جلد 2017 -                   جلد 2017 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Malgorzata M Bala, Lukasz Strzeszynski, Roman Topor-Madry. Mass media interventions for smoking cessation in adults. 3. 2017; 2017
URL: http://cochrane.ir/article-1-1532-fa.html
پیشینه
کمپین‌های رسانه‌های جمعی برای کنترل دخانیات می‌تواند به تعداد زیادی از مردم دسترسی داشته باشد. بخش عمده‌ای از متون بر تاثیر تبلیغات کنترل دخانیات بر جوانان متمرکز است؛ اما تعدادی از ارزیابی‌های کمپین‌ها نیز وجود دارد که سیگاری‌های بزرگسال را هدف قرار داده و نتایج ترکیبی را نشان می‌دهد. کمپین‌ها ممکن است محلی، منطقه‌ای یا ملی باشند و ممکن است با سایر مولفه‌های یک سیاست جامع کنترل دخانیات ترکیب شوند.
اهداف
ارزیابی اثربخشی مداخلات رسانه‌ای در کاهش مصرف سیگار در بزرگسالان.
روش های جستجو
استراتژی جست‌وجوی گروه اعتیاد به دخانیات در کاکرین با جست‌وجوهای اضافی برای همه مطالعات مربوط به ترک دخانیات / سیگار، رسانه‌های جمعی و بزرگسالان ترکیب شد. ما همچنین پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) و تعدادی از پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی را جست‌وجو کردیم. آخرین جست‌وجو در نوامبر 2016 انجام شد.
معیارهای انتخاب
کارآزمایی‌های کنترل‌شده به منظور تخصیص جوامع، مناطق یا ایالت‌ها به مداخله یا شرایط کنترل؛ سری‌های زمانی متوقف شده.
بزرگسالان، 25 ساله یا بیشتر، که به‌طور مرتب سیگار می‌کشند. مطالعاتی که تمام بزرگسالان را به‌صورت تعریف شده در مطالعات مورد پوشش قرار می‌دهند انتخاب شدند.
رسانه‌های جمعی در اینجا به‌صورت کانال‌های ارتباطی مانند تلویزیون، رادیو، روزنامه‌ها، بیلبوردها، پوسترها، بروشورها یا جزوه‌هایی که برای دسترسی به تعداد زیادی از مردم در نظر گرفته شده‌اند و وابسته به تماس فرد با فرد نیست، تعریف شده‌اند. هدف اصلی کمپین رسانه‌های جمعی باید تشویق افراد سیگاری به ترک آن باشد. آن‌ها می‌توانند به‌تنهایی یا در ارتباط با برنامه‌های کنترل دخانیات انجام شوند.
پیامد اصلی، تغییر رفتار سیگار کشیدن بود. این تغییر می‌تواند به‌صورت تغییرات در شیوع، تغییرات در مصرف سیگار، میزان ترک یا شانس سیگاری بودن گزارش شود.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
دو نویسنده به‌طور جداگانه تمام مطالعات را برای معیارهای ورود و برای کیفیت مطالعه ارزیابی کردند (MB ،LS ،RTM). یک نویسنده (MB) داده‌ها را استخراج و یک نویسنده دوم (LS) آن‌ها را بررسی کرد.
نتایج به دلیل ناهمگونی مطالعات انتخاب‌شده، ترکیب نشدند و به‌صورت روایتی و در قالب جدول ارائه شد.
نتایج اصلی
یازده کمپین معیارهای ورود را به این مطالعه مروری داشتند. مطالعات در طراحی، تنظیمات، مدت زمان، محتوا و شدت مداخله، طول مدت پیگیری، روش‌های ارزیابی و همچنین در تعاریف و معیارهای رفتار مصرف سیگار مورد استفاده متفاوت بودند. در میان هفت کمپین که شیوع سیگار کشیدن را گزارش دادند، کاهش قابل ملاحظه‌ای در کمپین‌های کنترل دخانیات در ایالت کالیفرنیا و ماساچوست در مقایسه با سایر ایالات در ایالات متحده آمریکا، مشاهده شد. در سه مورد از هفت مطالعه باقی‌مانده اثرات مثبت بر شیوع در کل جمعیت یا زیرگروه‌ها مشاهده شد. سه کمپین از هفت کمپین در مقیاس بزرگ که نتایج را برای مصرف دخانیات گزارش دادند، کاهش قابل‌ توجهی از نظر آماری نشان دادند. در میان هشت مطالعه که میزان رعایت یا رها کردن ترک سیگار را گزارش دادند، چهار مورد اثرات مثبت نشان دادند، اگرچه در یکی از این مطالعات، اثرات برای کنار گذاشتن و تقلیل به‌صورت ترکیبی اندازه‌گیری شد. از میان سه مطالعه که کاهش قابل توجهی نشان ندادند، یک مطالعه اثر مداخله‌ای معنی‌داری را روی افراد سیگاری و سابقا سیگاری نشان داد.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
شواهدی وجود دارد که برنامه‌های جامع مبارزه با دخانیات که شامل برنامه‌های رسانه‌های جمعی است، می‌تواند در تغییر رفتار سیگار کشیدن در بزرگسالان مؤثر باشد؛ اما شواهد حاصل از یک گروه ناهمگن از مطالعاتی با کیفیت روش‌شناختی متغیر است. یک برنامه کنترل دخانیات در سطح ایالت (ماساچوست) نتایج مثبتی را تا هشت سال پس از کمپین نشان داد. یکی برنامه دیگر (کالیفرنیا) نتایج مثبتی را در طول دوره تامین مالی کافی و اجرا و در ارزیابی نهایی از شروع برنامه نشان داد. شش مطالعه از 9 مطالعه انجام شده در جوامع یا مناطق، اثرات مثبتی بر رفتار سیگار کشیدن نشان دادند و حداقل یک تغییر قابل توجه در شیوع سیگار کشیدن مشاهده شد (سیدنی). شدت و مدت کمپین‌های رسانه‌ای ممکن است بر اثربخشی تأثیر بگذارد، اما طول مدت پیگیری و رویدادها و روندهای سکولار همزمان می‌تواند اندازه‌گیری را دشوار کند. هیچ ارتباط سازگاری بین اثربخشی کمپین انتخاباتی و سن، تحصیلات، قومیت یا جنسیت مشاهده نشد.
خلاصه به زبان ساده
آیا برنامه‌های کنترل دخانیات که شامل یک کمپین رسانه‌های جمعی است می‌تواند به کاهش میزان سیگار کشیدن در بزرگسالان کمک کند؟
پیشینه
برنامه‌های رسانه‌های جمعی شامل ارتباطات از طریق تلویزیون، رادیو، روزنامه‌ها، بیلبوردها، پوسترها، بروشورها یا جزوه‌ها، با هدف تشویق سیگاری‌ها به ترک و خودداری از مصرف در افراد غیر سیگاری است. تایید نقش آن‌ها در این فرایند دشوار است و نیاز به طراحی روش‌شناختی دقیق دارند.

سوال مطالعه مروری
ارزیابی اثربخشی مداخلات رسانه‌ای در کاهش مصرف سیگار در بزرگسالان

ویژگی‌های مطالعه
ما تا 30 نوامبر 2016 جست‌وجو کردیم و 11 مطالعه مرتبط را برای این مطالعه مروری یافتیم. تعداد شرکت‌کنندگان بین مطالعات انتخاب شده متفاوت بود. تمام مطالعات شامل بزرگسالان بودند، با این حال بعضی از مطالعات جوانان (14+ یا 15+ سال) را انتخاب کردند. کمپین ها شامل تلویزیون، رادیو، رسانه‌های چاپی و تبلیغاتی بیلبورد بود. مطالعات در شرایط، مدت زمان، محتوای مداخله، طول مدت مشاهده، اندازه‌گیری رفتار مصرف سیگار و نحوه نمایش نتایج متفاوت بودند. دو کمپین کاهش قطعی شیوع سیگار کشیدن را گزارش کردند، و چند اثر مثبت در سه کمپین دیگر مشاهده شد. سه کمپین در مقیاس بزرگ، مصرف دخانیات پایین‌تری را گزارش کردند. سه مطالعه چند اثر مثبت را در نرخ پرهیز از مصرف یا ترک نشان دادند. یک مطالعه کاهش قابل توجهی را نشان نداد؛ اما تأثیر مداخله را روی افراد سیگاری و افراد سابقا سیگاری نشان داد.

نتایج اصلی
برنامه‌های کنترل دخانیات که شامل برنامه‌های رسانه‌های جمعی هستند می‌توانند رفتار مصرف سیگار را در بزرگسالان تغییر دهند، اما شواهد حاصل از مطالعات با کیفیت و مقیاس متغیر و اینکه مطالعات اغلب در محیطی انجام شدند که در آن تأثیرات دیگری بر سیگار کشیدن وجود دارد، مجزا کردن اثرات کمپین رسانه‌ای را دشوار می‌سازد. الگوهای سازگار با سن، تحصیلات، قومیت یا جنسیت یافت نشد.

کیفیت شواهد
مشکلاتی که در رابطه با طراحی و انجام تمام مطالعات وجود داشت، سبب نامشخص بودن شواهد شد. این امر به مطالعات آینده کمک خواهد کرد تا بتوانند جوامعی را برای مقایسه انتخاب کنند که در آن‌ها مداخلات رسانه‌های جمعی برای برآورد بهتر تاثیر کمپین رسانه‌های جمعی وجود نداشت.

(556 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (44 دریافت)    

پذیرش: 1395/9/10 | انتشار: 1396/8/30