جلد 2017 -                   جلد 2017 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Holger Cramer, Romy Lauche, Petra Klose, Silke Lange, Jost Langhorst, Gustav J Dobos. Yoga for improving health-related quality of life, mental health and cancer-related symptoms in women diagnosed with breast cancer. 3 2017; 2017
URL: http://cochrane.ir/article-1-1926-fa.html
پیشینه
سرطان پستان سرطانی است که اغلب در زنان در سراسر جهان تشخیص داده می‌شود. با وجودی که میزان بقا به طور مداوم در حال افزایش است، سرطان پستان اغلب با دیسترس روانشناختی درازمدت، درد مزمن، خستگی و اختلال در کیفیت زندگی همراه است. یوگا برای سبک زندگی اخلاقی، تمرین معنوی، فعالیت بدنی، تمرینات تنفس و مدیتیشن توصیه می‌شود. یوگا یک درمان مکمل است که معمولا برای اختلالات مربوط به سرطان پستان توصیه می‌شود و نشان داده شده که سلامت جسمی و روانی افراد مبتلا به انواع مختلف سرطان را بهبود می‌بخشد.
اهداف
ارزیابی اثرات یوگا بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، سلامت روان و علائم مربوط به سرطان در میان زنان مبتلا به تشخیص سرطان پستان که در حال دریافت درمان فعال بوده یا درمان را کامل کرده‌اند.
روش های جستجو
ما پایگاه ثبت تخصصی سرطان پستان در کاکرین؛ MEDLINE (از طریق PubMed)؛ Embase؛ پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های بالینی کنترل شده کاکرین (CENTRAL ؛Cochrane Central Register of Controlled Trails؛ شماره 1، 2016)؛ Indexing of Indian Medical Journals (IndMED)؛ پورتال جست‌وجوی پلت‌فرم بین‌المللی ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت (ICTRP) و Clinicaltrials.gov را در 29 ژانویه 2016 جست‌وجو کردیم. ما هم‌چنین فهرست منابع کارآزمایی‌ها یا مرورهای مرتبط شناسایی شده، هم‌چنین خلاصه‌مقالات کنفرانس‌های (ICCMR) International Congress on Complementary Medicine Research؛ (ECIM) the European Congress for Integrative Medicine و انجمن انکولوژی بالینی آمریکا (ASCO) راجست‌وجو کردیم. ما هیچ محدودیت زبانی اعمال نکردیم.
معیارهای انتخاب
کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای واجد شرایط بودند که (1) مداخلات یوگا را در مقایسه با هیچ درمان یا در مقایسه با سایر درمان‌های فعال در زنان مبتلا به تشخیص سرطان پستان غیرمتاستاتیک یا متاستاتیک مقایسه کرده بودند و (2) حداقل یکی از پیامدهای اولیه را در مورد ابزارهای گزارش شده توسط بیمار، شامل کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، افسردگی، اضطراب، خستگی یا اختلالات خواب گزارش کرده بودند.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
دو نویسنده مرور به طور مستقل از هم داده‌های مربوط به روش‌ها و نتایج را جمع‌آوری کردند. ما پیامدها را به صورت میانگین تفاوت استاندارد (SMDs) با 95% فاصله اطمینان (CI) بیان کردیم و متا آنالیز مدل‌های تصادفی را انجام دادیم. ما خطر بالقوه سوگیری انتشار را از طریق تجزیه‌و‌تحلیل بصری تقارن funnel plot و ناهمگونی بین مطالعات را با استفاده از آزمون Chi2 و آمار I2 ارزیابی کردیم. ما تجزیه‌و‌تحلیل زیرگروه را برای وضعیت درمان فعلی، زمان از تشخیص، مرحله سرطان و نوع مداخله یوگا انجام دادیم.
نتایج اصلی
ما 24 مطالعه را با مجموع 2166 شرکت‌کننده وارد کردیم که 23 مورد از آن‌ها داده‌ها را برای متا آنالیز ارائه کرده بودند. سیزده مطالعه خطر کم سوگیری انتخاب داشتند، 5 مطالعه کورسازی‌شدگی مناسب ارزیابی پیامد و 15 مطالعه خطر کم سوگیری تعصب را گزارش کردند.
17 مطالعه که به مقایسه یوگا با عدم درمان پرداخته بودند، شواهدی را با کیفیت متوسط نشان دادند که یوگا کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (SMD تجمیع شده: 0.22؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.04 تا 0.40؛ 10 مطالعه؛ 675 شرکت‌کننده)، کاهش خستگی (SMD تجمیع شده: 0.48-؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.75- تا 0.20-؛ 11 مطالعه؛ 883 شرکت‌کننده) و کاهش اختلالت خواب را در کوتاه‌مدت (SMD تجمیع شده: 0.25-؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.40- تا 0.09-؛ 6 مطالعه؛ 657 شرکت‌کننده) بهبود می‌بخشد. پلات قیفی برای کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، نامتقارن و به نفع عدم درمان، و پلات قیفی برای خستگی تقریبا متقارن بودند. این نشان می‌دهد که خطر کلی سوگیری انتشار کم است. یوگا به نظر نمی‌رسید که افسردگی (SMD تجمیع شده: 0.13-؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.31- تا 0.05؛ 7 مطالعه؛ 496 شرکت‌کننده؛ کیفیت شواهد پائین) یا اضطراب (SMD تجمیع شده: 0.53-؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.10- تا 0.04؛ 6 مطالعه؛ 346 شرکت‌کننده؛ کیفیت شواهد بسیار پائین) را در کوتاه‌مدت کاهش دهد و تاثیرات میان‌مدت بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (SMD تجمیع شده: 0.10؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.23- تا 0.42؛ 2 مطالعه؛ 146 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت پائین) یا خستگی (SMD تجمیع شده: 0.04-؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.36- تا 0.29؛ 2 مطلعه؛ 146 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت کم) ندارد. محقان هیچ عارضه جانبی جدی را گزارش نکردند.
4 مطالعه که یوگا را با مداخلات سایکولوژیکال/ آموزشی مقایسه کرده بودند، شواهدی را با کیفیت متوسط فراهم آوردند که نشان می‌دادند یوگا می‌تواند افسردگی (SMD تجمیع شده: 2.29-؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 3.97- تا 0.61-؛ 4 مطالعه؛ 226شرکت‌کننده)، اضطراب (SMD تجمیع شده: 2.21-؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 3.90- تا 0.52-؛ 3 مطالعه؛ 195 شرکت‌کننده) و خستگی (SMD تجمیع شده: 0.90-؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.31- تا 0.50-؛ 2 مطالعه؛ 106 شرکت‌کننده) را در کوتاه‌مدت کاهش دهد. شواهدی با کیفیت بسیار پائین عدم اثرات کوتاه‌مدت را بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (SMD تجمیع شده: 0.81؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.50- تا 2.12؛ 2 مطالعه؛ 153 شرکت‌کننده) یا اختلال خواب (SMD تجمیع شده: 0.21-؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.76- تا 0.34؛ 2 مطالعه؛ 119 شرکت‌کننده) را نشان دادند. هیچ کارآزمایی به طور کافی داده‌های مربوط به ایمنی را گزارش نکرده بودند.
3 مطالعه که به مقایسه یوگا با ورزش پرداختند، شواهدی را با کیفیت بسیار پائین یافتند که عدم تاثیر کوتاه‌مدت را بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (SMD تجمیع شده: 0.04-؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.30- تا 0.23؛ 3 مطالعه؛ 233 شرکت‌کننده) یا خستگی (SMD تجمیع شده: 0.21-؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.66- تا 0.25؛ 3 مطالعه؛ 233 شرکت‌کننده) نشان دادند. هیچ کارآزمایی داده‌های مرتبط با ایمنی را فراهم نکردند.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
شواهد با کیفیت متوسط از توصیه به انجام یوگا به عنوان یک مداخله حمایتی برای بهبود کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و کاهش خستگی و اختلالات خواب در مقایسه با هیچ درمان و هم‌چنین برای کاهش افسردگی، اضطراب و خستگی، در مقایسه با مداخلات روان‌شناختی / آموزشی حمایت می‌کنند. شواهد با کیفیت بسیار پائین نشان می‌دهد که یوگا ممکن است به اندازه دیگر مداخلات ورزشی موثر باشد و ممکن است به عنوان جایگزینی برای سایر برنامه‌های ورزشی استفاده شود.
خلاصه به زبان ساده
یوگا برای زنان با تشخیص سرطان پستان
موضوع چیست؟
سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در میان زنان در سراسر جهان است. اگر چه تعداد زنانی که از سرطم پستان نجات می‌یابند رو به افزایش است، این زنان اغلب از مشکلات روانی یا جسمی رنج می‌برند. ما می‌خواستیم دریابیم که آیا یوگا می‌تواند کیفیت زندگی، سلامت روان و علائم مربوط به سرطان را در زنان با تشخیص سرطان پستان بهبود بخشد. ما تمام اشکال یوگا را واردکردیم اما مداخلات چند وجهی را مانند کاهش استرس مبتنی بر ذهنیت کنار گذاشتیم.

این موضوع چه اهمیتی دارد؟
بسیاری از زنان با تشخیص سرطان پستان، یوگا را به عنوان وسیله‌ای برای مقابله با علائم خود می‌سنجند. بنابراین، مهم است بدانیم آیا یوگا واقعا می‌تواند به این زنان کمک کند. هم‌چنین مهم است بدانیم که آیا خطراتی مربوط به تمرین یوگا موجود هستند یا خیر.

ما چه چیزی پیدا کردیم؟
ما 24 مطالعه را کشف کردیم که شامل 2166 زن می‌شد. شواهد ما تا ژانویه 2016 به‌روز است. ما دریافتیم که زنان در 11 مطالعه جراحی، شیمی‌درمانی و پرتودرمانی را به پایان رسانده‌اند؛ زنان در سه مطالعه در حال حاضر تحت شیمی‌درمانی قرار دارند؛ و زنان در پنج مطالعه در حال حاضر تحت رادیوتراپی قرار دارند. زنان در 5 مطالعه باقی‌مانده یا تحت درمان بودند یا خیر. مطالعات با استفاده از پرسشنامه‌های مختلف برای ارزیابی کیفیت زندگی، افسردگی، خستگی و / یا اختلالات خواب انجام گرفت.
ما دریافتیم که یوگا در بهبود کیفیت زندگی و کاهش خستگی و اختلالات خواب موثرتر از عدم درمان است. هم‌چنین ما دریافتیم که یوگا برای کاهش افسردگی، اضطراب و خستگی در زنان در مقایسه با مداخلات روانشناختی یا آموزشی مانند مشاوره بهتر است. ما کاملا مطمئن هستیم که این نتایج مشاهده شده احتمالا درست است. یوگا ممکن است به اندازه ورزش در بهبود کیفیت زندگی و کاهش خستگی موثر باشد. ما اطلاعات کافی برای اطمینان از این موضوع نداریم. مطالعات خطرات یوگا را به‌طور ضعیفی نشان داده‌اند. بااین‌حال، ما هیچ شواهدی را از خطرات جدی یوگا در میان زنان مبتلا به تشخیص سرطان پستان نیافتیم. هیچ مطالعه‌ای در مورد اثرات یوگا در زنان با تشخیص سرطان پستان بیش از پنج سال پیش انجام نشده است.

این موضوع به چه معنا است؟
یافتههای ما نشان می‌دهد که زنان با تشخیص سرطان پستان می‌توانند علاوه بر درمان استاندارد سرطان، از یوگا به عنوان درمان حمایت کننده برای بهبود کیفیت زندگی و سلامت روان خود استفاده کنند.

(742 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (46 دریافت)    

پذیرش: 1394/11/9 | انتشار: 1395/10/14