جلد 2016 -                   جلد 2016 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mikkel Christensen, Andreas Lundh. Medication review in hospitalised patients to reduce morbidity and mortality. 3 2016; 2016
URL: http://cochrane.ir/article-1-271-fa.html
پیشینه
دارودرمانی در سالمندان به دلیل عوامل متعددی که خطر بروز آسیب‌ها و اثرات نامطلوب مرتبط را با دارو افزایش می‌دهد، پیچیده است. مفهوم بازبینی تجویز دارو یک عنصر کلیدی در بهبود کیفیت تجویز و جلوگیری از عوارض جانبی آن است. اگرچه هیچ تعریف پذیرفته‌شده‌ای از بازبینی تجویز دارو وجود ندارد، می‌توان آن را به طور گسترده به عنوان یک ارزیابی سیستماتیک از دارودرمانی برای هر بیمار مشخص، که هدف آن بهینه‌سازی مصرف دارو در فرد با ارائه یک پیشنهاد یا با یک تغییر مستقیم است، تعریف کرد. بازبینی تجویز دارو در بیماران بزرگسال بستری شده ممکن است منجر به پیامدهای بهتری در بیمار شود.
اهداف
آیا انجام یک بازبینی در تجویز دارو توسط پزشک، داروساز یا دیگر متخصصین مراقبت‌های بهداشتی در مقایسه با درمان استاندارد، منجر به بهبود سلامت بیماران بزرگسال بستری‌شده می‌شود؟
روش های جستجو
ما ثبت تخصصی گروه عملکرد مؤثر و سازمان‌دهی مراقبت در کاکرین (EPOC؛ Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group)، مرکز ثبت کارآزمایی‌های بالینی ثبت‌شده کاکرین (CENTRAL؛ Cochrane Central Register of Controlled Trials)؛ MEDLINE؛ EMBASE و the Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature؛ (CINAHL) را تا نوامبر 2014 و همچنین خلاصه مقالات بین‌المللی دارویی و Web of Science را تا می 2015 جست‌وجو کردیم. به علاوه، فهرست منابع کارآزمایی‌های وارد شده و مطالعات مروری مرتبط را نیز جست‌وجو کردیم. ما ثبت کارآزمایی‌ها را جست‌وجو و با کارشناسان برای شناسایی مطالعات منتشر شده و منتشر نشده دیگر ارتباط برقرار کردیم. هیچ محدودیت زبانی اعمال نشد.
معیارهای انتخاب
ما کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (RCTs؛ Randomised Controlled Trials) را در مورد بازبینی تجویز دارو در بیماران بزرگسال بستری شده وارد مطالعه مروری کردیم. کارآزمایی‌های بیماران خارج از کلینیک و اطفال از مطالعه خارج شدند. پیامد اولیه ما مرگ به هر علتی و پیامدهای ثانویه شامل مراجعه مجدد به بیمارستان، تماس با بخش اورژانس و وقایع ناشی ازعوارض جانبی داروها بود.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
دو نویسنده این مطالعه مروری به طور مستقل کارآزمایی‌ها را وارد مطالعه، داده‌ها را استخراج و آن‌ها را برای خطر سوگیری (Bias) ارزیابی کردند. ما با نویسندگان کارآزمایی‌ها برای شفاف‌سازی داده‌ها و دستیابی به اطلاعات اضافی منتشر نشده، تماس گرفتیم. خطر نسبی (RR) را برای داده‌های دوتایی و میانگین تفاوت (MD) را برای داده‌های پیوسته محاسبه کردیم (با 95٪ فاصله اطمینان (CI)). رویکرد GRADE (درجه‌بندی توصیه‌ها، ارزیابی، ارتقا و بررسی؛ Grades of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation) به منظور ارزیابی کلی قطعیت شواهد برای مهم‌ترین پیامدها استفاده شد.
نتایج اصلی
ما 6600 منبع (4647 مرجع در بررسی اولیه) را شناسایی و 10 کارآزمایی را وارد مطالعه کردیم (3575 شرکت کننده). مدت زمان پایش از 30 روز تا یک سال متغیر بود. 9 کارآزمایی اطلاعات مرگ‌و‌میر را ارائه کردند (RR: 1.02؛ 95% فاصله اطمینان (CI)؛ 0.87 تا 1.19؛ 3218 شرکت کننده؛ 466 حادثه؛ شواهد با اطمینان پائین). هفت کارآزمایی داده‌های بستری مجدد را ارائه کردند (RR: 0.95؛ 95% فاصله اطمینان (CI)؛ 2843 شرکت کننده؛ 1043 حادثه؛ 0.87 تا 1.04؛ شواهد با اطمینان بالا). چهار کارآزمایی داده‌های تماس را با اطلاعات اورژانس ارئه کردند (RR: 0.73؛ 95% فاصله اطمینان (CI)؛ 0.52 تا 1.03؛1442 شرکت کننده؛ 244 حادثه؛ شواهد با اطمینان پائین). تخمین 27% کاهش در تماس با اورژانس (با فاصله اطمینانی که از 38 درصد کاهش تا 3 درصد افزایش متغیر بود)، مطابق بود با تعداد افرادی که به درمان یک پیامد مفید اضافی نیاز داشتند و این عدد در بیش از یک سال، برای جمعیت کم‌خطر 37 و برای جمعیت در معرض خطر 12 گزارش شد. تعیین زیرگروه و تجزیه و تحلیل حساسیت تغییر قابل‌توجهی در نتایج ایجاد نکرد.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
ما هیچ مدرکی مبنی بر اینکه که بازبینی تجویز دارو، بستری مجدد یا مرگ‌و‌میر را کاهش می‌دهد نیافتیم، اگرچه ما شواهدی یافتیم که نشان می‌داد بازبینی دارو ممکن است تماس را با بخش اورژانس کاهش دهد. با این حال، به دلیل کوتاه بودن زمان پایش که از 30 روز تا یک سال متغیر بود، ممکن است اثرات درمانی مهم نادیده گرفته شده باشد. کارآزمایی‌های با کیفیت بالا با مدت پایش طولانی (یعنی حداقل تا یک سال) برای ارائه شواهد قطعی‌تر در مورد اثر بازبینی تجویز دارو بر پیامدهای بالینی مهم مانند مرگ‌و‌میر، بستری مجدد و تماس با بخش اورژانس و بر پیامدهایی مثل عوارض جانبی مورد نیاز است. بنابراین، اگر در عمل بالینی استفاده می‌شود، بازبینی تجویز دارو باید به عنوان بخشی از یک کارآزمایی بالینی با پایش بلندمدت انجام شود.
خلاصه به زبان ساده
ارزیابی مجدد داروهای داده شده به بیماران بزرگسال بستری شده برای بهبود وضعیت سلامتی آنان
سوال مطالعه مروری
این مطالعه مروری نظام‌مند کاکرین شواهدی را مطالعه می‌کند که بازبینی تجویز دارو را در بیمارستان بررسی کرده باشند (تحت عنوان یک بازبینی مجدد سیستماتیک توسط یک متخصص مراقبت‌های بهداشتی، داروهای هر فرد، که برای بهبود وضعیت بیمار پیشنهاداتی ارائه می‌کند، تعریف شده است). هدف این مطالعه مروری بررسی این است که آیا بازبینی تجویز دارو ممکن است وضعیت سلامتی بیماران بزرگسال را بهبود بخشد.

پیشینه
برای افراد مسن، اغلب علی‌رغم خطر کلی بالاتر برای مواجهه با عوارض جانبی و گاهی اثربخشی درمانی کمتر دارو، چندین دارو تجویز می‌شود.

تاریخ جست‌وجو
برای پیدا کردن مطالعه‌های مرتبط، ما پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی مقالات پزشکی را تا ماه می 2015 جست‌وجو کردیم.

ویژگی‌های مطالعه
ما 10 کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده را با مجموع 3575 شرکت کننده وارد مطالعه کردیم.

نتایج اصلی
ما به این نتیجه رسیدیم که به نظر نمی‌رسد بازبینی تجویز دارو از مراجعه مجدد به بیمارستان و مرگ جلوگیری کند، اما ممکن است تماس را با بخش اورژانس کاهش دهد.

اطمینان از شواهد
اطمینان ما به نتایج در طول مطالعات از درجات پائین تا بالا متغیر بود. ما هیچ مدرکی مبنی بر اینکه بازبینی تجویز دارو در بیماران بستری شده در پیشگیری از مرگ‌و‌میر (شواهد با اطمینان پائین) یا بستری مجدد در بیمارستان (شواهد با اطمینان بالا) تفاوتی ایجاد می‌کند، نیافتیم. اما دریافتیم که بازبینی تجویز دارو ممکن است در کاهش تعداد تماس با بخش اورژانس اثر پیشگیرانه داشته باشد (شواهد با اطمینان پائین). در کارآزمایی‌هایی که وارد مطالعه شد، شرکت‌کنندگان برای زمان کوتاهی (از 30 روز تا یک سال) پایش شدند. بنابراین، ممکن است اثرات درمانی مهم در درازمدت نادیده گرفته شده باشد. پیشنهاد می‌کنیم که باید تحقیقات بیشتر با پایش طولانی‌مدت بیمار و ارزیابی روش‌های خاص بازبینی تجویز دارو، قبل از اینکه این مداخلات وارد عملکرد بالینی شود، انجام گیرد.

(1773 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (86 دریافت)    

پذیرش: 1393/8/27 | انتشار: 1394/12/1