جلد 2016 -                   جلد 2016 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Luciana G Macedo, Bruno T Saragiotto, Tiê P Yamato, Leonardo OP Costa, Luciola C Menezes Costa, Raymond WJG Ostelo et al . Motor control exercise for acute non-specific low back pain. 3 2016; 2016
URL: http://cochrane.ir/article-1-218-fa.html
پیشینه
متخصصین مراقبت‌های بهداشتی در سراسر جهان به طور شایعی از ورزش تحت کنترل موتور (MCE ؛motor control exercise) به عنوان درمان کمردرد (LBP ؛low back pain) استفاده می‌کنند. با این وجود، کارایی این روش برای LBP حاد هنوز مشخص نیست.
اهداف
ارزیابی اثربخشی MCE در بیماران مبتلا به LBP غیراختصاصی حاد.
روش های جستجو
ما در MEDLINE؛ EMBASE، پایگاه کارآزمایی‌های بالینی ثبت شده کاکرین (CENTRAL ؛Cochrane Central Register of Controlled Trials)، چهار پایگاه اطلاعاتی دیگر و دو مرکز ثبت کارآزمایی‌ها، از آغاز به کارشان تا آپریل 2015 به جست‌وجو پرداخته، اسناد را پیگیری کرده و فهرست منابع آن‌ها را نیز بررسی کردیم.
معیارهای انتخاب
ما تنها کارآزمایی های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای (RCT ؛Randomised Controlled Trials) را انتخاب کردیم که اثربخشی MCE را در بیماران مبتلا به LBP غیراختصاصی حاد بررسی کرده بودند. ما کارآزمایی‌هایی را مدنظر قرار دادیم که MCE را با عدم درمان یا نوع دیگری از درمان مقایسه کرده و یا آن را به عنوان مکمل به مداخلات دیگر اضافه کرده بودند. پیامدهای اصلی، شدت درد و ناتوانی بودند. عفونت، کیفیت زندگی و عود هم از پیامدهای ثانویه بودند.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
دو نویسنده مطالعه مروری واجد شرایط بودن مطالعات را بررسی کردند، خطر سوگیری (Bias) را ارزیابی و اطلاعات را استخراج کردند. یک نویسنده مطالعه مروری سوم به طور جداگانه اقدام به برطرف کردن اختلافات و ناسازگاری‌ها کرد. ما مقایسه‌های زیر را در رابطه با MCE انجام دادیم: (1) مقایسه MCE و دستکاری ستون فقرات (spinal manipulative therapy) و (2) مقایسه MCE و ورزش‌های دیگر، (3) استفاده از MCE بعنوان مکمل درمان دارویی. به منظور ارزیابی کیفیت شواهد و مدارک از رویکرد درجه‌بندی توصیه‌ها، ارزیابی، ارتقا و بررسی (GRADE ؛Grades of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation) استفاده کردیم. جهت دسترسی به اطلاعات از دست‌رفته یا ناواضح با نویسندگان مطالعه تماس حاصل کردیم. ما فواصل پیگیری زیر را در نظر گرفتیم: کوتاه‌مدت (کمتر از 3 ماه پس از تصادفی‌سازی)، مدت متوسط (حداقل 3 ماه، اما تا 12 ماه پس از تصادفی‌سازی)، و طولانی‌مدت (12 ماه یا بیشتر پس از تصادفی‌سازی).
نتایج اصلی
ما در این مطالعه مروری 3 کارآزمایی (با مجموع 197 شرکت‌کننده) شناسایی کردیم. میزان حجم نمونه از 33 شرکت کننده تا 123 نفر متغیر بود. شواهد و مدارک که کیفیت پایینی داشتند، هیچ‌گونه تفاوت بالینی مهمی بین MCE و دستکاری ستون فقرات از نظر درد در کوتاه‌مدت و ناتوانی در کوتاه‌مدت و بلندمدت نشان ندادند. مدارکی با کیفیت پائین بین MCE و انواع دیگر ورزش نیز تفاوت بالینی مهمی را در رابطه با درد در مدت‌ کوتاه یا متوسط و ناتوانی در مدت متوسط یا طولانی‌مدت نشان ندادند. مدارکی که کیفیت متوسط داشتند، در مورد ناتوانی در کوتاه‌مدت بین MCE و دیگر انواع ورزش تفاوت بالینی مهمی را گزارش نکردند. در نهایت در مورد اضافه کردن MCE به درمان دارویی شواهدی با کیفیت بسیار پائین وجود داشت که عدم وجود تفاوت بالینی از نظر درد یا ناتوانی در پیگیری کوتاه‌مدت را نشان می‌دادند. در رابطه با عود طی یک سال نیز مدارکی با کیفیت بسیار پایین حاکی از آن بودند که MCE به همراه درمان دارویی می‌تواند خطر عود را تا 65% در مقایسه با درمان دارویی به تنهایی کاهش دهد.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
ما تنها 3 کارآزمایی کوچک را شناسایی کردیم که مقایسات مختلفی را بررسی کرده بودند، بنابراین هیچ نتیجه‌گیری قطعی در رابطه با اثربخشی MCE برای LBP نمی‌توان کرد. شواهد با کیفیت بسیار پائین تا متوسط حاکی از آن بودند که MCE در کاهش درد و ناتوانی بیماران مبتلا به کمردرد حاد و تحت حاد، از دستکاری ستون فقرات، دیگر انواع ورزش یا درمان دارویی بهتر نیست. اینکه آیا MCE می‌تواند از عود LBP جلوگیری کند، همچنان نامشخص باقی ماند.
خلاصه به زبان ساده
ورزش تحت کنترل موتور برای درمان کمردرد غیراختصاصی حاد
سؤال مطالعه مروری
ارزیابی اثربخشی ورزش تحت کنترل موتور (MCE) در درمان بیماران مبتلا به کمردرد (LBP) غیراختصاصی حاد.

پیشینه
LBP یک اختلال شایع است که غالبا با درد و ناتوانی همراه است. یک مداخله رایج برای درمان بیماران مبتلا به LBP ورزش درمانی است. از MCE به طور گسترده‌ای در این بیماران استفاده می شود. با این وجود، اثربخشی آن در بیماران با LBP حاد هنوز مشخص نشده است.

تاریخ جست‌وجو
شواهد تا آپریل 2015 گردآوری شده‌اند.

ویژگی‌های مطالعه
این مطالعه مروری شامل سه کارآزمایی (با 197 شرکت‌کننده) است که درد حاد یا تحت‌حاد را در بیماران دچار LBP بررسی کرده‌اند. اکثر شرکت‌کنندگان میانسال بوده و از مراکز مراقبت اولیه یا سطح سوم انتخاب شده‌اند. طول مدت برنامه درمانی از 4 هفته تا 6 هفته متغیر بود.

نتایج اصلی
مشخص شد که MCE هیچ مزیتی بر دستکاری ستون فقرات، انواع دیگر ورزش یا درمان دارویی در کاهش درد یا ناتوانی بیماران مبتلا به LBP حاد یا تحت‌حاد ندارد. اینکه آیا MCE می‌تواند از عود LBP جلوگیری کند یا خیر، همچنان نامشخص است.

کیفیت شواهد
نتایج این مطالعه مروری از مدارکی نشأت می‌گیرند که از کیفیتی بسیار پائین تا متوسط برخوردار بودند. به دلیل کوچک بودن حجم نمونه و لذا نادرستی و عدم دقت، ما کیفیت تمامی مقایسات را تنزل دادیم.

(1263 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (73 دریافت)    

پذیرش: 1394/1/13 | انتشار: 1394/11/21