جلد 2018 -                   جلد 2018 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jimmy T Le, Benjamin Rouse, Gus Gazzard. Iridotomy to slow progression of visual field loss in angle-closure glaucoma. 3 2018; 2018
URL: http://cochrane.ir/article-1-1853-fa.html
پیشینه
گلوکوم زاویه بسته (Angle‐Closure Glaucoma) اولیه نوعی گلوکوم مرتبط با زاویه اتاق قدامی ‌است که از نظر فیزیکی مسدود شده است. انسداد زاویه اتاق قدامی ‌از تخلیه مایعات (آب زلالیه) در داخل چشم جلوگیری کرده و ممکن است فشار داخل چشم (IOP) را افزایش دهد. افزایش IOP با آسیب عصب بینایی چشم و از دست دادن میدان دید همراه است. لیزر ایریدوتومی ‌(Iridotomy) محیطی (که اغلب به نام «ایریدیوتومی» شناخته می‌شود) یک روش برای از بین بردن بلوک پاپیلاری (Pupillary Block) است که اجازه می‌دهد آب زلالیه به طور مستقیم با استفاده از لیزر، از اتاق خلفی به قدامی‌منتقل شود تا یک سوراخ در عنبیه ایجاد شود. این روش معمولا برای درمان بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه بسته اولیه، بیماران مبتلا به زاویه بسته اولیه (زوایای باریک و بدون علائم نوروپاتی بینایی گلوکوماتوز) و بیماران مشکوک زاویه بسته اولیه (بیماران مبتلا به انسداد برگشت‌پذیر) مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال، اثربخشی ایریدوتومی‌در کاهش سرعت پیشرفت علائم از بین رفتن میدان دید، نامعلوم است.
اهداف
ارزیابی اثرات ایریدوتومی‌در مقایسه با عدم به‌کارگیری ایریدوتومی‌ برای گلوکوم زاویه بسته اولیه، زاویه بسته اولیه و افراد مشکوک به زاویه بسته اولیه.
روش های جستجو
ما پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL ؛Cochrane Central Register of Controlled Trials؛ 2017؛ شماره 9) را جست‌وجو کردیم که شامل مرکز ثبت کارآزمایی‌های گروه چشم و بینایی در کاکرین (Cochrane Eyes and Vision Trials Register)؛ MEDLINE Ovid؛ Embase Ovid؛ PubMed؛ LILACS؛ ClinicalTrials.gov؛ و ICTRP بود. تاریخ جست‌وجو 18 اکتبر 2018 بود.
معیارهای انتخاب
کارآزمایی‌های کنترل شده و تصادفی‌سازی‌ و شبه‌تصادفی‌سازی شده که ایریدوتومی‌را با بدون ایریدوتومی‌در افراد مشکوک به زاویه بسته اولیه، بیماران مبتلا به زاویه بسته اولیه یا بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه بسته اولیه در یک یا هر دو چشم مقایسه کردند.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
دو نویسنده به طور جداگانه داده‌های مربوط به ویژگی‌های مطالعه، پیامدهای مطالعه مروری و خطر سوگیری (bias) را در مطالعات انتخاب شده استخراج کردند. ما اختلافات را از طریق بحث حل کردیم.
نتایج اصلی
ما 2 کارآزمایی (2502 چشم از 1251 شرکت‌کننده) را شناسایی کردیم که استفاده از ایریدوتومی‌ را با عدم استفاده از ایریدوتومی‌ مقایسه کردند. در هر دو کارآزمایی، افراد مشکوک به زاویه اولیه را از آسیا وارد مطالعه کرده و به‌طور تصادفی یک چشم هر یک از شرکت کنندگان را به ایریدوتومی ‌و دیگری را به عدم استفاده از ایریدوتومی ‌اختصاص دادند. از آنجا که گزارش‌های کامل کارآزمایی، در حال حاضر برای هیچ یک از دو کارآزمایی در دسترس نیست، هیچ داده‌ای برای ارزیابی اثربخشی ایریدوتومی‌در آهسته کردن پیشرفت از بین رفتن میدان دید، تغییر در IOP، نیاز به جراحی‌های بیش‌تر، تعداد داروهای مورد نیاز برای کنترل IOP، تغییر میانگین در بهترین حدت بینایی اصلاح‌شده (Best‐Corrected Visual Acuity) و کیفیت زندگی در دسترس نیست. بر اساس داده‌های گزارش شده در حال حاضر، یک کارآزمایی شواهدی را نشان داد که ایریدوتومی ‌اندازه زاویه را در 18 ماه افزایش می‌دهد (به میزان 12.70؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 12.06 تا 13.34؛ شامل 1550 چشم؛ شواهد با قطعیت متوسط) و ممکن است با IOP در یک ساعت پس از درمان همراه باشد (خطر نسبی: 24.00؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 7.60 تا 75.83؛ شامل 1468 چشم؛ شواهد با قطعیت کم). به طور کلی خطر سوگیری دو مطالعه، به دلیل عدم دسترسی به یک گزارش کامل کارآزمایی، نامعلوم بود.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
مطالعات موجود که مستقیما ایریدوتومی‌را با عدم به‌کارگیری ایریدوتومی‌مقایسه کردند، هنوز گزارش کاملی را از کارآزمایی خود منتشر نکرده‌اند. در حال حاضر ما نمی‌توانیم نتیجه‌گیری‌های قابل اعتمادی را بر اساس کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده درباره اینکه آیا ایریدوتومی طی یک سال سرعت از دست دادن میدان دید را در مقایسه با عدم به‌کارگیری ایریدوتومی‌کاهش می‌دهد یا خیر، به دست آوریم. انتشار کامل نتایج مطالعات ممکن است منافع ایریدوتومی‌ را روشن کند.
خلاصه به زبان ساده
ایریدوتومی‌برای آهسته شدن سرعت پیشرفت زوال میدان دید در گلوکوم زاویه بسته
هدف این مطالعه مروری چیست؟
هدف از این مطالعه مروری کاکرین این بود که پی ببریم آیا ایریدوتومی‌در مقایسه با عدم به‌کارگیری ایریدوتومی‌می‌تواند باعث کند شدن زوال میدان دید در (1) افراد مبتلا به گلوکوم زاویه بسته اولیه، (2) افراد با زاویه بسته اولیه و (3) افرادی که مشکوک به زاویه بسته اولیه هستند، شود. ما تمام کارآزمایی‌های بالینی مرتبط را برای پاسخ به این سوال گردآوری و تجزیه‌وتحلیل کردیم و دو تحقیق را که منتظر انتشار نتایج کامل هستند، یافتیم.

پیام‌های کلیدی
در زمان انجام مطالعه مروری، مشخص نیست که آیا ایریدوتومی ‌می‌تواند سرعت رشد زوال میدان دید را کاهش دهد یا خیر. هنگامی‌که آن‌ها در دسترس قرار گیرند، انتشار کامل نتایج حاصل از دو مطالعه ممکن است مزایای ایریدوتومی ‌را آشکار کند.

ما در این مطالعه مروری چه موضوعی را بررسی کردیم؟
گلوکوم گروهی از بیماری‌های چشم است که موجب آسیب به عصب چشم می‌شود. اگر گلوکوم درمان نشود، می‌تواند منجر به نابینایی شود. گلوکوم زاویه بسته اولیه نوعی گلوکوم است که زمانی اتفاق می‌افتد که کانال‌های تخلیه (زاویه‌ها) در چشم‌ها مسدود شوند، مانند یک سینک که محل تخلیه آن با چیزی پوشیده شود. این انسداد ممکن است منجر به افزایش فشار چشم شود و از این رو کل ناحیه‌ای که می‌توان اشیا را در دید جانبی مشاهده کرد («میدان دید»)، کاهش می‌یابد.
ایریدوتومی ‌شامل استفاده از لیزر برای ایجاد سوراخ در عنبیه چشم، دیسک رنگی اطراف مردمک، است. این سوراخ به مایع اجازه می‌دهد دوباره جریان پیدا کند، که به نوبه خود کمک می‌کند تا فشار چشم کنترل شده و ممکن است پیشرفت زوال میدان دید را کندتر کند.

نتایج اصلی این مطالعه مروری چه هستند؟
در زمان انجام این مطالعه مروری، ما دو کارآزمایی را شناسایی کردیم که در حال آماده کردن نتایج کامل برای انتشار هستند. در هر دو کارآزمایی، شرکت‌کنندگانی را از آسیا وارد مطالعه کردند. یک چشم از هر شرکت‌کننده، ایریدوتومی ‌دریافت کرد و چشم دیگر ایریدوتومی‌ را دریافت نکرد. برای ارزیابی اثربخشی ایریدوتومی ‌در کاهش پیشرفت علایم زوال میدان دید، هیچ داده‌ای در دسترس نیست. شواهدی با کیفیت کم تا متوسط از یک کارآزمایی نشان می‌دهد که ایریدوتومی ‌عرض زاویه تخلیه (پهنای زاویه) را 18 ماه پس از درمان افزایش داده و ممکن است با عوارض جانبی از جمله افزایش فشار چشم در یک ساعت پس از درمان همراه باشد.

این مطالعه مروری تا چه تاریخی به‌روزرسانی شده است؟
ما مطالعاتی را که تا 18 اکتبر 2018 منتشر شده بودند، جست‌وجو کردیم.

(2124 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (60 دریافت)    

پذیرش: 1396/7/26 | انتشار: 1397/3/23