جلد 2016 -                   جلد 2016 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Daniel KL Cheuk, Elske Sieswerda, Elvira C van Dalen, Aleida Postma, Leontien CM Kremer. Medical interventions for treating anthracycline-induced symptomatic and asymptomatic cardiotoxicity during and after treatment for childhood cancer. 3 2016; 2016
URL: http://cochrane.ir/article-1-540-fa.html
پیشینه
آنتراسیکلین‌ها که به‌طور گسترده‌ای برای شیمی‌درمانی سرطان کودکان استفاده می‌شوند، ممکن است باعث مسمومیت قلبی در حین و بعد از درمان شوند. اگرچه چند مداخله پزشکی در بزرگسالان مبتلا به اختلال قلبی علامت‌دار یا بدون علامت ایجاد شده به علل دیگر مفید است، معلوم نیست که درمان‌های مشابه برای کودکان سرطانی و بازماندگان با سمیت قلبی ناشی از آنتراسیکلین موثر است یا خیر. این مطالعه مروری به‌روزرسانی یک مطالعه مروری کاکرین قبلا منتشر شده است.
اهداف
مقایسه تاثیر مداخلات پزشکی با دارونما، دیگر مداخلات پزشکی، یا هیچ درمانی بر سمیت قلبی ناشی از آنتراسیکلین در کودکان مبتلا به سرطان یا بازماندگان سرطان.
روش های جستجو
ما پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL ؛Cochrane Central Register of Controlled Trials) (کتابخانه کاکرین (the Cochrane Library)؛ شماره 8؛ 2015)؛ MEDLINE/PubMed (از 1949 تا سپتامبر 2015) و EMBASE/Ovid (از 1980 تا سپتامبر 2015) را برای مقالات بالقوه مرتبط جست‌وجو کردیم. علاوه بر این، ما فهرست منابع مقالات مرتبط، مجموعه مقالات کنفرانس‌های جامعه بین‌المللی انکولوژی کودکان (SIOP ؛Society for Paediatric Oncology)، انجمن سرطان‌شناسی بالینی آمریکا (ASCO ؛American Society of Clinical Oncology)، جامعه هماتولوژی آمریکا (ASH ؛American Society of Hematology)، کنفرانس بین‌المللی عوارض بلندمدت ناشی از درمان در کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان و سمپوزیوم اروپایی عوارض دیررس سرطان کودکان (2005 - 2015)، و کارآزمایی‌های در حال انجام (ثبت ISRCTN، ثبت موسسه ملی بهداشت (NIH ؛National Institutes of Health) و ثبت کارآزمایی‌های سازمان جهانی بهداشت (World Health Organization))، همه در سپتامبر 2015 جست‌وجو شدند.
معیارهای انتخاب
کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (RCT) یا کارآزمایی‌های بالینی و کنترل شده (CCT) که اثربخشی مداخلات پزشکی را برای درمان مسمومیت قلبی ناشی از آنتراسیکلین با دارونما، دیگر مداخلات پزشکی، یا بدون هیچ درمانی، مقایسه کرده باشند.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم انتخاب مطالعات را انجام دادند. یک نویسنده مرور کار استخراج داده‌ها و ارزیابی «خطر سوگیری» را انجام داد و نویسنده دیگر مرور، آن‌ها را بررسی کرد. ما تحلیل‌ها را براساس راهنمای کتابچه راهنمای کاکرین برای مرورهای ساختارمند مداخلات انجام دادیم.
نتایج اصلی
در نسخه اصلی این مطالعه مروری ما دو RCT یافتیم، در این به‌روزرسانی ما هیچ کارآزمایی اضافی نیافتیم. یک کارآزمایی (135 شرکت کننده) انالاپریل را با دارونما در بازماندگان از سرطان دوران کودکی با اختلال عملکرد قلبی ناشی از آنتراسیکلین بدون علامت مقایسه کرده بود. در کارآزمایی دیگر (68 شرکت کننده) درمان دو هفته‌ای فسفوکراتین با درمان شاهد (ویتامین C، آدنوزین تری‌فسفات، ویتامین E، کوآنزیم Q10 خوراکی) در بیماران مبتلا به سرطان خون با سمیت قلبی ناشی از آنتراسیکلین مقایسه شده بود. هر دو مطالعه محدودیت‌های روش‌شناسی داشتند.
RCT انالاپریل تفاوت آماری معنی‌داری را در بقای کلی، مرگ ناشی از نارسایی قلبی، پیشرفت نارسایی قلبی بالینی، و کیفیت زندگی بین گروه درمان و شاهد نشان نداد. تجزیه و تحلیل تعقیبی کاهش (که بهبود حساب می‌شود) در اندازه‌گیری عملکرد قلب (استرس دیواری پایان سیستولی بطنی (LVESWS) تغییر 8.62-% ) در مقایسه با دارونما (1.66+% تغییر) در سال اول درمان (0.036 = P)، ولی نه پس از آن، نشان داد. شرکت کنندگان تحت درمان با انالاپریل در معرض خطر بالاتر سرگیجه یا افت فشار خون (خطر نسبی (RR)؛ 7.17؛ 95% فاصله اطمینان (CI)؛ 1.71 تا 30.17) و خستگی (آزمون دقیق فیشر، 0.013 = P) قرار داشتند.
RCT فسفوکراتین هیچ تفاوتی را در بقای کلی، مرگ ناشی از نارسایی قلب، عملکرد اکوکاردیوگرافیک قلب و عوارض جانبی بین گروه درمان و شاهد نشان نداد.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
فقط یک کارآزمایی تاثیر انالاپریل را در بازماندگان از سرطان کودکی با اختلال قلبی بدون علامت بررسی کرده بود. با اینکه برخی شواهد نشان می‌داد که انالاپریل به طور موقت یک پارامتر عملکرد قلبی (LVESWS) را بهبود می‌بخشد، مشخص نیست که آیا این کار پیآمدهای بالینی را بهبود می‌بخشد. انالاپریل با خطر بالاتر سرگیجه یا افت فشار خون و خستگی همراه است. پزشکان باید منافع ممکن و عوارض جانبی شناخته شده انالاپریل را در بازماندگان سرطان دوران کودکی با مشکلات بدون علامت قلبی ناشی از آنتراسیکلین بسنجند.
فقط یک کارآزمایی تاثیر فسفوکراتین را در بیماران مبتلا به توکسیستی قلبی ناشی از آنتراسیکلین‌ در مبتلایان به سرطان کودکی ارزیابی کرده بود. داده‌های محدود با خطر بالای سوگیری (Bias) تفاوت معنی‌داری را بین درمان‌های فسفوکراتین و کنترل در عملکرد اکوکاردیوگرافیک و نتایج بالینی نشان نداد.
ما هیچ RCT یا CCT را که مداخلات پزشکی دیگر را برای توکسیستی قلبی علامت‌داریا بدون علامت در بیماران مبتلا به سرطان کودکی و یا بازماندگان مقایسه کرده باشد، شناسایی نکردیم.
مطالعات با کیفیت بالا باید انجام شود.
خلاصه به زبان ساده
درمان مشکلات قلبی ناشی از شیمی‌درمانی با آنتراسیکلین برای سرطان دوران کودکی
آنتراسیکلین‌ها داروهای ضدسرطانی هستند که در درمان انواع مختلف سرطان‌های دوران کودکی استفاده می‌شوند. یک عارضه جانبی مهم آنتراسیکلین‌ها آسیب به قلب است، که می‌تواند به مشکلات قلبی بدون علامت (بدون شکایت) یا علامت‌دار (با شکایت) در طول و بعد از درمان سرطان منجر شود. در حالی که داروهای مختلفی برای درمان انواع دیگری از مشکلات قلبی در بزرگسالان وجود دارد، مشخص نیست که آیا این داروها در درمان مشکلات قلبی ناشی از آنتراسیکلین‌ها در بیماران مبتلا به سرطان‌های دوران کودکی و بازماندگان این بیماری‌ها مفید باشد. یک پزشک در مواجهه با بیمار مبتلا به سرطان دوران کودکی یا یک بازمانده از این بیماری با مشکلات قلبی ناشی از آنتراسیکلین باید قادر به تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد نحوه درمان این بیمار براساس شواهد با کیفیت بالا درباره اثرات مفید و عوارض جانبی از گزینه‌های درمان باشد. ما به دنبال مطالعاتی بودیم که تاثیر داروها را برای درمان مشکلات قلبی ناشی از آنتراسیکلین در کودکان مبتلا به سرطان و بازماندگان این بیماری بررسی می‌کردند و آن‌ها را خلاصه کردیم.
ما دو مطالعه تصادفی‌سازی را که دو داروی مختلف را در دو دسته مختلف از بیماران ارزیابی کرده بودند، یافتیم. یکی از این داروها، یک آنزیم مهار کننده آنژیوتانسین (ACE) (انالاپریل) بود که اثرات مفید کوتاه‌مدتی در عملکرد قلبی بازماندگان سرطان دوران کودکی با مشکلات قلبی بدون علامت ناشی از آنتراسیکلین‌ها در مقایسه با دارونما داشت. با این حال، این دارو تاثیر مثبت قابل‌توجهی بر سایر پیامدهای مهم نگذاشت و با عوارض جانبی مانند سرگیجه و خستگی همراه بود. این مطالعه از علت‌سنجی/کیفیت خوب برخوردار بود. مطالعه دیگر کیفیت پائین داشت و هیچ تاثیری از درمان کوتاه‌مدت با فسفوکراتین در کودکان مبتلا به لوسمی با مشکلات قلبی علامت‌دار یا بدون علامت در مقایسه با درمان گروه شاهد با ویتامین C، آدنوزین تری‌فسفات، ویتامین E و کوآنزیم Q10 خوراکی، گزارش نکرد.
ما نمی‌توانیم نتیجه‌گیری قطعی در مورد گزینه‌های درمانی برای مشکلات قلبی ناشی از آنتراسیکلین در کودکان مبتلا به سرطان و بازماندگان از این بیماری‌ها داشته باشیم. مطالعات با کیفیت بالا برای تعیین اینکه کدام داروها باعث بهبود عملکرد قلب در این بیماران می‌شود، مورد نیاز است.

(1153 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (68 دریافت)    

پذیرش: 1394/7/3 | انتشار: 1395/6/2