دلیل عدم‌تصادفی‌سازی، عدم‌توازن در اصول، و بررسی نتیجه‌ها بدون کورکردن، زیاد بود. اکثر مطالعات هیچ شرکت‌کننده‌ای را برای وضعیت خاص بیماری‌اش انتخاب نکردند (یا کنار نگذاشتند). به استثنای یک مطالعه که فقط بیماران مبتلا به سکته‌مغزی را درنظر گرفته‌بود. همه مطالعات محدودیت‌های روش‌شناسی داشتند، از اینرو، خوانندگان این مطالعه باید نتایج را با احتیاط تفسیر کنند.
مشخص نیست که آیا مراقبت طولانی‌مدت خانگی در مقایسه با مراقبت آسایشگاهی خطر مرگ‌ومیر را کاهش می‌دهد یا خیر (2 مطالعه؛ N= 314 شرکت‌کننده، شواهد با قطعیت خیلی پایین). تخمین‌ها به صورت افزایش خطر مرگ‌ومیر نزدیک به 3 برابر در گروه آسایشگاه (نسبت خطر (RR): 2.89؛ 95% فاصله اطمینان (CI)؛ 1.57 تا 5.32) تا کاهش نسبی %62 (RR: 0.38؛ 95% فاصله اطمینان: 0.17 تا 0.61) بود. به دلیل درجه بالای ناهمگونی داده‌ها را جمع‌بندی نکردیم (94%=I2).
به دلیل اینکه قطعیت شواهد خیلی پایین است، مشخص نیست که آیا این مداخله اثر منفعتی بر عملکرد فیزیکی دارد یا خیر (5 مطالعه، N= 1295 شرکت‌کننده). 2 مطالعه گزارش کردند شرکت‌کننده‌هایی که مراقبت طولانی‌مدت خانگی دریافت کردند، در مقایسه با آنهایی که در آسایشگاه بودند، فعالیت‌های روزمره زندگی‌شان بهبود یافته‌بود، در حالی که مطالعه سوم گزارش کرد که همه شرکت‌کننده‌ها از نظر عملکرد فیزیکی باهم برابر بودند.
به دلیل اینکه قطعیت شواهد خیلی پایین بود، مشخص نیست که آیا مراقبت طولانی‌مدت خانگی در مقایسه با مراقبت در آسایشگاه، شادمانی یا رضایت کلی را افزایش می‌دهد یا خیر (RR: 1.97؛ 95% فاصله اطمینان: 1.27 تا 3.04) (2 مطالعه؛ N= 114 شرکت‌کننده).
میزان رابطه مراقبت طولانی‌مدت خانگی با افزایش یا کاهش نتایج عارضه سلامت نسبت به مراقبت در آسایشگاه گزارش نشد.
مشخص نیست که آیا مراقبت طولانی‌مدت خانگی در مقایسه با مراقبت در آسایشگاه، خطر پذیرش در بیمارستان را کاهش می‌دهد یا خیر (شواهد با قطعیت خیلی پایین، N= 14853). تخمین‌های RR بین 2.75 (فاصله اطمینان 95%: 2.59 تا 2.92) (نشان‌دهنده افزایش خطر برای بیمارانی که مراقبت خانگی دریافت کردند) تا 0.82 (95% فاصله اطمینان: 0.72 تا 0.93) (نشان‌دهنده کاهش خطر کمی برای همین گروه) بود. به دلیل درجه بالای ناهمگونی، داده‌ها را جمع‌بندی نکردیم (99% =I2).
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
برای حمایت از هر نوع مراقبت برای افراد مسن وابسته از نظر عملکردی، داده‌های منتشرشده با کیفیت بالای کافی وجود ندارد. مراقبت متکی بر جامعه در همه مطالعات گردآوری‌شده به صورت سازگار مفید نبود؛ داده‌هایی وجود داشت که نشان‌دهنده این بود که مراقبت متکی بر جامعه ممکن است کیفیت زندگی و عملکرد فیزیکی را در مقایسه با مراقبت موسسه‌ای افزایش دهد. اما، تفاوت‌های مراقبت متکی بر جامعه با مراقبت موسسه‌ای ممکن است با افزایش خطر بستری‌شدن همراه باشد. مطالعات آتی باید بهره‌برداری مراقبت سلامت را بررسی کنند، تحلیل‌های اقتصادی را انجام دهند، و بار مسئولیت مراقبان سلامت را در نظر گیرند.
خلاصه به زبان ساده
جایگزین‌های مراقبت خانگی یا خانه‌های پرستاری با مراقبت طولانی‌مدت موسسه‌ای برای افراد مسن وابسته از نظر عملکردی
هدف این مطالعه مروری چیست؟
هدف این مطالعه مروری کاکرین بررسی اثرات جایگزین‌های مراقبت خانگی یا پرورشگاهی با مراقبت موسسه‌ای برای افراد پیری است که برای مراقبت از خود به دیگران وابسته‌اند.

پیام‌های کلیدی
این مطالعات شرکت‌کننده‌های مختلف، شرایط مختلف مراقبت سلامت، و مداخلات مختلفی داشتند. برخی از مطالعات ضعیف بودند، یعنی در تفسیر آنها باید با دقت عمل کنیم.
در حال حاضر، شواهد کافی برای حمایت از توصیه‌های جایگزین‌های خانگی با مراقبت طولانی‌مدت نهادی برای افراد پیر ناتوان وجود ندارد.

در این مطالعه مروری چه چیزی را مطالعه کردیم؟
در بسیاری از کشورها، افراد مسن ناتوان با بیماری‌های مختلف ممکن است در آسایشگاه‌ها یا دیگر نهادها تحت مراقبت طولانی‌مدت قرار گیرند. به دلیل افزایش تعداد افراد پیر و هزینه‌های آسایشگاه‌ها، دیگر راه‌های ارائه مراقبت مثل مراقبت در خانه خود فرد مسن ضروری است. مطالعاتی را که در خانه یا در یک موسسه به ارائه مراقبت پرداختند، بررسی کردیم.

نتایج اصلی این مطالعه مروری چیست؟
10 مطالعه گردآوری کردیم که در 5 کشور مختلف انجام شدند (آمریکا، تایوان، سوئد، انگلیس، و کانادا). این مطالعات شامل 16377 بیمار می‌شد که به نظر می‌آمدند به خدمات مراقبتی نیاز دارند. همه مطالعات نوعی از مراقبت خانگی را با مراقبت طولانی‌مدت موسسه‌ای مقایسه کردند. اکثر مطالعات شامل افرادی با انواع مختلف بیماری می‌شد، به جز یک مطالعه که فقط بیماران سکته‌مغزی را در بر می‌گرفت.
مطمئن نیستیم که آیا مراقبت طولانی‌مدت خانگی در مقایسه با مراقبت آسایشگاهی، خطر مرگ‌ومیر یا پذیرش را در بیمارستان کاهش می‌دهد یا خیر، به دلیل اینکه شواهد قطعیت خیلی پایینی داشتند. همینطور، مطمئن نیستیم که آیا این مداخله عملکرد فیزیکی یا کیفیت زندگی را افزایش می‌دهد یا خیر، و دوباره به دلیل اینکه شواهد قطعیت خیلی پایینی داشتند. نتوانستیم مقاله‌ای پیدا کنیم که نتایج عارضه سلامت را گزارش کند.

این مطالعه مروری تا چه زمانی به‌روز است؟
نویسندگان مطالعه مروری مطالعاتی را جست‌وجو کردند که تا تاریخ نوامبر 2015 منتشر شده‌اند.
(780 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (48 دریافت)    

پذیرش: 1394/8/10 | انتشار: 1396/1/14