جلد 2017 -                   جلد 2017 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Alberto Vaona, Yannis Pappas, Rumant S Grewal, Mubasshir Ajaz, Azeem Majeed, Josip Car. Training interventions for improving telephone consultation skills in clinicians. 3. 2017; 2017
URL: http://cochrane.ir/article-1-1098-fa.html
پیشینه
از سال 1879، سالی که نخستین مشاوره تلفنی پزشکی انجام شد، توانایی انجام مشاوره به‌وسیله تلفن به‌عنوان قسمتی از سیستم‌های مراقبت پزشکی بیمارمحور مدرن محسوب می‌شود. امروزه تا یک چهارم تمامی مشاوره‌های مراقبت بهداشتی به‌وسیله تلفن انجام می‌شود. مطالعات مختلفی میزان تأثیرگذاری مشاوره پزشکی تلفنی را در کار پزشکان بررسی کرده‌اند که طی آن مشخص شده لازم است کیفیت آن‌ها افزایش پیدا کند. اگرچه پزشکان به‌طور روتین مهارت‌هایی پیرامون برقراری ارتباط و ارائه مشاوره کسب می‌کنند، این موضوع لزوما به‌معنای تخصص در برقراری مکاتبه و مشاوره تلفنی نیست. مطالعات مختلف میزان تاثیر کوتاه‌مدت مداخلاتی را که به ارتقاء مهارت‌های مشاوره تلفنی پزشکان کمک می‌کند بررسی کرده‌اند، اما هیچ مرور نظام‌مند پیامدهای بیمارمحور یا پیامدهای مربوط به پزشکان را گزارش نکرده است.
اهداف
ارزیابی تاثیر مداخلات آموزشی برای بهبود مهارت‌های مشاوره تلفنی در پزشکان و پیامدهای مربوط به بیماران.
روش های جستجو
ما در CENTRAL ،MEDLINE ،EMBASE و پنج پایگاه الکترونیکی دیگر و نیز دو مرکز ثبت کارآزمایی تا تاریخ 19 می 2016 جست‌وجو کردیم، به‌طور دستی فهرست منابع مطالعات و ارجاعات آن‌ها را بررسی کرده و به‌منظور شناسایی مطالعات و اطلاعات بیشتر با نویسندگان مطالعه ارتباط برقرار کردیم.
معیارهای انتخاب
ما کار آزمایی‌های کنترل شده تصادفی‌سازی شده، کارآزمایی‌های کنترل‌شده غیرتصادفی، مطالعات کنترل شده قبل و بعد و نیز سری‌های زمانی وقفه‌دار را که به مقایسه هرگونه مداخله کنترل شده، شامل عدم مداخله، جهت بهبود مهارت‌های مشاوره تلفنی پزشکان با بیماران و تأثیر آن بر پیامدهای بیماران پرداخته بودند، در نظر گرفتیم.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم، به انتخاب مطالعات، استخراج داده‌ها و بررسی احتمال وجود سوگیری (bias) در مطالعات با استفاده از راهنمای استاندارد کاکرین و EPOC و نیز بررسی کیفیت شواهد با استفاده از معیار GRADE (نظام درجه‌بندی کیفیت شواهد و قدرت توصیه‌ها) پرداختند. در هنگام نیاز به اطلاعات بیشتر با نویسندگان مطالعات ارتباط برقرار کردیم. ما با استفاده از روش‌های روش‌شناختی استاندارد کاکرین به تحلیل داده‌ها پرداختیم.
نتایج اصلی
فقط یک مطالعه کنترل شده قبل‌وبعد بسیار کوچک که در سال 1989 انجام شده بود، شناسایی شد: این مطالعه از یک ابزار معتبر برای ارزیابی تأثیر مداخلات آموزشی بر مهارت شرح‌حال‌گیری و مدیریت بیماران به‌وسیله رزیدنت‌های اطفال پرداخته بود. این مطالعه هیچ تفاوتی را بین مداخله و عدم مداخله گزارش نکرده بود، نویسندگان هیچ‌گونه تجزیه و تحلیل کمی را گزارش نکرده و اطلاعات بیشتری در اختیار ما قرار ندادند. ما احتمال وجود سوگیری در این مطالعه را بالا برآورد کردیم. بر اساس معیار GRADE، میزان اطمینان شواهد را بسیار پائین ارزیابی کردیم، و بنابراین مشخص نیست این مداخلات تا چه حد بتوانند مهارت‌های تلفنی پزشکان را افزایش دهند.
ما هیچ مطالعه‌ای نیافتیم که به ارزیابی تاثیر مداخلات آموزشی برای بررسی تاثیر بهبود مهارت‌های ارتباطی پزشکان در پیامدهای اولیه بیماران (پیامدهای بهداشتی که به‌وسیله ابزارهای معتبر یا مارکرهای بیومدیکال یا رفتارهای بیماران، میزان موربیدیتی یا مرگ‌و‌میر بیماران، میزان رضایت‌مندی بیماران، فقط اقدامات اورژانسی یا عوارض جانبی اندازه‌گیری شده باشند) پرداخته باشد.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
مهارت‌های مشاوره تلفنی بخش کوچکی از مهارت‌های مشاوره از راه دور محسوب می‌شود که در شرایطی که مراقبت‌های پزشکی زیر سایه فناوری اطلاعات از فاصله دور ارائه می شوند، اهمیت آن‌ها روزبه‌روز در حال افزایش است. اما با این وجود هیچ‌گونه شواهدی که اختصاصا براساس مطالعات روی مشاوره‌های تلفنی صورت گرفته باشد در دسترس نیست، و مهارت‌های پزشکان در زمان بر مبنای مطالعات و مدل‌هایی که بر اساس ارتباط چهره‌به‌چهره به‌دست آمده‌اند صورت می‌گیرد، که در این زمینه، تفاوت‌های بین این دو بعد ارتباطی در نظر گرفته می‌شود. در حال حاضر نیاز فوری به تحقیقات بیشتری دیده می‌شود که تاثیر آموزش‌های مختلف را بر مهارت‌های مشاوره تلفنی پزشکان و تاثیر آن بر پیامدهای بیماران مورد بررسی قرار داده باشد.
خلاصه به زبان ساده
مداخلات آموزشی برای بهبود مهارت‌های مشاوره تلفنی در پزشکان
هدف این مطالعه مروری چه بود؟
هدف این مرور کاکرین یافتن برخی مداخلات آموزشی و روش‌های موثرتر برای ارتقاء مهارت‌های ارتباط تلفنی پزشکان و پیامدهای بیماران بود.

پیام‌های اصلی
یک مطالعه بسیار کوچک هیچ‌گونه تفاوتی را میان انجام مداخلات آموزشی و عدم مداخله بر مهارت‌های تلفنی رزیدنت‌های اطفال گزارش نکرده بود، اما میزان اعتبار شواهد بسیار پائین بود، بنابراین مشخص نیست این مداخلات هیچ‌گونه تفاوتی در مهارت‌های ارتباط تلفنی پزشکان ایجاد می‌کنند یا خیر.

چه چیزی در این مرور مورد مطالعه قرار گرفت؟
تلفن از بدو اختراعش به‌طور فزاینده‌ای توسط پزشکان و بیماران برای مرتفع کردن مشکلات سلامت مورد استفاده قرار گرفته است. امروزه پایه یک چهارم تمامی مشاوره‌های بالینی به‌وسیله تلفن صورت می‌گیرد. بر اساس مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته، مهارت‌های تلفنی پزشکان از کیفیت پائینی برخوردار است، و پزشکان مهارت‌های آموزشی اندکی در این زمینه در دوره تحصیلی خود دریافت می‌کنند. این مهارت‌های حرفه‌ای مهم و حساس مربوط می‌شود به بینش و قضاوت پزشکان تا رشد کرده و بهبود یابند. تمامی تحقیقاتی که در رابطه با پزشکی تلفنی صورت گرفته، به خوبی نشان می‌دهند که مشاوره‌های تلفنی می‌توانند نقشی مهم در ارائه مراقبت‌های سلامت با تاثیری کم روی حجم کاری پزشکان داشته باشد. ما مطالعات انجام شده را در حوزه‌های مختلف جمع‌آوری کرده و مطالعاتی را کنار گذاشتیم که فقط ارتباط بین پزشکان را بررسی کرده بودند.

نتایج اصلی این مرور چه بود؟
در این مرور هیچ مطالعه‌ای شناسایی نشد که به بررسی تاثیر مداخلات آموزشی جهت ارتقاء مهارت‌های ارتباط تلفنی پزشکان بر پیامدهای بیماران (اندازه‌گیری شده با ابزارهای معتبر یا مارکرهای بیومدیکال)، بر رفتار بیماران، موربیدیتی و مرگ‌و‌میر بیماران، میزان رضایت بیماران، دقت اقدامات اورژانسی و عوارض جانبی پرداخته باشد،. فقط یک مطالعه بسیار کوچک طی 25 سال گذشته انجام شده بود که هیچ تفاوتی را بین انجام یک مداخله آموزشی و عدم مداخله بر مهارت‌های شرح‌حال‌گیری و مدیریت بیماران توسط رزیدنت‌های اطفال گزارش نکرده بود. این مطالعه هیچ‌گونه اطلاعات کمی ارائه نکرده بود.
در این مرور هیچ مدرک تخصصی پیرامون آموزش مهارت‌های مشاوره تلفنی پزشکان بدست نیامد؛ لازم است فورا مطالعات باکیفیتی در این زمینه انجام گیرد.

میزان به روز بودن این مرور چقدر است؟
نویسندگان این مرور مطالعات منتشر شده را تا می 2016 مورد جست‌وجو قرار دادند.

(746 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (52 دریافت)    

پذیرش: 1395/2/30 | انتشار: 1395/10/15