مرکز همکار کاکرین ایران- نشانی و تلفن ما
مسیرهای تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/19 | 

مرکز همکار کاکرین ایران
شبکه مرور نظام‌مند ایران
مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی

تهران، خیابان فاطمی غربی، ابتدای خیابان بعثت، پلاک ۲۱، موسسه ملی توسعه تحقیقات پزشکی ایران (NIMAD)

کدپستی: ۱۴۱۹۶۹۳۱۱۱

تلفن تماس: ۶۶۹۰۰۹۲۰-۶۶۹۳۸۰۳۷

نشانی مطلب در وبگاه مرکز همکار کاکرین ایران:
http://cochrane.ir/find.php?item=1.85.13.fa
برگشت به اصل مطلب