جلد 2016 -                   جلد 2016 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


پیشینه
ترکیب 2 داروی ضد درد با دوزی ثابت در یک قرص، بهتر از هر دارویی به تنهایی می‌تواند در رهایی از درد حاد موثر واقع شود. به نظر می‌رسد که این مسئله در مورد ترکیب طیفی از داروها در درمان درد بعد از عمل و سردرد میگرنی صدق می‌کند. یک ترکیب جدید از دکسکتوپروفن (یک ضدالتهاب غیراستروئیدی) به‌علاوه ترامادول (یک مخدر) برای درد بعد از جراحی امتحان شده است. این ترکیب هنوز مجوزی برای استفاده ندارد. این مطالعه مروری یکی از سری مطالعات مروری است که ضددردهای خوراکی را برای درد بعد از عمل بررسی کرده است. تک‌تک بررسی‌ها در 2 مطالعه مروری به همراه هم آورده شده‌اند تا اطلاعات لازم را در مورد تاثیر و آسیب مداخلات مختلف نشان دهند.
اهداف
هدف این مطالعه، بررسی خاصیت ضد دردی و عوارض جانبی تک‌قرص دکسکتوپروفن به همراه ترامادول با دوز ثابت به‌صورت خوراکی برای درد متوسط تا شدید بعد از عمل در بزرگسالان درمقایسه با پلاسبو، با استفاده از روش‌هایی است که اجازه مقایسه را با سایر داروهای ضددرد در کارآزمایی‌های استاندارد شده، با استفاده از روش‌ها و پیامدهایی تقریبا یکسان می‌دهد. هدف ثانویه مقایسه این ترکیب با هر یک از ضد دردها به تنهایی است.
روش های جستجو
ما در پایگاه کارآزمایی‌های بالینی ثبت شده کاکرین (CENTRAL ؛Cochrane Central Register of Controlled Trials)؛ از طریق CRSO؛ MEDLINE via Ovid؛ Embase via Ovid از ابتدا تا 31 می 2016 جست‌وجو کردیم. ما همچنین در لیست منابع مطالعات و مقالات مطالعه مروری و دو ثبت آنلاین کارآزمایی‌های بالینی نیز جست‌وجو کردیم.
معیارهای انتخاب
ما مطالعات تصادفی‌سازی و دوسوکوری را به مطالعه مروری وارد کردیم که تک‌قرص خوراکی دکسکتوپروفن را به‌علاوه ترامادول با دوز ثابت برای رهایی از درد حاد پس از جراحی در بزرگسالان به‌کار برده و آن را با پلاسبو مقایسه کرده بودند.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
دو نویسنده مطالعه مروری به‌طورجداگانه به بررسی معیارهای ورود به مطالعه پرداختند و کیفیت مطالعات و پتانسیل خطر را ارزیابی و داده‌ها را استخراج کردند. برای داده‌های دوتایی، ما خطر نسبی (RR) و تعداد مورد نیاز را برای یک پیامد مثبت اضافی (NNT) برای دکسکتوپروفن به‌علاوه ترامادول، در مقایسه با پلاسبو، با 95% فاصله اطمینان (CI) محاسبه کردیم. ما اطلاعات شرکت کنندگانی را که حداقل 50% کاهش درد از شدیدترین درد ممکن طی 6 ساعت داشتند، زمان متوسط استفاده از داروی نجات، و نسبت افرادی که به داروی نجات نیاز پیدا کردند، بررسی کردیم. ما همچنین اطلاعاتی را که در مورد عوارض جانبی و ترک درمان وجود داشت گردآوری کردیم. ما کیفیت شواهد را با استفاده از GRADE و تهیه یک «خلاصه یافته‌ها» سنجیدیم.
ما همچنین اطلاعاتی را درمورد تعداد افرادی که حداقل 50% رهایی از شدیدترین درد ممکن را، طی 6 ساعت از مصرف داروی دکسکتوپروفن به تنهایی و ترامادون به تنهایی تجربه کرده بودند، گردآوری کردیم.
نتایج اصلی
ما 3 مطالعه را با 1853 شرکت کننده به مطالعه مروری وارد کردیم که شرکت کنندگان جراحی دندان عقل، تعویض استخوان لگن یا جراحی برداشتن رحم را انجام داده بودند. در کل خطر سوگیری (Bias) در این سه مطالعه پائین بود؛ اما خطر سوگیری در رابطه با اندازه (size) مطالعات شفاف نبود. دو مطالعه همه نتایجی که ما انتظار داشتیم را گزارش نکرده بودند که این تجزیه و تحلیل ما را با محدودیت مواجه کرد.
نسبت شرکت کنندگانی که حداقل 50% کاهش درد طی 6 ساعت با مصرف ترکیب 25 میلی‌گرم دکسکتوپروفن به‌علاوه 75 میلی‌گرم ترامادول داشتند، 66%، در مقایسه با 32% در گروه پلاسبو بود که NNT  برابر 3 (با 95% فاصله اطمینان (CI): 2.5 تا 3.7) (RR: 2.1؛ با 95% فاصله اطمینان (CI): 1.7 تا 2.4؛ و 748 شرکت کننده در 3 مطالعه) (کیفیت شواهد متوسط) بود. میزان پاسخ با 25 میلی‌گرم دکسکتوپروفن به تنهایی 53% (RR: 1.3؛ با 95% فاصله اطمینان (CI): 1.1 تا 1.4؛ و 744 شرکت کننده در 3 مطالعه) و با ترامادول به تنهایی 45% (RR: 1.5؛ با 95% فاصله اطمینان (CI): 1.3 تا 1.7؛ و 741 شرکت کننده در 3 مطالعه) (کیفیت شواهد متوسط) گزارش شد. ما کیفیت شواهد را به‌دلیل برخی تناقضات در نتایج کاهش دادیم.
متوسط زمان استفاده از داروی نجات به‌طوردقیق قابل برآورد نبود اما حدودا 8 ساعت یا بیشتر بود که نشان دهنده مدت اثر طولانی بود (کیفیت شواهد متوسط). ما کیفیت را به این دلیل پائین آوردیم که تخمین تاثیر دقیق در 2 مطالعه با چند دوز به‌علت بی‌دقتی، امکان‌پذیر نبود. شرکت‌کنندگان کمی از داروی نجات با دوزهای بالاتر درمان فعال استفاده کرده بودند (خلاصه آماری محاسبه نشد با 123 شرکت کننده در یک مطالعه) (شواهدی با کیفیت بسیار پائین). ما کیفیت شواهد را پائین آوردیم چون داده‌ها از یک تک مطالعه با شرکت کنندگان کم و مدارک کم به‌دست آمده بود.
عوارض جانبی و عوارض جانبی جدی برای فاز تک‌دوز مطالعه گزارش نشد. در مطالعه تک‌دوزی، 11% شرکت کنندگان عوارض جانبی را با ترکیب دکسکتوپروفن 25 میلی‌گرم به‌علاوه ترامادول 75 میلی‌گرم تجربه کردند که شامل تهوع خفیف تا متوسط، استفراغ یا سرگیجه می‌شد که برای این داروها معمول است. در گروه پلاسبو و دوزهای پائین‌تر دارو، عوارض کمتر بود (شواهد با کیفیت بسیار پائین). ما کیفیت شواهد را پائین آوردیم چون داده‌ها از یک تک‌ مطالعه با شرکت‌کنندگان کم و مدارک کم به‌دست آمده بود. اطلاعات در مورد دوزهای متعدد دارو در 3 تا 5 روز، حمایت کمی از به‌کار بردن ترکیب کردند. در کل مقادیر به‌طور معمول در تمام درمان‌ها کم بود و در مورد ترک، و عوارض جانبی هم همین‌طور بود.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
تک‌دوز خوراکی 25 میلی‌گرم دکسکتوپروفن به‌علاوه 75 میلی‌گرم ترامادول سطح خوبی را از رهایی از درد برای افراد بیشتری، نسبت به پلاسبو یا همین دوز از این دو دارو به تنهایی، به‌مدت طولانی مهیا می‌کند. میزان این اثر شبیه دیگر ضددردهای مناسب است. عوارض جانبی بسیار کم است. عدم اطمینان نسبتا کمی در مورد دقت برآورد اثربخشی وجود دارد اما NNT برابر 3، معادل دیگر ضددردهایی است که موثر شناخته شده و معمولا استفاده می‌شوند.
خلاصه به زبان ساده
تک‌دوز خوراکی دکسکتوپروفن به‌علاوه ترامادول برای درمان درد حاد پس از جراحی در بزرگسالان.
خط آخر
این مطالعه شواهدی ارائه کرد مبنی بر اینکه بیشتر افراد مبتلا به درد متوسط تا شدید بعد از عمل جراحی از مصرف خوراکی 25 میلی‌گرم دکسکتوپروفن به‌علاوه 75 میلی‌گرم ترامادول سود می‌برند.

پیشینه
درد حاد، درد کوتاه‌مدتی است که اغلب بلافاصله بعد از جراحت ایجاد می‌شود و بعد از جراحی به‌وجود می‌آید. بیشتر افراد که جراحی شده‌اند درد متوسط تا شدیدی را پس از آن تجربه می‌کنند. ضد دردها در افرادی که درد حاد دارند، مثلا به‌دنبال جراحی دندان عقل، مورد آزمایش قرار گرفتند. این درد معمولا با ضد دردهای خوراکی درمان می‌شود. ما باور داریم که این نتایج می‌تواند درمورد دیگر انواع درد حاد نیز صدق کنند.
به‌کار بردن دو ضددرد مختلف در یک قرص با دوز ثابت، رهایی از درد را به میزان خوبی در افراد مبتلا به درد متوسط تا شدید، بعد از عمل جراحی ایجاد می‌کند. این مطالعه مروری یک ترکیب با دوز ثابت از دو ضد درد متفاوت را که یکی ضدالتهاب غیراستروئیدی (دکسکتوپروفن) و دیگری مخدر (ترامادول) بود، مورد ارزیابی قرار داد.

ویژگی‌های مطالعه
در می 2016، ما 3 مطالعه را با 1853 شرکت کننده به مطالعه وارد کردیم. مقایسه اصلی بین تک‌دوز با میزان ثابت 25 میلی‌گرم دکسکتوپروفن به‌علاوه 75 میلی‌گرم ترامادول با پلاسبو بود. مطالعات ترکیب را بعد از جراحی دندان عقل، جراحی تعویض استخوان لگن و عمل جراحی زنان آزمایش کردند. مطالعات شامل بزرگسالانی می‌شد که سن‌شان از حدی بالاتر بود و 7 تا از هر 10 شرکت کننده خانم بودند. نتیجه اصلی، تعداد افرادی بودند که حداقل 50% بهبود از حداکثر درد ممکن را در 6 ساعت بعد از خوردن قرص تجربه کرده بودند.

نتایج اصلی
هر 3 مطالعه پیامدهای اصلی مربوط به 25 میلی‌گرم دکسکتوپروفن را به‌علاوه 75 میلی‌گرم ترامادول گزارش کرده بودند. 748 شرکت کننده در این مقایسه شرکت کرده بودند. حدود 7 تا 10 فرد در گروه مصرف کننده دارو به کاهش درد مورد انتظار رسیدند در مقابل 3 تا از 10 شرکت کننده در گروه پلاسبو این پیامد را تجربه کردند. ترکیب به‌طور معناداری بهتر از پلاسبو و بهتر از هر کدام از داروها به تنهایی موثر واقع شد. درد به مدت طولانی کنترل شد شاید 8 ساعت یا بیشتر، اما زمان دقیق قابل تخمین نبود. در گروه داروی ترکیبی، نسبت به گروه پلاسبو، افراد کمتری برای کاهش درد به مصرف داروی اضافه‌ای نیاز پیدا کردند. حدودا یک نفر از هر 10 نفر عوارض جانبی را با ترکیب دکسکتوپروفن به‌علاوه ترامادول تجربه کردند. این عوارض اغلب شامل تهوع خفیف تا متوسط (احساس کسالت)، استفراغ، و سرگیجه بودند که این عوارض برای این داروها معمول بودند. عوارض جانبی شدید شایع نبودند. تعداد کمی از افراد مطالعه را ترک کردند.

کیفیت شواهد
ما کیفیت شواهد را متوسط برای تاثیر ضد درد دکسکتوپروفن به‌علاوه ترامادول برآورد کردیم. برای عوارض جانبی، ما کیفیت شواهد را برای تک‌دوز، بسیار پائین برآورد کردیم چون شرکت کنندگان کم و شواهد ناچیزی در اختیار داشتیم؛ اما وقتی که شواهد مربوط به مطالعات 3 تا 5 روزه را اضافه کردیم، کیفیت شواهد متوسط شد. کیفیت متوسط به این معناست که اطلاعات بیشتر، ممکن است که تخمین ما از تاثیر را تغییر بدهد. کیفیت بسیار پائین به این معناست که ما درباره نتایج بسیار نامطمئن هستیم.

(21753 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (90 دریافت)    

پذیرش: 1395/3/11 | انتشار: 1395/7/1